Propunere de rezoluţie - B8-0147/2019Propunere de rezoluţie
B8-0147/2019

RECOMANDARE DE DECIZIE de prelungire a aplicării articolului 159 din Regulamentul de procedură al Parlamentului până la sfârșitul celei de a noua legislaturi

4.3.2019 - (2019/2545(RSO))

depusă în conformitate cu articolul 159 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
a Biroului

Procedură : 2019/2545(RSO)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0147/2019
Texte depuse :
B8-0147/2019
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑0147/2019

Decizia Parlamentului European de prelungire a aplicării articolului 159 din Regulamentul de procedură al Parlamentului până la sfârșitul celei de a noua legislaturi

(2019/2545(RSO))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 342 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul nr. 1 al Consiliului din 15 aprilie 1958 de stabilire a regimului lingvistic al Comunității Economice Europene[1],

–  având în vedere Regulamentele (CE) nr. 920/2005[2] și (UE, Euratom) 2015/2264 ale Consiliului[3],

–  având în vedere Codul de conduită privind multilingvismul adoptat de Birou la 16 iunie 2014,

–  având în vedere Decizia sa din 26 februarie 2014[4] privind prelungirea aplicabilității articolului 159 din Regulamentul de procedură până la finalul celei de-a opta legislaturi și deciziile ulterioare ale Biroului de prelungire a derogării de la articolul 158 până la finalul legislaturii în curs,

–  având în vedere articolele 158 și 159 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, în temeiul articolului 158, toate documentele Parlamentului trebuie redactate în limbile oficiale și toți deputații au dreptul de a se exprima în cadrul Parlamentului în limba oficială pe care o aleg, fiind asigurată interpretarea în celelalte limbi oficiale;

B.  întrucât, în conformitate cu articolul 159, sunt autorizate derogări de la articolul 158 până la finalul celei de-a opta legislaturi dacă și în măsura în care numărul de lingviști pentru o limbă oficială este insuficient, deși s-au luat toate măsurile necesare în acest sens; întrucât, în ceea ce privește fiecare dintre limbile oficiale pentru care se consideră că este necesară o derogare, Biroul, la propunerea Secretarului General și ținând seama în mod corespunzător de regimul special temporar adoptat de Consiliu în temeiul tratatelor în ceea ce privește redactarea actelor legislative, are obligația de a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile și de a-și revizui decizia din șase în șase luni;

C.  întrucât Regulamentele (CE) nr. 920/2005 și (UE, Euratom) 2015/2264 ale Consiliului prevăd o limitare treptată a derogării în ceea ce privește limba irlandeză și, în absența unui alt regulament al Consiliului care prevede altfel, expirarea acestei derogări începând cu 1 ianuarie 2022;

D.  întrucât, deși s-au luat toate măsurile preventive necesare, se estimează că pentru limbile croată, irlandeză și malteză nu se va dispune de capacitățile necesare pentru a se asigura servicii complete de interpretare în aceste limbi de la începutul celei de-a noua legislaturi;

E.  întrucât, în pofida eforturilor interinstituționale susținute și permanente și în pofida faptului că au fost înregistrate progrese considerabile, se estimează că numărul de traducători calificați va rămâne în continuare limitat, astfel încât, în viitorul previzibil, pentru limba irlandeză nu poate fi asigurată o acoperire completă în temeiul articolului 158; întrucât, în conformitate cu Regulamentele (CE) nr. 920/2005 și (UE, Euratom) 2015/2264 ale Consiliului, un număr tot mai mare de acte juridice trebuie traduse în limba irlandeză, ceea ce reduce posibilitatea de a traduce alte documente parlamentare în limba respectivă;

F.  întrucât articolul 159 alineatul (4) prevede că, pe baza unei recomandări motivate a Biroului, Parlamentul poate decide, la sfârșitul legislaturii, prelungirea aplicării acestui articol;

G.  întrucât, având în vedere cele expuse anterior, Biroul a recomandat prelungirea aplicării articolului 159 până la sfârșitul celei de-a noua legislaturi,

1.  decide să prelungească aplicarea articolului 159 din Regulamentul de procedură al Parlamentului până la sfârșitul celei de a noua legislaturi;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei spre informare.

 

Ultima actualizare: 4 martie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate