Rezolūcijas priekšlikums - B8-0147/2019Rezolūcijas priekšlikums
B8-0147/2019

IETEIKUMS LĒMUMAM Parlamenta Reglamenta 159. panta piemērošanas pagarināšana līdz Parlamenta devītā sasaukuma perioda beigām

4.3.2019 - (2019/2545(RSO))

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 159. panta 4. punktu,

Prezidijs

Procedūra : 2019/2545(RSO)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0147/2019
Iesniegtie teksti :
B8-0147/2019
Debates :
Pieņemtie teksti :

B8-0147/2019

Eiropas Parlamenta lēmums par Parlamenta Reglamenta 159. panta piemērošanas pagarināšanu līdz Parlamenta devītā sasaukuma perioda beigām

(2019/2545(RSO))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 342. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 1958. gada 15. aprīļa Regulu Nr. 1, ar ko nosaka Eiropas Ekonomikas kopienā lietojamās valodas[1],

–  ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 920/2005[2] un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 2015/2264[3],

–  ņemot vērā Prezidija 2014. gada 16. jūnijā pieņemto Rīcības kodeksu attiecībā uz daudzvalodību,

–  ņemot vērā 2014. gada 26. februāra lēmumu[4], ar ko pagarina Parlamenta Reglamenta 159. panta piemērošanu līdz Parlamenta astotā sasaukuma beigām, un no tā izrietošos Prezidija lēmumus, ar kuriem līdz šā sasaukuma beigām pagarina atkāpes no Reglamenta 158. panta piemērošanas,

–  ņemot vērā Reglamenta 158. un 159. pantu,

A.  tā kā atbilstoši Reglamenta 158. pantam visi Parlamenta dokumenti ir jāsagatavo oficiālajās valodās un visiem deputātiem ir tiesības izteikties viņu izraudzītajā oficiālajā valodā ar mutisko tulkojumu pārējās oficiālajās valodās;

B.  tā kā atbilstoši Reglamenta 159. pantam līdz astotā sasaukuma beigām ir pieļaujamas atkāpes no 158. panta noteikumiem, ja, neraugoties uz atbilstīgi veiktajiem piesardzības pasākumiem, kādai no oficiālajām valodām nav pieejams pietiekams skaits lingvistu; tā kā attiecībā uz katru oficiālo valodu, attiecībā uz kuru ir vajadzīga atkāpe, Prezidijam pēc ģenerālsekretāra priekšlikuma un, pienācīgi ņemot vērā pagaidu kārtību, ko pieņēmusi Padome, pamatojoties uz Līgumiem par tiesību aktu izstrādi, ir pienākums pārliecināties, vai ir izpildīti nosacījumi, un pārskatīt savu lēmumu reizi sešos mēnešos;

C.  tā kā Padomes Regula (EK) Nr. 920/2005 un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 2015/2264 paredz pakāpenisku atkāpes sašaurināšanu attiecībā uz īru valodu un to, ka, ja Padome nepieņem citu regulu, kas paredz pretējo, minētā atkāpe no 2022. gada 1. janvāra vairs nav piemērojama;

D.  tā kā, neraugoties uz visiem atbilstīgi veiktajiem piesardzības pasākumiem, sagaidāms, ka horvātu, īru un maltiešu valodas tulkojumu nodrošināšanas kapacitāte nebūs pietiekama, lai, sākot ar Parlamenta devīto sasaukumu, šajās valodās sniegtu pilnīgus mutiskās tulkošanas pakalpojumus;

E.  tā kā, neraugoties uz pastāvīgiem iestāžu centieniem un ievērojamajiem panākumiem, paredzams, ka kvalificētu īru valodas tulkotāju skaits vēl joprojām būs tik ierobežots, ka tuvākajā laikā nebūs iespējams nodrošināt visus tulkojumus šajā valodā saskaņā ar Reglamenta 158. pantu; tā kā saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 920/2005 un Padomes Regulu Nr. (ES, Euratom) 2015/2264 īru valodā ir jāpārtulko aizvien lielāks skaits tiesību aktu, kas samazina iespēju tulkot citus Parlamenta dokumentus šajā valodā;

F.  tā kā Reglamenta 159. panta 4. punkts paredz, ka, balstoties uz argumentētu Prezidija ieteikumu, Parlamenta sasaukuma beigās Parlaments var nolemt pagarināt minētā panta darbību;

G.  tā kā, ņemot vērā iepriekšminēto, Prezidijs ieteica pagarināt Reglamenta 159. panta piemērošanu līdz Parlamenta devītā sasaukuma beigām,

1.  nolemj pagarināt Parlamenta Reglamenta 159. panta piemērošanu līdz Parlamenta devītā sasaukuma beigām;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu informēšanas nolūkā nosūtīt Padomei un Komisijai.

 

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 4. marts
Juridisks paziņojums - Privātuma politika