<Date>{05/03/2019}5.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0148/2019</NoDocSe>
PDF 123kWORD 47k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om skydd av EU:s bananproducenter mot illojal konkurrens</Titre>


<Depute>Mireille D’Ornano</Depute>


B8‑0148/2019

Förslag till Europaparlamentets resolution om skydd av EU:s bananproducenter mot illojal konkurrens

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Martinique och Guadeloupe producerar 250 000 ton bananer om året, men är utsatta för hård konkurrens från sydamerikanska länder, som använder betydligt fler kemiska bekämpningsmedel och inte tillämpar lika stränga normer som EU.

B. Tredjeländer ingår ekologiska likvärdighetsavtal med EU för att exportera bananer med mindre strikta krav än de som tillämpas på de 600 bananproducenterna på Martinique och Guadeloupe, eftersom dessa två regioner är en del av EU.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utan dröjsmål som ett första steg kompensera de konkurrensnackdelar som tydligt påverkar de bananproducenter som omfattas av de europeiska normerna.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att övervaka att man i framtiden inte ingår omotiverade ”ekologiska” likvärdighetsavtal med länder som är kända för att använda bekämpningsmedel i betydligt större mängder än EU:s producenter.

 

Senaste uppdatering: 21 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy