Predlog resolucije - B8-0144/2019Predlog resolucije
B8-0144/2019

PRIPOROČILO ZA SKLEP da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 30. januarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama izvzetih subjektov

22.2.2019 - (C(2019)00794 – 2019/2547(DEA))

v skladu s členom 105(6) Poslovnika
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Pristojni poslanec: Roberto Gualtieri

Postopek : 2019/2547(DEA)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0144/2019
Predložena besedila :
B8-0144/2019
Razprave :
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

B8-0144/2019

Osnutek sklepa Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 30. januarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama izvzetih subjektov

(C(2019)00794 – 2019/2547(DEA))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju delegirane uredbe Komisije (C(2019)00794),

–  ob upoštevanju pisma Komisije z dne 30. januarja 2019, v katerem ta poziva Parlament, naj izjavi, da ne bi nasprotoval delegirani uredbi,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za ekonomske in monetarne zadeve predsedniku konference predsednikov odborov z dne 21. februarja 2019,

–  ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe, ter zlasti členov 2(4) in 30(5) Uredbe,[1]

–  ob upoštevanju priporočila za sklep Odbora za ekonomske in monetarne zadeve,

–  ob upoštevanju člena 105(6) Poslovnika,

A.  ker delegirani akt vsebuje pomembne spremembe, ki zagotavljajo, da bodo centralna banka Združenega kraljestva in javni organi, ki so pristojni za upravljanje javnega dolga ali pri tem posredujejo, izvzeti iz zahtev za poročanje iz člena 4 in zahtev glede preglednosti ponovne uporabe iz člena 15 Uredbe (EU) 2015/2365;

B.  ker Parlament priznava pomen hitrega sprejetja tega akta, saj zagotavlja pripravljenost Evropske unije na izstop Združenega kraljestva iz Unije tudi brez sporazuma o izstopu;

1.  izjavlja, da ne nasprotuje delegirani uredbi;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji.

Zadnja posodobitev: 22. februar 2019
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov