<Date>{05/03/2019}5.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0148/2019</NoDocSe>
PDF 117kWORD 47k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>Euroopan unionin banaanintuottajien suojelemisesta epäreilulta kilpailulta</Titre>


<Depute>Mireille D’Ornano</Depute>


B8‑0148/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Euroopan unionin banaanintuottajien suojelemisesta epäreilulta kilpailulta

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A. ottaa huomioon, että Martinique ja Guadeloupe tuottavat vuosittain 250 000 tonnia banaaneja mutta niitä vastaan käyvät kovaa kilpailua eteläamerikkalaiset tuottajat, jotka käyttävät huomattavasti enemmän kemiallisia torjunta-aineita eivätkä noudata yhtä tiukkoja normeja kuin Euroopan unionissa;

B. ottaa huomioon, että kolmannet maat saavat banaanien vientiä varten Euroopan unionilta luomutuotantoa koskevia vastaavuussopimuksia, joiden vaatimukset eivät ole yhtä tiukat kuin Martiniquen ja Guadeloupen 600 banaanintuottajalle asetetut vaatimukset, sillä nämä kaksi aluetta kuuluvat Euroopan unioniin;

1. kehottaa komissiota korvaamaan viipymättä unionin normeja noudattaville banaanintuottajille epäedullisesta kilpailuasemasta aiheutuvat merkittävät haitat;

2. kehottaa komissiota varmistamaan, että tulevaisuudessa perusteettomia luomutuotantoa koskevia vastaavuuksia ei enää myönnetä maille, joiden tiedetään käyttävän torjunta-aineita huomattavasti enemmän kuin unionin tuottajat.

 

Päivitetty viimeksi: 21. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö