Procedură : 2019/2575(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0164/2019

Texte depuse :

B8-0164/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/03/2019 - 9.22

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 144kWORD 54k
6.3.2019
PE635.423v01-00
 
B8-0164/2019

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la amenințările la adresa securității în legătură cu prezența tehnologică în creștere a Chinei în UE și posibilele acțiuni la nivelul UE de reducere a acestora (2019/2575(RSP))


Hans‑Olaf Henkelîn numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la amenințările la adresa securității în legătură cu prezența tehnologică în creștere a Chinei în UE și posibilele acțiuni la nivelul UE de reducere a acestora (2019/2575(RSP))  
B8‑0164/2019

Parlamentul European,

–  având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948 (UN A/RES/3/217 A),

–  având în vedere Carta Organizației Națiunilor Unite din 1945,

–  având în vedere Acordul privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) din 1994,

–  având în vedere Rezoluția sa din 13 iunie 2018 privind referitoare la apărarea cibernetică(1),

–  având în vedere poziția sa adoptată în primă lectură la 14 februarie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniunea Europeană(2),

–  având în vedere Raportul pe 2018 privind situația amenințărilor întocmit de Agenția UE pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA),

–  având în vedere măsurile pentru dezvoltarea unei securități cibernetice puternice în Europa, propuse de Comisie cu ocazia discursului privind starea Uniunii din 2018,

–  având în vedere fișa informativă a Comisiei din 6 iunie 2018, intitulată „Piața unică digitală: acord politic cu privire la normele care determină piața telecomunicațiilor în epoca 5G”,

–  având în vedere audierea publică organizată la 19 februarie 2019 de Comisia pentru industrie, cercetare și energie cu privire la conectivitatea viitorului digital,

–  având în vedere studiul publicat la 19 iulie 2018 de Direcția Generală Politici Externe ale Uniunii din cadrul Parlamentului, intitulat „O nouă epocă în relațiile dintre UE și China: o cooperare strategică mai amplă?”,

–  având în vedere Acordul OMC privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPS) și Tratatul privind drepturile de autor al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI),

–  având în vedere datele statistice publicate de Eurostat la 25 februarie 2019 privind acțiunile de investiții directe în China deținute de UE și acțiunile de investiții directe în UE deținute de China, care arată că, între 2013 și 2017, investițiile realizate de UE în China s-au ridicat la 1 082 806 milioane EUR, iar investițiile realizate de China în UE s-au ridicat la 195 681 de milioane EUR,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât punerea în practică a tehnologiei 5G reprezintă un obiectiv esențial pentru realizarea pieței unice digitale și este de importanță critică pentru dezvoltarea economică și tehnologică a UE în general;

B.  întrucât tehnologia 5G va îmbunătăți condițiile de trai și de muncă ale cetățenilor și ale întreprinderilor din UE, asigurând conexiuni mai rapide decât cele cunoscute vreodată și alimentând eficiența și productivitatea;

C.  întrucât furnizorii de tehnologii din China își lărgesc prezența în UE, deoarece, în multe cazuri, reprezintă o opțiune mai avansată și mai puțin costisitoare decât competitorii lor europeni; întrucât acest lucru reprezintă o provocare strategică pentru UE și pentru alte țări occidentale;

D.  întrucât UE trebuie să fie în continuare deschisă investițiilor, măsurile restrictive trebuind utilizate numai din motive de securitate națională;

E.  întrucât unii dintre partenerii strategici ai UE, precum Statele Unite, Australia și Noua Zeelandă, și-au exprimat îngrijorarea față de utilizarea echipamentelor de origine chineză în rețelele 5G; întrucât atacurile cibernetice reprezintă în prezent unul dintre cele mai pronunțate riscuri pe plan mondial;

F.  întrucât întreprinderile și organismele publice europene se confruntă cu amenințări informatice tot mai puternice, cum ar fi atacurile inițiate de părți adverse, de exemplu spionajul informatic, programele informatice menite să producă prejudicii, atacurile prin intermediul internetului, atacurile prin intermediul aplicațiilor web sau atacurile de tip phishing;

G.  întrucât Uniunea Europeană și China se numără printre cele mai mari puteri comerciale din lume, China fiind pe locul doi printre partenerii comerciali ai UE, după Statele Unite, iar UE fiind cel mai mare partener comercial al Chinei;

H.  întrucât, în 2013, UE și China au inițiat negocieri pentru un acord privind investițiile, cu scopul de a le oferi investitorilor celor două părți un acces previzibil și durabil la piața UE și la piața Chinei și de a proteja investitorii și investițiile acestora;

I.  întrucât întreprinderile din China ar putea deveni în curând lideri mondiali în ceea ce privește noua generație a tehnologiilor de rețele mobile de înaltă viteză 5G;

J.  întrucât existența în UE a unei industrii TIC puternice și inovatoare constituie o condiție necesară pentru asigurarea unei apărări eficace împotriva atacurilor cibernetice externe;

K.  întrucât întreprinderile și autoritățile publice din China nu au obligația de a respecta norme stricte privind protecția datelor, ceea ce le conferă un avantaj competitiv atunci când au nevoie de acces la volume mari de date și elaborează soluții de inteligență artificială;

L.  întrucât sectorul TIC din Europa rămâne în urma sectoarelor omoloage din Statele Unite, Japonia și China, în multe privințe, în pofida existenței unei serii de programe ale UE, inclusiv a programului Orizont 2020; întrucât unele întreprinderi europene din acest sector, bine cunoscute în trecut, au dispărut aproape integral de pe această piață, în timp ce omologii lor din SUA și din China au devenit actori de importanță mondială;

M.  întrucât UE riscă să piardă lupta pentru poziția de lider în domeniul inteligenței artificiale, dată fiind importanța volumelor mari de date,

1.  atrage atenția asupra importanței unei abordări bazate pe riscuri și a măsurilor de atenuare a pericolelor, inclusiv a unor schimburi cuprinzătoare de informații între operatori, furnizori și autoritățile naționale din domeniul securității;

2.  observă că este preferabil să existe mai mulți furnizori pentru dezvoltarea și instalarea rețelelor 5G, deoarece trebuie evitată situația în care un element semnificativ al infrastructurii și tehnologiilor de importanță critică provine dintr-o singură țară; invită statele membre să evalueze în mod strict toate investițiile efectuate în acest domeniu de întreprinderile private din China sau de statul chinez;

3.  solicită ca investițiile efectuate în domeniile legate de înaltele tehnologii să se bazeze pe reciprocitate și pe o concurență loială, asigurându-se totodată respectarea normelor de securitate peste tot în UE;

4.  invită Comisia să asigure concurența loială pe piața unică și să analizeze evoluția oportunităților de pe piața UE pentru întreprinderile chineze și a celor de pe piața Chinei pentru întreprinderile mari, mici și mijlocii din UE, pentru a asigura condiții de concurență echitabile; consideră că UE trebuie să insiste asupra respectării reciprocității în toate sectoarele, inclusiv în sectorul înaltelor tehnologii destinate domeniului informației și telecomunicațiilor;

5.  atrage atenția asupra riscului ca, având în vedere dimensiunea acestei piețe, China să fie în măsură să stabilească de facto viitoarele standarde din sectorul informației și comunicațiilor; invită Comisia, în calitatea acesteia de autoritate competentă în domeniul concurenței, să colaboreze cu omologii săi de la nivel mondial pentru a înființa o autoritate mondială de combatere a cartelurilor și a monopolurilor;

6.  invită Comisia să monitorizeze situația privind statul de drept și respectarea drepturilor omului în China și să adopte măsuri corespunzătoare dacă viitoarele evoluții din China ar prezenta un pericol de securitate la adresa cetățenilor, întreprinderilor sau instituțiilor și organismelor publice din UE;

7.  invită Comisia să insiste asupra faptului ca China să-și intensifice eforturile în favoarea protecției și aplicării drepturilor de proprietate intelectuală;

8.  invită Comisia să asigure condiții de concurență echitabile în raporturile cu China, fie convingând autoritățile chineze să adopte o politică privind protecția datelor similară celei din UE, fie adoptând o politică proprie la nivelul UE care să asigure accesul neîmpiedicat la volumele mari de date și dezvoltarea inteligenței artificiale; subliniază importanța realizării acestui lucru fără să fie afectat nivelul existent în UE de protecție a vieții private și a datelor;

9.  observă că, atunci când se confruntă cu capacitatea tehnologică tot mai puternică și cu prezența tot mai pronunțată în UE a întreprinderilor chineze, UE trebuie să întreprindă măsuri pentru a reduce riscurile legate de securitatea cibernetică; subliniază că programele de cercetare ale UE trebuie să îmbunătățească într-o măsură mai mare capacitățile de apărare împotriva atacurilor cibernetice ostile;

10.  solicită să se realizeze o analiză cuprinzătoare la nivelul UE a softurilor și a echipamentelor și infrastructurii IT și de comunicații folosite în cadrul instituțiilor, pentru a exclude programele și dispozitivele ce pot prezenta un pericol și pentru a interzice elementele a căror rea-intenție a fost constatată;

11.  invită Consiliul de Securitate al ONU să trateze atacurile cibernetice ostile cu același grad de seriozitate ca alte tipuri de atacuri care încalcă dreptul internațional;

12.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, guvernelor și parlamentelor statelor membre și statelor candidate, Agenției Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, Comitetului Regiunilor, pentru a o distribui parlamentelor și consiliilor subnaționale, Consiliului Europei și Organizației Națiunilor Unite.

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2018)0258.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2019)0121.

Ultima actualizare: 11 martie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate