Процедура : 2019/2615(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0166/2019

Внесени текстове :

B8-0166/2019

Разисквания :

PV 13/03/2019 - 27
CRE 13/03/2019 - 27

Гласувания :

PV 14/03/2019 - 11.18
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0219

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 161kWORD 56k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0165/2019
11.3.2019
PE635.425v01-00
 
B8-0166/2019

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Никарагуа (2019/2615(RSP))


Рамон Хауреги Атондо, Елена Валенсианоот името на групата S&D

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Никарагуа (2019/2615(RSP))  
B8‑0166/2019

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно Никарагуа, по-специално резолюциите от 18 декември 2008 г.(1), 26 ноември 2009 г.(2), 16 февруари 2017 г.(3) и 31 май 2018 г.(4),

–  като взе предвид Споразумението за асоцииране между ЕС и Централна Америка от 2012 г.,

–  като взе предвид стратегическия документ на ЕС за Никарагуа и многогодишната индикативна програма за периода 2014 – 2020 г. за Никарагуа,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека от юни 2004 г.,

–  като взе предвид Конституцията на Никарагуа,

–  като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи относно Никарагуа от 21 януари 2019 г.,

–  като взе предвид декларациите на върховния представител от името на ЕС относно положението в Никарагуа от 2 октомври 2018 г., 15 май 2018 г., 22 април 2018 г. и 15 декември 2018 г. и изявлението от 1 март 2019 г. относно възобновяването на националния диалог,

–  като взе предвид приетите на 18 февруари 2019 г. заключения на Съвета относно приоритетите на ЕС на форумите за правата на човека на ООН през 2019 г.,

–  като взе предвид доклада, одобрен от Междуамериканската комисия по правата на човека на 21 юни 2018 г., озаглавен „Gross Human Rights Violations in the Context of Social Protests in Nicaragua“ (Груби нарушения на правата на човека в контекста на социалните протести в Никарагуа),

–  като взе предвид доклада на върховния комисар на ООН за правата на човека относно нарушенията и погазването на правата на човека в контекста на протестите в Никарагуа, 18 април – 18 август 2018 г.,

–  като взе предвид доклада на интердисциплинарната група от независими експерти (GIEI) от 20 декември 2018 г. относно проявите на насилие в Никарагуа между 18 април и 30 май 2018 г.,

–  като взе предвид изявлението на върховния комисар на ООН по правата на човека, Мишел Башле, от 22 февруари 2019 г. относно криминализирането на инакомислието в Никарагуа,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че на 31 май 2018 г. Европейският парламент прие резолюция относно кризата в Никарагуа, като решително осъди положението в тази страна; като има предвид, че вследствие на тази резолюция делегация от 11 членове на ЕП посети страната от 23 до 26 януари 2019 г., за да оцени положението на място; като има предвид, че националният диалог, започнат на 16 май 2018 г. между президента Ортега и никарагуанската опозиция и гражданските групи с посредничеството на католическата църква, не успя да намери решение на кризата;

Б.  като има предвид, че делегацията имаше възможността да следва своята собствена програма, а правителството на Никарагуа предостави достъп до всички обекти, за които това беше поискано от членовете на ЕП, включително до два затвора; като има предвид, че правителството на Никарагуа предостави гаранции, че няма да бъдат предприети репресивни мерки срещу лицата, които осъждат настоящата ситуация; като има предвид, че делегацията стана свидетел на кампанията на тормоз, оклеветяване и сплашване срещу защитниците на правата на човека и организациите на гражданското общество, с които тя беше провела размяна на мнения; като има предвид, че много организации отказаха поканите за среща с делегацията поради ръководените от правителството кампании на сплашване и заплахи; като има предвид, че репресиите се засилиха след посещението на делегацията в страната;

В.  като има предвид, че делегацията отхвърли публично официалното становище на никарагуанското правителство, че то е станало жертва на държавен преврат и дезинформационни кампании, водени от САЩ; като има предвид, че основната причина, подхранваща демонстрациите, е дълбоката демократична, институционална и политическа криза, която засяга правовата държава и ограничава основните свободи, например свободата на сдружаване, демонстрации и събрания в страната през последното десетилетие;

Г.  като има предвид, че свободата на изразяване, на провеждането на събрания и на демонстрации, включително на използването на националния химн, са сериозно ограничени за много хора; като има предвид, че значителен брой политически затворници са лишени от свобода единствено заради упражняването на правата си; като има предвид, че са налице няколко тревожни сведения относно влошаващото се положение на задържаните лица, включително за нечовешко отношение;

Д.  като има предвид, че съдебните производства срещу тези задържани лица са в нарушение на международните стандарти, по-специално на процесуалните и наказателноправните гаранции за право на справедлив съдебен процес; като има предвид, че условията в затворите също не отговарят адекватно на международните стандарти; като има предвид очевидната липса на разделение на властите в Никарагуа;

Е.  като има предвид, че правото на информация е сериозно застрашено; като има предвид, че журналистите биват задържани, изпращани в изгнание и заплашвани; като има предвид, че аудио-визуални медии се закриват или се претърсват без предварително съдебно разрешение; като има предвид, че издаването на вестници е застрашено от липсата на хартия и мастило, иззети от правителството на Никарагуа;

Ж.  като има предвид, че правителството на Никарагуа е изгонило от страната международни организации като GIEI и Специалния механизъм за проследяване на положението в Никарагуа (MESENI), чиято цел е била мирното разрешаване на конфликта и националното помирение; като има предвид, че репресиите срещу организациите на гражданското общество се засилиха с лишаването им от правен статут в държава с лоша институционална рамка, поради което жертвите на репресии са наказани двойно;

З.  като има предвид, че академичната свобода също е застрашена; като има предвид, че близо 200 студенти са били изключени от университетите заради участието им в демонстрации за демокрация и повече свобода и права на човека;

И.  като има предвид, че развитието и укрепването на демокрацията и принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека и основните свободи трябва да представляват неразделна част от външните политики на ЕС, включително що се отнася до Споразумението за асоцииране между ЕС и страните от Централна Америка от 2012 г.; като има предвид, че това споразумение включва клауза за демокрация, която е съществен елемент от споразумението;

Й.  като има предвид, че присъствието на делегацията на ЕП оказа огромно политическо и социално въздействие в страната; като има предвид, че политическите действия на делегацията за никарагуанската политическа опозиция и социални движения създадоха високи очаквания; като има предвид, че делегацията на ЕСВД в Манагуа работи отлично на място за координиране на усилията на ЕС;

К.  като има предвид, че на 27 февруари 2019 г. бяха възобновени проучвателните разговори за национален диалог между правителството на Никарагуа и Alianza Civica (Граждански съюз); като има предвид, че Alianza Civica определи трите си основни цели, към които да се стреми на преговорите, както следва: освобождаване на политическите затворници и зачитане на личните свободи, извършване на необходимите изборни реформи, които трябва да достигнат връхната си точка в провеждането на избори, и правосъдие; като има предвид, че правителството на Никарагуа освободи 100 политически затворници, като прие техните присъди за лишаване от свобода да бъдат променени на домашен арест; като има предвид, че голям брой затворници остават в затвора;

Л.  като има предвид, че на 5 март беше постигнато споразумение между Alianza Civica и правителството на Никарагуа относно пътна карта за преговори („Hoja de Ruta de la Negociación“); като има предвид, че в съответствие с пътната карта понастоящем се провеждат ежедневни преговори; като има предвид, че 28 март беше определен за краен срок за преговорите;

М.  като има предвид, че тези събития вероятно се дължат на международния натиск върху правителството на Никарагуа, и по-специално на политическата програма, разработена от Европейския парламент по време на посещението му в страната; като има предвид, че ефективността на натиска и влиянието на Европейския парламент води до нов процес на диалог;

1.  подчертава, че в Никарагуа се наблюдават сериозни нарушения на демокрацията, на зачитането на правата на човека и на принципите на правовата държава в резултат на събитията от април и май 2018 г.; отново подчертава значението на своята резолюция, приета на 31 май 2018 г.;

2.  осъжда всички репресивни действия на правителството на Никарагуа; заявява, че посещението на делегацията на ЕП е послужило за създаване на вярна представа за настоящото положение; освен това заявява, че несъмнено през последните месеци, и по-специално след посещението на делегацията на ЕП, е имало увеличаване на репресиите срещу опозицията и наложените ограничения на основните свободи; в това отношение осъжда повсеместните репресии и ограничаване на свободата на изразяване, на събрания и на демонстрации, забраната на неправителствените организации и гражданското общество, експулсирането на международни организации от страната, затварянето на медии и нападенията срещу тях, ограниченията на правото на информация, изключването на студенти от университетите, както и влошаването на положението в затворите и използването на нечовешко отношение;

3.  счита, че подобни действия от страна на правителството, неговите институции и неговите параполитически организации носят белезите на планирана стратегия за унищожаване на политическата опозиция, която беше начело на протестите миналата година; счита, че тази стратегия се прилага методично, систематично и избирателно срещу всички лидери, НПО, медии и социални движения, които се стремят да изразят своите законни искания за свобода и демокрация;

4.  изразява своята загриженост относно огромните демократични, политически и икономически рискове, пред които са изправени хората и държавата, и които ще се увеличат, ако не бъдат предприети спешни действия, като се вземат предвид настоящите вътрешни сблъсъци, социални разделения и икономически упадък; настоятелно призовава за съдържателен вътрешен диалог с оглед на постигането на устойчиво и мирно решение, което да позволи на всички участници в обществото да разполагат с достатъчно пространство за действие, за да се изразяват свободно, и което да възстанови техните граждански права, например правото на мирен протест; отново заявява, че всяко решение следва да доведе до подвеждане под отговорност на всички виновници за нарушенията; призовава всички политически партии, социални движения, лидери, студенти и организации на гражданското общество да запазят и да потвърдят непоколебимия си ангажимент за разрешаване на кризата с мирни средства;

5.  изразява съжаление във връзка с преустановяването на дейността на Механизма за проследяване на положението в Никарагуа (MESENI) и прекратяването на мандата на интердисциплинарната група от независими експерти (GIEI) на Междуамериканската комисия по правата на човека; решително осъжда преследването, задържането и сплашването на хора, които си сътрудничат с ООН и други международни органи;

6.  призовава правителството на Никарагуа да приложи три спешни мерки, за да покаже своята воля в текущия диалог: незабавно и безусловно освобождаване на политическите затворници, незабавно прекратяване на всички форми на репресии срещу граждани на Никарагуа, включително тормоз, сплашване, следене и преследване на опозиционни лидери и последващо премахване на всички ограничения върху посочените по-горе свободи и възстановяване на правосубектността и имуществото на организациите за защита на правата на човека и връщане на международните организации в страната;

7.  посочва, че при тези условия процесът трябва да доведе до: отмяна на съдебните процедури срещу политически затворници и даване на гаранции по отношение на тяхната физическа и морална неприкосновеност, правото им на неприкосновеност на личния живот и справедлив процес; завръщане на изгнаниците, включително журналисти и студенти; демилитаризация на улиците и разоръжаване на паравоенните групировки; както и създаване на ясна пътна карта за свободни, честни и прозрачни избори, които да бъдат организирани в близко бъдеще, с присъствието на международни наблюдатели;

8.  призовава ЕСВД заедно с международните организации и държавите в региона да отдават предпочитание на политически подход към вътрешните преговори между правителството и опозицията – подход, който да доведе до прозрачна и надеждна изборна рамка, приета от всички, като нов път към социално и демократично помирение; припомня основната роля на ЕС за разрешаването на тази криза и следователно настоятелно призовава заместник-председателя/върховен представител и държавите членки да разработят обща стратегия, която да реагира на исканията на никарагуанския народ, като отговори на огромните очаквания и надежди, създадени от делегацията на ЕП;

9.  отправя искане към заместник-председателя/върховен представител и ЕСВД да следят отблизо текущите преговори и процеса на диалог в страната между правителството и Alianza Civica, и призовава държавите в региона и Организацията на американските държави да подкрепят подобни процеси, които следва да доведат до успешно споразумение;

10.  отправя искане към заместник-председателя/върховен представител да отговори на евентуалния напредък, постигнат от този обновен процес на диалог и преговори, като подкрепи укрепването на институционалния капацитет на държавата и реформите в съдебната система и избирателния закон; призовава заместник-председателя/върховен представител и делегацията на ЕСВД в Манагуа да координират непрекъснатите усилия на ЕС за решаване на човешките проблеми, произтичащи от положението, създадено в страната по отношение на студенти, протестиращи, журналисти и др.;

11.  отправя искане към ЕСВД и държавите членки да отговорят на всяко спиране на процеса на преговори или неспазване на условията, посочени в параграф 6 по-горе, чрез прилагане на поетапен процес на целенасочени и индивидуални санкции, например забрани за издаване на визи и замразяване на активи, срещу правителството на Никарагуа и лицата, отговорни за нарушения на правата на човека, в съответствие със заключенията на Съвета от 21 януари 2019 г.; припомня, че само като крайна мярка и без да се вреди на населението, демократичната клауза от Споразумението за асоцииране, по което Никарагуа е страна, може да бъде задействана и Никарагуа да бъде суспендирана като страна по споразумението до момента, в който правата на човека започнат да се спазват изцяло и основните свободи бъдат изцяло зачетени и възстановени в страната, както се изисква в диалога;

12.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки, генералния секретар на Организацията на американските държави, Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, Централноамериканския парламент, Групата от Лима и правителството и парламента на Република Никарагуа.

(1)

OВ C 45E, 23.2.2010 г., стр. 89.

(2)

OВ C 285E, 21.10.2010 г., стр. 74.

(3)

ОВ C 252, 18.7.2017 г., стр. 189.

(4)

Приети текстове, P8_TA(2018)0238.

Последно осъвременяване: 11 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност