Propunere de rezoluţie - B8-0144/2019Propunere de rezoluţie
B8-0144/2019

RECOMANDARE DE DECIZIE de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 30 ianuarie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista entităților care beneficiază de excepție

22.2.2019 - (C(2019)00794 – 2019/2547(DEA))

depusă în conformitate cu articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură
Comisia pentru afaceri economice și monetare

Deputat responsabil: Roberto Gualtieri

Procedură : 2019/2547(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0144/2019
Texte depuse :
B8-0144/2019
Dezbateri :
Voturi :
Texte adoptate :

B8‑0144/2019

Proiect de decizie a Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 30 ianuarie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista entităților care beneficiază de excepție

(C(2019)00794 – 2019/2547(DEA))

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (C2019/00794),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei din 30 ianuarie 2019 prin care aceasta îi solicită să declare că nu va formula obiecțiuni la regulamentul delegat,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri economice și monetare trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 21 februarie 2019,

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării[1], în special articolul 2 alineatul (4) și articolul 30 alineatul (5),

–  având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru afaceri economice și monetare,

–  având în vedere articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât actul delegat conține amendamente importante vizând să asigure faptul că banca centrală a Regatului Unit și organismele publice însărcinate cu gestionarea datoriei publice sau care intervin în gestiunea acesteia vor fi exceptate de la obligația de raportare prevăzută la articolul 4 și de la cerințele de transparență în caz de reutilizare prevăzute la articolul 15 din Regulamentul (UE) 2015/2365;

B.  întrucât Parlamentul recunoaște importanța adoptării rapide a acestui act, pentru a garanta că Uniunea Europeană este pregătită de eventualitatea retragerii Regatului Unit din Uniune fără un acord de retragere,

1.  declară că nu formulează obiecțiuni la regulamentul delegat;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

 

Ultima actualizare: 22 februarie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate