<Date>{05/03/2019}5.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0148/2019</NoDocSe>
PDF 117kWORD 47k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artiklile 133</TitreRecueil>


<Titre>Euroopa Liidu banaanitootjate kaitse kohta ebaausa konkurentsi eest</Titre>


<Depute>Mireille D’Ornano</Depute>


B8‑0148/2019

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu banaanitootjate kaitse kohta ebaausa konkurentsi eest

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A. arvestades, et Martinique ja Guadeloupe toodavad aastas 250 000 tonni banaane, kuid neid survestab karm konkurents Lõuna-Ameerika riikidega, kus kasutatakse tunduvalt rohkem keemilisi pestitsiide ning ei järgita Euroopa Liidus selles valdkonnas kohaldatavate standarditega võrreldavaid norme;

B. arvestades, et Euroopa Liit sõlmib mõningate kolmandate riikidega banaanide eksportimiseks mahepõllunduslikke samaväärsuslepinguid, mille standardid on madalamad Martinique’i ja Guadeloupe’i 600 banaanitootja suhtes kohaldatavatest normidest, sest mõlemad piirkonnad kuuluvad Euroopa Liitu;

1. kutsub komisjoni esimese abinõuna üles korvama viivitamatult kahju, mida tingib ebasoodne konkurentsiolukord, mis mõjutab tugevalt neid banaanitootjaid, kes peavad järgima Euroopa standardeid;

2. palub komisjonil tulevikus tagada, et riikidega, kus teadaolevalt kasutatakse palju rohkem pestitsiide kui Euroopa Liidus, ei sõlmitaks enam põhjendamatuid mahepõllunduslikke samaväärsuslepinguid.

 

Viimane päevakajastamine: 21. märts 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika