Postup : 2019/2545(RSO)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0147/2019

Předložené texty :

B8-0147/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/03/2019 - 9.4
CRE 12/03/2019 - 9.4

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0138

<Date>{04/03/2019}4.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0147/2019</NoDocSe>
PDF 136kWORD 49k

<TitreType>DOPORUČENÍ PRO ROZHODNUTÍ</TitreType>

<TitreRecueil>podle čl. 159 odst. 4 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o prodloužení platnosti článku 159 jednacího řádu Parlamentu do konce devátého volebního období</Titre>

<DocRef>(2019/2545(RSO))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>předsednictvem</Depute>

</RepeatBlock-By>B8-0147/2019


Rozhodnutí Evropského parlamentu o prodloužení platnosti článku 159 jednacího řádu Parlamentu do konce devátého volebního období

(2019/2545(RSO))

Evropský parlament,

 s ohledem na článek 342 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na nařízení Rady č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství[1],

 s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 920/2005[2] a nařízení Rady (EU, Euratom) 2015/2264[3],

 s ohledem na pravidla pro uplatňování mnohojazyčnosti přijatá předsednictvem dne 16. června 2014,

 s ohledem na své rozhodnutí ze dne 26. února 2014[4] o prodloužení doby uplatňování článku 159 jednacího řádu Parlamentu do konce osmého volebního období a následná rozhodnutí předsednictva prodlužující platnost výjimky z článku 158 do konce tohoto volebního období,

 s ohledem na články 158 a 159 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že v souladu s článkem 158 musí být veškeré dokumenty Parlamentu vyhotovovány ve všech úředních jazycích a každý poslanec má právo hovořit v Parlamentu úředním jazykem dle svého výběru, přičemž je zajištěno tlumočení do ostatních úředních jazyků;

B. vzhledem k tomu, že podle článku 159 jsou výjimky z ustanovení článku 158 přípustné do konce osmého volebního období Parlamentu v případě, že pro některý z úředních jazyků není přes náležitá přijatá opatření k dispozici dostatečný počet lingvistů; vzhledem k tomu, že u každého úředního jazyka, u něhož se považuje za nezbytné výjimku použít, vyhodnotí předsednictvo na základě návrhu generálního tajemníka a s náležitým ohledem na dočasná zvláštní opatření přijatá Radou na základě Smluv týkající se navrhování právních aktů, zda jsou splněny příslušné podmínky, a své rozhodnutí každých šest měsíců přezkoumá;

C. vzhledem k tomu že nařízení Rady (ES) č. 920/2005 a nařízení Rady (EU, Euratom) č. 2015/2264 stanoví postupné omezování výjimky, která byla udělena irštině, a ukončení platnosti této výjimky k 1. lednu 2022, nepřijme-li Rada jiné nařízení stanovící jinak;

D. vzhledem k tomu, že navzdory všem patřičným opatřením se neočekává, že by kapacita týkající se chorvatštiny, irštiny a maltštiny umožnila plné tlumočení do těchto jazyků od začátku devátého volebního období Parlamentu;

E. vzhledem k tomu, že se i přes trvalou a pokračující interinstitucionální snahu očekává, že počet kvalifikovaných překladatelů bude pro irštinu natolik omezen, že v blízké budoucnosti nebude možné zajistit plné jazykové pokrytí potřeb v tomto jazyce podle článku 158; vzhledem k tomu, že v souladu s nařízením Rady (ES) č. 920/2005 a nařízením Rady (EU, Euratom) č. 2015/2264 musí být do irštiny překládán stále vyšší počet právních aktů, což omezuje kapacity pro překlady jiných parlamentních dokumentů do tohoto jazyka;

F. vzhledem k tomu, že čl. 159 odst. 4 stanoví, že na základě odůvodněného doporučení předsednictva může Parlament na konci parlamentního volebního období rozhodnout o prodloužení doby platnosti tohoto článku;

G. vzhledem k tomu, že s ohledem na výše uvedené důvody předsednictvo doporučilo, aby byla platnost článku 159 prodloužena do konce devátého volebního období Parlamentu;

1. rozhoduje prodloužit platnost článku 159 jednacího řádu Parlamentu do konce devátého volebního období;

2. pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

 

[1] Úř. věst. 17, 6.10.1958, s. 385/58.

[2] Nařízení Rady (ES) č. 920/2005 ze dne 13. června 2005, kterým se mění nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství a nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském společenství pro atomovou energii a kterým se zavádí dočasná odchylná opatření od těchto nařízení (Úř. věst. L 156, 18.6.2005, s. 3).

[3] Nařízení Rady (EU, Euratom) 2015/2264 ze dne 3. prosince 2015, kterým se prodlužují a postupně zrušují dočasná odchylná opatření od nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství a nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském společenství pro atomovou energii stanovená nařízením (ES) č. 920/2005 (Úř. věst. L 322, 8.12.2015, s. 1).

[4] Úř. věst. C 285, 29.8.2017, s. 164.

Poslední aktualizace: 7. března 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí