Postopek : 2019/2541(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0139/2019

Predložena besedila :

B8-0139/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/03/2019 - 19.11

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0199

<Date>{21/02/2019}21.2.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0139/2019</NoDocSe>
PDF 185kWORD 55k

<TitreType>PREDLOG RESOLUCIJE</TitreType>

<TitreRecueil>v skladu s členom 106(2) in (3) Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o osnutku izvedbene uredbe Komisije o spremembi Izvedbene uredbe (EU) No 540/2011 v zvezi s podaljšanjem odobritve aktivnih snovi abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) sev QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, klodinafop, klopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diklorprop-P, epoksikonazol, fenpiroksimat, fluazinam, flutolanil, fosetil, Lecanicillium muscarium, mepanipirim, mepikvat, Metarhizium anisopliae var. Anisopliae, metkonazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis sev: MA 342, pirimetanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, thiacloprid, tolklofos-metil, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triclopir, trineksapak, tritikonazol, Verticillium albo-atrum in ziram</Titre>

<DocRef>(D060042/02 – 2019/2541(RSP))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane</Commission>

Pristojne poslanke: <Depute>Sylvie Goddyn, Karin Kadenbach, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp</Depute>


B8-0139/2019

Resolucija Evropskega parlamenta o osnutku izvedbene uredbe Komisije o spremembi Izvedbene uredbe (EU) No 540/2011 v zvezi s podaljšanjem odobritve aktivnih snovi abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) sev QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, klodinafop, klopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diklorprop-P, epoksikonazol, fenpiroksimat, fluazinam, flutolanil, fosetil, Lecanicillium muscarium, mepanipirim, mepikvat, Metarhizium anisopliae var. Anisopliae, metkonazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis sev: MA 342, pirimetanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, thiacloprid, tolklofos-metil, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triclopir, trineksapak, tritikonazol, Verticillium albo-atrum in ziram

(D060042/02 – 2019/2541(RSP))

 

Evropski parlament,

 ob upoštevanju Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov[1],

 ob upoštevanju osnutka izvedbene uredbe Komisije o spremembi Izvedbene uredbe (EU) No 540/2011 v zvezi s podaljšanjem odobritve aktivnih snovi abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) sev QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, klodinafop, klopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diklorprop-P, epoksikonazol, fenpiroksimat, fluazinam, flutolanil, fosetil, Lecanicillium muscarium, mepanipirim, mepikvat, Metarhizium anisopliae var. Anisopliae, metkonazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis sev: MA 342, pirimetanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, thiacloprid, tolklofos-metil, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triclopir, trineksapak, tritikonazol, Verticillium albo-atrum in ziram (D060042/02),

 ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS[2] ter zlasti prvega odstavka člena 17 Uredbe,

 ob upoštevanja poročila o oceni obnovitve iz oktobra 2017 za tiakloprid[3], pripravljenega na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1107/2009,

 ob upoštevanju členov 11 in 13 Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije[4],

 ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane,

 ob upoštevanju člena 106(2) in (3) Poslovnika,

Uvod

A. ker je tiakloprid od 1. januarja 2005 odobren za uporabo kot insekticid;

B. ker postopek za podaljšanje njegove odobritve v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 844/2012[5] teče že od leta 2015 in vključuje vložitev zahtevka za podaljšanje tri leta pred iztekom odobritve; ker veljavnost sedanje odobritve poteče 30. aprila 2019;

C. ker je bila odobritev aktivne snovi tiakloprid že podaljšana z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/524[6];

D. ker Komisija ni pojasnila razlogov za drugo podaljšanje, navedla je le: „Ker se je ocenjevanje navedenih snovi [tudi tiakloprida] zavleklo iz razlogov, na katere vlagatelji ne morejo vplivati, se bo odobritev navedenih snovi verjetno iztekla, preden bo sprejeta odločitev o obnovitvi njihove odobritve.“;

E. ker je cilj Uredbe (ES) št. 1107/2009 zagotoviti visoko raven varovanja zdravja ljudi in živali ter okolja ter hkrati ohraniti konkurenčnost kmetijstva Unije; ker bi bilo treba posebno pozornost nameniti zaščiti ranljivih skupin prebivalstva, vključno z nosečnicami, dojenčki in otroki;

F. ker bi bilo treba uporabljati previdnostno načelo in ker je v Uredbi (ES) št. 1107/2009 navedeno, da bi se smele snovi vključiti v fitofarmacevtska sredstva le takrat, kadar se dokaže, da nedvoumno koristijo rastlinski pridelavi, in se ne pričakuje, da bi imele kakršen koli nesprejemljiv vpliv na okolje;

G. ker je v Uredbi (ES) št. 1107/2009 navedeno, da bi bilo treba za pospešitev odobritve aktivnih snovi določiti stroge roke za različne stopnje postopka, kar se očitno ni zgodilo;

H. ker je v Uredbi (ES) št. 1107/2007 tudi navedeno, da bi moralo biti obdobje odobritve aktivnih snovi zaradi varnosti časovno omejeno; ker bi moralo biti to obdobje sorazmerno z možnimi tveganji, povezanimi z uporabo teh snovi, na kar pa se očitno pozablja;

I. ker je aktivna snov tiakloprid ciano-substituirani neonikotinoid, ki se splošno uporablja namesto klotianidina, imidakloprida in tiametoksama, katerih uporaba je v Uniji prepovedana, razen v rastlinjakih;

J. ker se pripravki na osnovi tiakloprida v precej večji meri škropijo na polju kot snovi klotianidina, imidakloprida in tiametoksama, ki so se upoorabljale pred tem;

K. ker se smejo pripravki tiakloprida uporabljati med cvetenjem, saj naj bi manj škodovali opraševalcem;

Povzročanje endokrinh motenj

L. ker številne najnovejše študije kažejo, da tiakloprid povzroča endokrine motnje[7], da ima genotksične in citotoksične učinke[8],[9] ter vpliva na razvoj živčnega sistema, pa tudi da je nevrotoksičen[10] in imunotoksičen[11];

M. ker se tiakloprid v podatkovni zbirki EU o pesticidih[12] obravnava kot povzročitelj endokrinih motenj in kot kandidat za zamenjavo;

N. ker je Evropska agencija za kemikalije uvedla naslednjo razvrstitev in označitev za aktivno snov tiakloprid: domnevno rakotvoren za ljudi in domnevno strupen za razmnoževanje za ljudi;

O. ker je Evropska agencija za varnost hrane v poročilu o oceni obnovitve iz oktobra 2017 za tiakloprid, ki ga je izdala za javno posvetovanje[13], objavila zaskrbljujoče in nepreklicne ugotovitve glede nevarnosti tiakloprida za zdravje ljudi;

P. ker je komisar Vytenis Andriukaitis na seji Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane dne 16. junija 2016 pojasnil, da v primeru dvoma, kar zadeva merila za endokrine motilce, prevlada previdnostno načelo;

Q. ker je francoska agencija za okolje ANSES v poročilu o neonikotinoidih iz maja 2018[14],[15],[16] podala negativno mnenje o aktivni snovi tiakloprid;

R. ker je uporaba tiakloprida v Franciji od septembra 2018 prepovedana, saj je ta snov domnevno kancerogena;

Ogrožanje biotske raznovrstnosti

S. ker je lahko tiakloprid, tako kot imidakloprid in tiametoksam[17], strupen za medonosne čebele;

T. ker lahko tiakloprid vpliva na učenje in spomin medonosnih čebel in s tem na vitalnost čebeljih družin[18]; ker najnovejši znanstveni podatki[19] kažejo, da stalna izpostavljenost medonosnih čebel nizkim koncetracijam tiaklopida v okolju povzroča nezanemarljive subletalne učinke, kot so nenavadno vedenje čebel pri nabiranju medu ter motnje pri njihovi komunikaciji in navigaciji, torej se lahko vprašamo, ali je aktivna snov tiakloprid dejansko v skladu z Uredbo (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta[20];

U. ker najnoveše znanstvene publikacije[21] poleg že znanih stranskih učinkov neonikotinoidov na opraševalce dokazujejo, da aktivna snov tiakloprid vpliva na imunsko sposobnost medonosnih čebel, ki je že precej oslabljena;

V. ker je povečanje toksičnosti za opraševalce posledica učinka „koktajla“[22] zaradi uporabe več pesticidov in insekticidov, vključno z tiaklopridom;

1. meni da osnutek izvedbene uredbe Komisije presega izvedbena pooblastila, določena v Uredbi (ES) št. 1107/2009;

2. meni, da odločitve o registraciji tiakloprida ni mogoče upravičiti, saj ni dovolj dokazov, da se bodo preprečila nesprejemljiva tveganja za živali, varnost hrane in opraševalce;

3. meni, da osnutek izvedbene uredbe Komisije ne temelji na dejstvu, da bi bila aktivna snov tiakloprid nujno potrebna v kmetijstvu v Uniji;

4. meni, da osnutek izvedbene uredbe Komisije ne upošteva previdnostnega načela;

5. meni, da bi bilo primerno, da bi Komisija namesto tega predlagala posebni status medonosnih čebel, s katerim bi upoštevali dejstvo, da so opraševalci nenadomestljivi za trajnostno kmetijstvo in pridelavo poljščin, obenem pa tudi za druge prostoživeče in rejne živali, ter da bi predlagala, da bi glede na to spremenili, harmonizirali in bolj uskladili ustrezne predpise in zagotovili višjo raven zaščite medonosnih čebel in drugih opraševalcev;

6. poziva Komisijo, naj umakne svoj osnutek izvedbene uredbe in odboru predloži nov osnutek, v katerem bo upoštevala kronične učinke tiakloprida na medonosne čebel, zdravje ljudi in živali ter okolje;

7. poziva jo tudi, naj nemudoma prepove aktivne snovi iz skupine neonikotinoidov ali snovi s podobnim delovanjem, vključno s tiaklopridom;

8. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

 

[1] UL L 309, 24.11.2009, str. 71.

[2] UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

[3] Poročilo o oceni obnovitve, pripravljeno na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1107/2009, Tiakloprid, zvezek 1, oktober 2017, https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180123

[4] UL L 55, 28.2.2011, str. 13.

[5] Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 844/2012 z dne 18. septembra 2012 o opredelitvi določb, potrebnih za izvedbo postopka podaljšanja odobritve aktivnih snovi, kot je določeno z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 252, 19.9.2012, str. 26).

[6] Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/524 z dne 28. marca 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve aktivnih snovi Bacillus subtilis (Cohn 1872) sev QST 713, identičen kot sev AQ 713, klodinafop, klopiralid, ciprodinil, diklorprop-P, fosetil, mepanipirim, metkonazol, metrafenon, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis sev: MA 342, pirimetanil, kvinoksifen, rimsulfuron, spinosad, tiakloprid, tiametoksam, tiram, tolklofos-metil, triklopir, trineksapak, tritikonazol in ziram (UL 88, 4.4.2018, str 4.).

[7] Effects of commercial formulations of deltamethrin and/or thiacloprid on thyroid hormone levels in rat serum. Sekeroglu, V., 2014, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22677783

[8] In vitro investigation of the genotoxic and cytotoxic effects of thiacloprid in cultured human peripheral blood lymphocytes. Kocaman, A.Y., 2014, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22730181

[9] Investigation of the genotoxic and cytotoxic effects of widely used neonicotinoid insecticides in HepG2 and SH-SY5Y cells. Şenyildiz, M., 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29591886

[10] A critical review of neonicotinoid insecticides for developmental neurotoxicity. Sheets, L.P., 2015, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4732412/

[11] Effects of thiacloprid, deltamethrin and their combination on oxidative stress in lymphoid organs, polymorphonuclear leukocytes and plasma of rats. Birsen Aydin, 2011, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048357511000617

[14] Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes, Tome 1 – Rapport du groupe de travail Identification des alternatives aux usages autorisés des néonicotinoïdes. Rapport d’expertise collective, maj 2018, https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome1.pdf

[15] Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes, zvezek 2 – Rapport sur les indicateurs de risque. Rapport d’expertise collective, maj 2018, https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome2.pdf

[16] Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes, zvezek 3 – Rapport d’appui scientifique et technique sur l’impact agricole. Rapport d’expertise collective, maj 2018, https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome3.pdf

[20] Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (UL L 70, 16.3.2005, str. 1).

[22] Traynor, K.S., Pettis, J.S., Tarpy, D.R., Mullin, C.A., Frazier, J.L., Frazier, M., van Engeldsorp, D., ‘In-hive Pesticide Exposome: Assessing risks to migratory honey bees from in-hive pesticide contamination in the Eastern United States’, Scientific Reports 6, 15. september 2016, http://www.nature.com/articles/srep33207

Zadnja posodobitev: 8. marec 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov