Predlog resolucije - B8-0147/2019Predlog resolucije
B8-0147/2019

PRIPOROČILO ZA SKLEP o podaljšanju veljavnosti člena 159 Poslovnika Parlamenta do konca devetega parlamentarnega obdobja

4.3.2019 - (2019/2545(RSO))

v skladu s členom 159(4) Poslovnika

(sklep predsedstva)

Postopek : 2019/2545(RSO)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0147/2019
Predložena besedila :
B8-0147/2019
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8-0147/2019

Sklep Evropskega parlamenta o podaljšanju veljavnosti člena 159 Poslovnika Parlamenta do konca devetega parlamentarnega obdobja

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 342 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta št. 1 z dne 15. aprila 1958 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v Evropski gospodarski skupnosti[1],

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 920/2005[2] in Uredbe Sveta (EU, Euratom) 2015/2264[3],

–  ob upoštevanju kodeksa o večjezičnosti, ki ga je predsedstvo sprejelo 16. junija 2014,

–  ob upoštevanju svojega sklepa z dne 26. februarja 2014[4] o podaljšanju uporabe člena 159 Poslovnika Parlamenta do konca osmega parlamentarnega obdobja in kasnejših sklepov predsedstva o podaljšanju odstopanja od člena 158 Poslovnika do konca tega parlamentarnega obdobja,

–  ob upoštevanju členov 158 in 159 Poslovnika,

A.  ker člen 158 Poslovnika določa, da se vsi dokumenti Parlamenta pripravijo v uradnih jezikih in da imajo vsi poslanci pravico v Parlamentu govoriti v uradnem jeziku po svoji izbiri, s simultanim prevajanjem v druge uradne jezike;

B.  ker so v skladu s členom 159 Poslovnika odstopanja od člena 158 dovoljena do konca osmega parlamentarnega obdobja, če kljub sprejetim ustreznim previdnostnim ukrepom ni na voljo zadostno število tolmačev ali prevajalcev za enega od uradnih jezikov; ker mora predsedstvo za vsak uradni jezik, za katerega velja odstopanje, na predlog generalnega sekretarja in ob upoštevanju začasnih posebnih ureditev v zvezi s pripravo pravnih aktov, ki jih sprejme Svet na podlagi Pogodb, preveriti, ali so izpolnjeni pogoji, ter vsakih šest mesecev pregledati svojo odločitev;

C.  ker uredbi Sveta (ES) št. 920/2005 in (EU, Euratom) 2015/2264 predvidevata postopno omejitev odstopanja za irščino in iztek tega odstopanja s 1. januarjem 2022, razen če bo z novo uredbo Sveta določeno drugače;

D.  ker kljub ustreznim previdnostnim ukrepom zmogljivosti za hrvaščino, irščino in malteščino ob začetku devetega parlamentarnega obdobja najbrž ne bodo vedno omogočale tolmačenja v ta dva jezika;

E.  ker naj bi bilo kljub vztrajnim in nenehnim medinstitucionalnim prizadevanjem število usposobljenih prevajalcev za irščino še naprej tako omejeno, da v bližnji prihodnosti ne bo mogoče zagotoviti stalno pokrivanje tega jezika v skladu s členom 158 Poslovnika; ker je treba v skladu z uredbama Sveta (ES) št. 920/2005 in (EU, Euratom) 2015/2264 vse več pravnih aktov prevesti v irščino, kar zmanjšuje možnosti za prevajanje drugih parlamentarnih dokumentov v ta jezik;

F.  ker člen 159(4) Poslovnika določa, da se lahko Parlament na podlagi obrazloženega priporočila predsedstva ob koncu parlamentarnega obdobja odloči za podaljšanje veljavnosti tega člena;

G.  ker je zaradi vsega navedenega predsedstvo priporočilo, da se veljavnost člena 159 Poslovnika podaljša do konca devetega parlamentarnega obdobja;

1.  sklene, da se veljavnost člena 159 Poslovnika Parlamenta podaljša do konca devetega parlamentarnega obdobja;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji.

 

Zadnja posodobitev: 4. marec 2019
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov