<Date>{05/03/2019}5.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0148/2019</NoDocSe>
PDF 138kWORD 47k

<TitreType>REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS</TitreType>

<TitreRecueil>iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu</TitreRecueil>


<Titre>par ES banānu ražotāju aizsardzību pret negodīgu konkurenci</Titre>


<Depute>Mireille D'Ornano</Depute>


B8-0148/2019

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ES banānu ražotāju aizsardzību pret negodīgu konkurenci

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A. tā kā Martinika un Gvadelupa saražo 250 000 tonnu banānu gadā, bet tām sīvu konkurenci rada Dienvidamerikas valstis, kas izmanto ievērojami vairāk ķīmisko pesticīdu, šajā jomā nepiemērojot standartus, kuri būtu pielīdzināmi Eiropas Savienības standartiem;

B. tā kā trešās valstis, lai varētu eksportēt banānus, no Eiropas Savienības iegūst bioloģiskās ražošanas līdzvērtības nolīgumus ar zemākiem standartiem nekā tie, ko piemēro 600 banānu ražotājiem Martinikā un Gvadelupā, jo abi reģioni ietilpst Eiropas Savienībā,

1. aicina Komisiju, pirmkārt, nekavējoties kompensēt neizdevīgos konkurences apstākļus, kas nepārprotami ietekmē banānu ražotājus, kuriem piemēro Eiropas standartus;

2. aicina Komisiju turpmāk nodrošināt, ka nepamatota bioloģiskās ražošanas līdzvērtība vairs netiek piešķirta valstīm, par kurām zināms, ka tās izmanto pesticīdu daudzumu, kas pārsniedz ES ražotāju izmantoto.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 20. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika