<Date>{05/03/2019}5.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0148/2019</NoDocSe>
PDF 124kWORD 47k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 133</TitreRecueil>


<Titre>om beskyttelse af EU's bananproducenter mod illoyal konkurrence</Titre>


<Depute>Mireille D’Ornano</Depute>


B8‑0148/2019

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om beskyttelse af EU's bananproducenter mod illoyal konkurrence

Europa-Parlamentet,

 der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A. der henviser til, at Martinique og Guadeloupe producerer 250 000 ton bananer om året, men er udsat for hård konkurrence fra sydamerikanske lande, som anvender betydeligt flere kemiske pesticider, og hvis standarder på dette område ikke er sammenlignelige med EU's;

B. der henviser til, at der er tredjelande, der opnår økologiske ligestillingsaftaler (aftaler om "økologisk ækvivalens") med Den Europæiske Union til at eksportere bananer med lavere standarder end dem, der er gældende for de 600 bananproducenter på Martinique og Guadeloupe, eftersom disse to regioner er en del af Den Europæiske Union;

1. opfordrer Kommissionen til som et første skridt straks at kompensere for den konkurrencemæssige ulempe, som klart påvirker de bananproducenter, der er underlagt de europæiske standarder;

2. opfordrer Kommissionen til for fremtiden at sikre, at der ikke indgås uberettigede ligestillingsaftaler vedrørende økologiske produkter med lande, der er kendt for at anvende pesticider i et omfang, der langt overskrider EU-producenternes.

 

Seneste opdatering: 21. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik