<Date>{05/03/2019}5.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0148/2019</NoDocSe>
PDF 131kWORD 47k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreRecueil>złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie ochrony unijnych producentów bananów przed nieuczciwą konkurencją</Titre>


<Depute>Mireille D’Ornano</Depute>


B8‑0148/2019

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony unijnych producentów bananów przed nieuczciwą konkurencją

Parlament Europejski,

 uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Martynika i Gwadelupa produkują rocznie 250 000 ton bananów, ale padają ofiarą ostrej konkurencji ze strony państw Ameryki Południowej, w których wykorzystuje się znacznie więcej chemicznych środków owadobójczych, gdyż nie stosuje się norm porównywalnych do norm Unii Europejskiej w tym zakresie;

B. mając na uwadze, że Unia Europejska zawiera z państwami trzecimi umowy o równoważności ekologicznej dotyczące wywozu bananów, przewidujące normy mniej rygorystyczne niż te, które obowiązują 600 producentów bananów na Martynice i Gwadelupie, gdyż oba te regiony należą do Unii Europejskiej;

1. zwraca się do Komisji, aby przede wszystkim bezzwłocznie skompensowała niekorzystną sytuację konkurencyjną, w której ewidentnie znajdują się producenci bananów podlegający normom europejskim;

2. zwraca się do Komisji, aby w przyszłości zadbała, by nie przyznawano nieuzasadnionych umów o równoważności ekologicznej państwom znanym z tego, że stosują środki owadobójcze w ilościach znacznie większych niż producenci z Unii Europejskiej.

|

Ostatnia aktualizacja: 21 marca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności