Propunere de rezoluţie - B8-0165/2019Propunere de rezoluţie
B8-0165/2019

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația din Nicaragua

11.3.2019 - (2019/2615(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Gabriel Mato, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, Francisco José Millán Monîn numele Grupului PPE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0165/2019

Procedură : 2019/2615(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0165/2019

B8‑0165/2019

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Nicaragua

(2019/2615(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Nicaragua, în special cea din 31 mai 2018 referitoare la situația din Nicaragua[1], cea din 18 decembrie 2008 referitoare la atacurile împotriva apărătorilor drepturilor omului, a libertăților civile și a democrației din Nicaragua[2], cea din 26 noiembrie 2009 referitoare la Nicaragua[3]și cea din 16 februarie 2017 referitoare la situația drepturilor omului și a democrației în Nicaragua[4],

–  având în vedere Acordul de asociere dintre UE și America Centrală din 2012,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

  având în vedere Orientările UE referitoare la apărătorii drepturilor omului din iunie 2004,

–  având în vedere Constituția Republicii Nicaragua,

–  având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe referitoare la Nicaragua din 21 ianuarie 2019,

–  având în vedere declarațiile Înaltei Reprezentante, în numele UE, referitoare la situația din Nicaragua din 2 octombrie 2018, 15 mai 2018, 22 aprilie 2018 și 15 decembrie 2018, precum și declarația din 1 martie 2019 referitoare la reluarea dialogului național,

–  având în vedere concluziile Consiliului referitoare la prioritățile UE în cadrul forurilor competente în materie de drepturi ale omului ale ONU în 2019, adoptate la 18 februarie 2019,

–  având în vedere raportul aprobat de Comisia Interamericană pentru Drepturile Omului la 21 iunie 2018, intitulat „Încălcări grave ale drepturilor omului în contextul protestelor sociale în Nicaragua”,

–  având în vedere raportul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului privind încălcările drepturilor omului și abuzurile în contextul protestelor din Nicaragua, 18 aprilie – 18 august 2018,

–  având în vedere raportul din 20 decembrie 2018 al Grupului interdisciplinar de experți independenți (GIEI) privind evenimentele violente care au avut loc în Nicaragua între 18 aprilie și 30 mai 2018,

–  având în vedere declarația din 22 februarie 2019 a Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, privind incriminarea opoziției în Nicaragua,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât la 31 mai 2018 a adoptat o rezoluție referitoare la criza din Nicaragua, condamnând ferm situația; întrucât, ca urmare a acestei rezoluții, o delegație formată din 11 deputați în Parlamentul European a vizitat această țară în perioada 23-26 ianuarie 2019 pentru a evalua situația la fața locului;

B.  întrucât guvernul nicaraguan a oferit garanții că nu vor fi lansate represalii împotriva celor care au denunțat situația actuală; întrucât delegația a fost martora unei campanii de hărțuire, defăimare și intimidare care a vizat apărătorii drepturilor omului și organizațiile societății civile cu care a avut schimburi de opinii; întrucât în perioada scursă de la vizita delegației represiunea s-a intensificat;

C.  întrucât delegația a respins public poziția oficială a guvernului nicaraguan conform căreia acesta a fost victima unei lovituri de stat și a unei campanii de dezinformare conduse de SUA; întrucât principalul motiv care alimentează demonstrațiile a fost criza democratică, instituțională și politică din această țară din ultimul deceniu, care a afectat statul de drept și a limitat libertățile fundamentale, cum ar fi cele de asociere, de participare la demonstrații și de întrunire;

D.  întrucât libertatea de exprimare, de întrunire și de participare la demonstrații a multor persoane, inclusiv utilizarea imnului național, sunt grav limitate; întrucât un mare număr de deținuți politici se află în detenție numai pentru că și-au exercitat drepturile; întrucât au existat mai multe semnalări îngrijorătoare referitoare la înrăutățirea situației deținuților, inclusiv la tratamente inumane;

E.  întrucât acțiunile judiciare împotriva deținuților respectivi încalcă standardele internaționale, în special garanțiile procedurale și penale ale dreptului la un proces corect; întrucât condițiile de detenție nu respectă nici ele în mod adecvat standardele internaționale; întrucât există o lipsă clară de separare a puterilor în Nicaragua;

F.  întrucât dreptul la informare este grav periclitat; întrucât jurnaliștii sunt reținuți, exilați și amenințați; întrucât canalele mass-media audiovizuale sunt închise sau supuse perchezițiilor fără autorizație judiciară prealabilă; întrucât publicarea ziarelor este pusă în pericol de lipsa de hârtie și cerneală, confiscate de guvernul nicaraguan;

G.  întrucât guvernul nicaraguan a expulzat din țară organizații internaționale precum GIEI și Mecanismul special de monitorizare pentru Nicaragua (MESENI), care au încercat soluționarea pașnică a conflictului și reconcilierea națională; întrucât represiunea îndreptată împotriva organizațiilor societății civile s-a intensificat prin deposedarea lor de statut juridic într-o țară cu un cadru instituțional precar, ceea ce supune victimele represiunii unei duble sancțiuni;

H.  întrucât libertatea universitară este, de asemenea, amenințată; întrucât aproape 200 de studenți au fost exmatriculați din universități pentru participarea la demonstrații în favoarea democrației, a unei mai mari libertăți și a drepturilor omului;

I.  întrucât dezvoltarea și consolidarea democrației și a statului de drept, precum și respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale trebuie să facă parte integrantă din politica externă a UE, inclusiv din Acordul de asociere încheiat în 2012 între UE și țările din America Centrală; întrucât acest acord include o clauză referitoare la democrație, care este un element esențial al acordului;

J.  întrucât dialogul național lansat la 16 mai 2018 între președintele Ortega și opoziția și grupurile civice din Nicaragua și mediat de Biserica catolică nu a reușit să găsească o soluție la criză; întrucât, la 27 februarie 2019, au fost reluate discuțiile preliminare în vederea unui dialog național între guvernul Republicii Nicaragua și Alianza Civica; întrucât la 7 martie 2019 a avut loc o nouă încercare de dialog cu participarea Bisericii Catolice; întrucât Alianza Civica și-a stabilit trei obiective principale care trebuie atinse în cursul negocierilor, după cum urmează: eliberarea deținuților politici și respectarea libertăților individuale, reformele electorale necesare - care trebuie să culmineze cu organizarea de alegeri - și justiția;

1.  subliniază că în Nicaragua se produce o încălcare gravă a democrației, a respectării drepturilor omului și a statului de drept, ca urmare a evenimentelor care au avut loc în aprilie și mai 2018; reiterează importanța rezoluției sale adoptate la 31 mai 2018;

2.  condamnă toate acțiunile represive ale guvernului nicaraguan; declară că vizita efectuată de delegația sa ajutat la obținerea unei imagini reale a situației actuale; declară în continuare că este dincolo de orice îndoială că, în ultimele luni, în special după vizita sa, s-au intensificat represiunea împotriva opoziției și limitările impuse libertăților fundamentale; condamnă, în acest sens reprimarea generalizată și restrângerea libertății de exprimare, de întrunire și de demonstrație, scoaterea în afara legii a organizațiilor neguvernamentale și a societății civile, expulzarea organizațiilor internaționale din țară, închiderea canalelor mass-media și atacurile împotriva mass-mediei, limitarea dreptului la informare, exmatricularea studenților din universități, înrăutățirea situației din închisori și recurgerea la tratamente inumane;

3.  consideră că astfel de acțiuni ale guvernului, ale instituțiilor și organizațiilor sale parapolitice fac parte dintr-o strategie planificată de distrugere a opoziției politice care a condus anul trecut protestele; consideră că această strategie este aplicată metodic, sistematic și selectiv împotriva tuturor liderilor, ONG-urilor, mass-mediei și mișcărilor sociale care doresc să își exprime solicitările legitime de libertate și democrație;

4.  își exprimă îngrijorarea cu privire la enormele riscuri politice, economice și la adresa democrației cu care se confruntă populația și țara, riscuri care vor crește dacă nu se iau măsuri urgente, ținându-se seama de actualele confruntări interne, de fracturile sociale și de declinul economic; face un apel urgent în favoarea unei soluții durabile și pașnice, care să permită tuturor actorilor din societate să aibă spațiu de manifestare și de liberă exprimare și care să restabilească drepturile civile ale acestora, cum ar fi dreptul la proteste pașnice; reiterează faptul că orice soluție ar trebui să aibă drept consecință tragerea la răspundere a tuturor celor responsabili pentru încălcări;

5.  regretă suspendarea MESENI și încetarea mandatului Grupului GIEI al Comisiei Interamericane pentru Drepturile Omului; condamnă cu fermitate persecutarea, arestarea și intimidarea persoanelor care cooperează cu ONU și cu alte organisme internaționale;

6.  invită guvernul nicaraguan să pună în aplicare trei măsuri urgente ca semn al disponibilității sale în cadrul dialogului în curs de desfășurare: eliberarea imediată și necondiționată a prizonierilor politici, anularea acțiunilor judiciare împotriva acestora și garantarea integrității lor fizice și psihice, pe lângă respectarea garanțiilor procedurale și a vieții lor private; încetarea imediată a tuturor formelor de represiune împotriva cetățenilor nicaraguani, inclusiv a hărțuirii, intimidării, spionării și persecutării liderilor opoziției, precum și eliminarea ulterioară a tuturor restricțiilor impuse libertăților menționate anterior; întoarcerea celor exilați, inclusiv a jurnaliștilor și studenților; restituirea personalității juridice și a bunurilor organizațiilor pentru apărarea drepturilor omului și întoarcerea în țară a organizațiilor internaționale; demilitarizarea străzilor și dezarmarea grupurilor paramilitare; și întocmirea unei foi de parcurs clare pentru organizarea în viitorul apropiat a unor alegeri libere, corecte și transparente, în prezența observatorilor internaționali;

7.  invită Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și statele membre să pună în aplicare sancțiuni specifice și individuale, cum ar fi interdicția de acordare a vizelor și înghețarea activelor, fără a aduce prejudicii populației, împotriva guvernului din Nicaragua și a persoanelor responsabile de încălcarea drepturilor omului, în conformitate cu concluziile Consiliului din 21 ianuarie 2019; solicită declanșarea clauzei referitoare la democrație, care ar urma să suspende Nicaragua din Acordul de asociere dintre UE și America Centrală;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al Organizației Statelor Americane, Adunării parlamentare euro-latinoamericane, Parlamentului Central American, Grupului de la Lima, precum și guvernului și parlamentului Republicii Nicaragua.

Ultima actualizare: 11 martie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate