Διαδικασία : 2019/2615(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0165/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0165/2019

Συζήτηση :

PV 13/03/2019 - 27
CRE 13/03/2019 - 27

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2019 - 11.18
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0219

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0165/2019</NoDocSe>
PDF 162kWORD 56k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα</Titre>

<DocRef>(2019/2615(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Gabriel Mato, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, Francisco José Millán Mon</Depute>

<Commission>{PPE}εξ ονόματος της Ομάδας PPE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0165/2019

B8‑0165/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα

(2019/2615(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Νικαράγουα, και ιδίως εκείνα της 31ης Μαΐου 2018 σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα[1], της 18ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τις επιθέσεις εναντίον υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των πολιτικών ελευθεριών και της δημοκρατίας στη Νικαράγουα[2], της 26ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη Νικαράγουα[3], και της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δημοκρατία στη Νικαράγουα[4],

 έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Κεντρικής Αμερικής του 2012,

 έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο του 1966 για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

 έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

 έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Ιουνίου 2004,

 έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Νικαράγουας,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 21ης Ιανουαρίου 2019 για τη Νικαράγουα,

 έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Ύπατης Εκπροσώπου εξ ονόματος της ΕΕ σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα της 2ας Οκτωβρίου 2018, 15ης Μαΐου 2018, 22ας Απριλίου 2018 και 15ης Δεκεμβρίου 2018, και τη δήλωση της 1ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την επανέναρξη του εθνικού διαλόγου,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τις προτεραιότητες της ΕΕ στα φόρουμ του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα το 2019, που εγκρίθηκαν στις 18 Φεβρουαρίου 2019,

 έχοντας υπόψη την έκθεση που εγκρίθηκε από τη Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 21 Ιουνίου 2018 με τίτλο «Gross Human Rights Violations in the Context of Social Protests in Nicaragua» (Κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της κοινωνικής διαμαρτυρίας στη Νικαράγουα),

 έχοντας υπόψη την έκθεση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με τις παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο διαδηλώσεων στη Νικαράγουα, 18 Απριλίου – 18 Αυγούστου 2018,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Διεπιστημονικής Ομάδας Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων (GIEI), της 20ής Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με τα βίαια γεγονότα που έλαβαν χώρα στη Νικαράγουα μεταξύ 18ης Απριλίου και 30ής Μαΐου 2018,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Michelle Bachelet, της 22ας Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την ποινικοποίηση της διαφωνίας στη Νικαράγουα,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 31 Μαΐου 2018, ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την κρίση στη Νικαράγουα, καταδικάζοντας δριμύτατα την κατάσταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε συνέχεια του εν λόγω ψηφίσματος, ενδεκαμελής αντιπροσωπεία βουλευτών του ΕΚ επισκέφθηκε τη χώρα από τις 23 έως τις 26 Ιανουαρίου 2019 για να αξιολογήσει την κατάσταση επί τόπου·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Νικαράγουας διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν αντίποινα κατά όσων καταγγέλλουν τη σημερινή κατάσταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιπροσωπεία ήταν αυτόπτης μάρτυρας της εκστρατείας παρενόχλησης, δυσφήμησης και εκφοβισμού που στρεφόταν κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών με τους οποίους πραγματοποίησε ανταλλαγή απόψεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την επίσκεψη της αντιπροσωπείας στη χώρα, η καταστολή έχει ενταθεί·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιπροσωπεία απέρριψε δημόσια την επίσημη θέση της κυβέρνησης της Νικαράγουας ότι είναι θύματα πραξικοπήματος και εκστρατειών παραπληροφόρησης που εκπορεύονται από τις ΗΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κύρια αιτία που τροφοδοτεί τις διαδηλώσεις είναι η βαθιά δημοκρατική, θεσμική και πολιτική κρίση που πλήττει το κράτος δικαίου και έχει περιορίσει βασικές ελευθερίες στη χώρα την τελευταία δεκαετία, όπως η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, το δικαίωμα στη διαδήλωση και η ελευθερία του συνέρχεσθαι·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και το δικαίωμα στη διαδήλωση, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του εθνικού ύμνου, αποτελούν αντικείμενο σοβαρής περιστολής για πολλούς ανθρώπους· λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικός αριθμός πολιτικών κρατουμένων φυλακίζονται απλώς και μόνο γιατί ασκούν τα δικαιώματά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν διάφορες ανησυχητικές εκθέσεις σχετικά με την επιδείνωση της κατάστασης των κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένης απάνθρωπης μεταχείρισης·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι δικαστικές διαδικασίες κατά των εν λόγω κρατουμένων παραβιάζουν τα διεθνή πρότυπα, ιδίως τις δικονομικές και ποινικές εγγυήσεις του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες στις φυλακές επίσης δεν πληρούν επαρκώς τα διεθνή πρότυπα· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Νικαράγουα δεν υπάρχει σαφής διάκριση των εξουσιών·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην ενημέρωση τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι δημοσιογράφοι κρατούνται, εξορίζονται και απειλούνται· λαμβάνοντας υπόψη ότι οπτικοακουστικά μέσα ενημέρωσης κλείνουν ή αποτελούν αντικείμενο έρευνας χωρίς προηγούμενη δικαστική άδεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκδοση εφημερίδων απειλείται από την έλλειψη χαρτιού και μελάνης που κατάσχονται από την κυβέρνηση της Νικαράγουας·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Νικαράγουας έχει αποπεμφθεί από διεθνείς οργανισμούς όπως η GIEI και ο Ειδικός Μηχανισμός Παρακολούθησης για τη Νικαράγουα (MESENI) επιδίωξη των οποίων είναι η ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης και η εθνική συμφιλίωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταστολή κατά οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών έχει ενταθεί απογυμνώνοντάς τις από το νομικό τους καθεστώς σε μια χώρα με ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο, γεγονός που συνιστά διπλή τιμωρία των θυμάτων της καταστολής·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακαδημαϊκή ελευθερία απειλείται επίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 200 φοιτητές πανεπιστημίων έχουν αποβληθεί από τα πανεπιστήμια λόγω της συμμετοχής τους σε διαδηλώσεις για δημοκρατία και μεγαλύτερη ελευθερία και για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη και η εδραίωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Κεντρικής Αμερικής του 2012· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει δημοκρατική ρήτρα η οποία αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της συμφωνίας·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εθνικός διάλογος, που δρομολογήθηκε στις 16 Μαΐου 2018 μεταξύ του προέδρου Ortega και της αντιπολίτευσης και ομάδων πολιτών της Νικαράγουας και με τη μεσολάβηση της Καθολικής Εκκλησίας, απέτυχε να βρει λύση στην κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Φεβρουαρίου επαναλήφθηκαν διερευνητικές συνομιλίες μεταξύ της κυβέρνησης της Νικαράγουας και της Alianza Civica με αντικείμενο τον εθνικό διάλογο· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 7 Μαρτίου 2019 έγινε μια νέα προσπάθεια για διάλογο με τη συμμετοχή της Καθολικής Εκκλησίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Alianza Civica έχει καθορίσει τους ακόλουθους τρεις βασικούς στόχους της που πρέπει να επιτευχθούν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων: την αποφυλάκιση των πολιτικών κρατουμένων και τον σεβασμό των ατομικών ελευθεριών, τις αναγκαίες εκλογικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να κορυφωθούν με τη διεξαγωγή εκλογών, και τη δικαιοσύνη·

1. υπογραμμίζει ότι η Νικαράγουα είναι αντιμέτωπη με το πρόβλημα της σοβαρής παραβίασης της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου ως αποτέλεσμα των γεγονότων που έλαβαν χώρα τον Απρίλιο και τον Μάρτιο του 2018· επαναλαμβάνει τη σημασία του ψηφίσματός του που εγκρίθηκε στις 31 Μαΐου 2018·

2. καταδικάζει όλες τις ενέργειες καταστολής στις οποίες επιδίδεται η κυβέρνηση της Νικαράγουας· δηλώνει ότι η επίσκεψη που πραγματοποίησε η αντιπροσωπεία του συνέβαλε στη διαμόρφωση πραγματικής εικόνας της σημερινής κατάστασης· δηλώνει επίσης ότι, αναμφισβήτητα, κατά τους τελευταίους μήνες, και ιδίως μετά την επίσκεψή της, υπήρξε αύξηση των μέτρων καταστολής εις βάρος της αντιπολίτευσης και των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στις θεμελιώδεις ελευθερίες· καταδικάζει, εν προκειμένω, τη γενικευμένη καταστολή και τον περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και της διαδήλωσης, την απαγόρευση μη κυβερνητικών οργανώσεων και της κοινωνίας των πολιτών, την εκδίωξη διεθνών οργανισμών από τη χώρα, το κλείσιμο και τις επιθέσεις κατά των μέσων ενημέρωσης, τους περιορισμούς του δικαιώματος στην ενημέρωση και τη χρήση του εθνικού ύμνου, την αποβολή φοιτητών από τα πανεπιστήμια, καθώς και την επιδείνωση της κατάστασης στις φυλακές και την απάνθρωπη μεταχείριση·

3. θεωρεί ότι παρόμοιες ενέργειες της κυβέρνησης, των θεσμικών οργάνων της και των παραπολιτικών οργανώσεών της απηχούν μια προγραμματισμένη στρατηγική για την εξουδετέρωση της πολιτικής αντιπολίτευσης που οδήγησε στις περυσινές διαμαρτυρίες· πιστεύει ότι η εν λόγω στρατηγική εφαρμόζεται μεθοδικά, συστηματικά και επιλεκτικά έναντι όλων των ηγετών, ΜΚΟ, μέσων ενημέρωσης και κοινωνικών κινημάτων που επιδιώκουν να εκφράσουν τις θεμιτές αξιώσεις τους για ελευθερία και δημοκρατία·

4. εκφράζει την ανησυχία του για τους τεράστιους δημοκρατικούς, πολιτικούς και οικονομικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και η χώρα και οι οποίοι θα ενταθούν εάν δεν ληφθούν επείγοντα μέτρα, λαμβανομένων υπόψη των σημερινών εσωτερικών αντιπαραθέσεων, του κοινωνικού ρήγματος και της οικονομικής ύφεσης· ζητεί επειγόντως βιώσιμη και ειρηνική λύση που θα επιτρέπει σε όλους τους φορείς της κοινωνίας να διαθέτουν χώρο για να λειτουργούν και να εκφράζονται ελεύθερα και θα αποκαταστήσει τα πολιτικά τους δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην ειρηνική διαδήλωση· επαναλαμβάνει ότι στο πλαίσιο οποιαδήποτε λύσης θα πρέπει να κληθούν να λογοδοτήσουν όσοι ευθύνονται για τις παραβιάσεις·

5. αποδοκιμάζει την αναστολή λειτουργίας του MESENI και τον τερματισμό της εντολής της GEIE της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· καταδικάζει απερίφραστα τις διώξεις, τις συλλήψεις και τον εκφοβισμό ατόμων που συνεργάζονται με τον ΟΗΕ και άλλους διεθνείς φορείς·

6. καλεί την κυβέρνηση της Νικαράγουας να θέσει σε εφαρμογή επείγοντα μέτρα ως ένδειξη προθυμίας στο πλαίσιο του διεξαγόμενου διαλόγου, στα οποία περιλαμβάνονται: η άμεση και άνευ όρων αποφυλάκιση των πολιτικών κρατουμένων, η ακύρωση των νομικών διαδικασιών εις βάρος τους και διασφάλιση της σωματικής και ηθικής τους ακεραιότητας, καθώς και η δέουσα διαδικασία και διασφάλιση της ιδιωτικής τους ζωής· η άμεση παύση κάθε μορφής καταστολής κατά των πολιτών της Νικαράγουας, συμπεριλαμβανομένων των φαινομένων παρενόχλησης, εκφοβισμού, παρακολούθησης και δίωξης ηγετών της αντιπολίτευσης, και η συνακόλουθη εξάλειψη όλων των περιορισμών στις προαναφερθείσες ελευθερίες· η επιστροφή των εξόριστων, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιογράφων και των φοιτητών, η αποκατάσταση της νομικής προσωπικότητας και η απόδοση των αγαθών τους στις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η επιστροφή των διεθνών οργανισμών στη χώρα· η αποστρατιωτικοποίηση των δρόμων και ο αφοπλισμός των παραστρατιωτικών ομάδων και η θέσπιση σαφούς οδικού χάρτη για τη διοργάνωση, στο εγγύς μέλλον, ελεύθερων, δίκαιων και διαφανών εκλογών, με την παρουσία διεθνών παρατηρητών·

7. καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν στοχευμένες και ατομικές κυρώσεις, όπως απαγορεύσεις θεωρήσεων και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, χωρίς να βλάπτεται ο εγχώριος πληθυσμός, κατά της κυβέρνησης της Νικαράγουας και των ατόμων που ευθύνονται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2019· ζητεί την ενεργοποίηση της δημοκρατικής ρήτρας ώστε να ανασταλεί για τη Νικαράγουα η ιδιότητα του συμβαλλόμενου μέρους στη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Κεντρικής Αμερικής·

8. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ευρώπης-Λατινικής Αμερικής, στο Κοινοβούλιο Κεντρικής Αμερικής, στην Ομάδα της Λίμα και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Νικαράγουας.

[1] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0238.

[2] ΕΕ C 45E της 23.2.2010, σ. 89.

[3] ΕΕ C 285E της 21.10.2010, σ. 74.

[4] ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 189.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου