Procedură : 2019/2615(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0166/2019

Texte depuse :

B8-0166/2019

Dezbateri :

PV 13/03/2019 - 27
CRE 13/03/2019 - 27

Voturi :

PV 14/03/2019 - 11.18
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0219

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 145kWORD 56k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0165/2019
11.3.2019
PE635.425v01-00
 
B8-0166/2019

depusă pe baza declarației Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Nicaragua (2019/2615(RSP))


Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valencianoîn numele Grupului S&D

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Nicaragua (2019/2615(RSP))  
B8‑0166/2019

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Nicaragua, în special cele din 18 decembrie 2008(1), 26 noiembrie 2009(2), 16 februarie 2017(3) și 31 mai 2018(4),

–  având în vedere Acordul de asociere dintre UE și America Centrală din 2012,

–  având în vedere documentul de strategie de țară al UE și programul indicativ multianual 2014-2020 privind Nicaragua,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere Orientările UE referitoare la apărătorii drepturilor omului din iunie 2004,

–  având în vedere Constituția nicaraguană,

–  având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe referitoare la Nicaragua din 21 ianuarie 2019,

–  având în vedere declarațiile Înaltei Reprezentante, în numele UE, referitoare la situația din Nicaragua din 2 octombrie 2018, 15 mai 2018, 22 aprilie 2018 și 15 decembrie 2018, precum și declarația din 1 martie 2019 privind reluarea dialogului național,

–  având în vedere Concluziile Consiliului privind prioritățile UE pentru 2019 în cadrul forurilor ONU însărcinate cu apărarea drepturilor omului, adoptate la 18 februarie 2019,

–  având în vedere raportul aprobat de Comisia Interamericană pentru Drepturile Omului la 21 iunie 2018, intitulat „Încălcări grave ale drepturilor omului în contextul protestelor sociale în Nicaragua”,

–  având în vedere raportul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului privind încălcările drepturilor omului și abuzurile în contextul protestelor din Nicaragua, 18 aprilie – 18 august 2018,

–  având în vedere raportul din 20 decembrie 2018 al Grupului interdisciplinar de experți independenți (GIEI) privind evenimentele violente care au avut loc în Nicaragua între 18 aprilie și 30 mai 2018,

–  având în vedere declarația din 22 februarie 2019 a Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, privind incriminarea dizidenților în Nicaragua,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, la 31 mai 2018, Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la criza din Nicaragua, condamnând ferm situația; întrucât, ca urmare a rezoluției respective, o delegație formată din 11 deputați în Parlamentul European a vizitat această țară în perioada 23-26 ianuarie 2019 pentru a evalua situația la fața locului; întrucât dialogul național lansat la 16 mai 2018 între președintele Ortega și opoziția și grupurile civice din Nicaragua și mediat de Biserica Catolică nu a reușit să găsească o soluție la criză;

B.  întrucât delegația a fost în măsură să-și urmeze programul, iar guvernul nicaraguan a acordat acces la toate obiectivele avute în vedere de deputații europeni, inclusiv la două închisori; întrucât guvernul nicaraguan a oferit garanții că nu vor fi lansate represalii împotriva celor care au denunțat situația actuală; întrucât delegația a fost martora unei campanii de hărțuire, defăimare și intimidare care a vizat apărătorii drepturilor omului și organizațiile societății civile cu care a avut un schimb de opinii; întrucât numeroase organizații au respins invitațiile de a se întâlni cu delegația, din cauza intimidării și a amenințărilor din partea guvernului; întrucât represiunea s-a intensificat din momentul în care delegația a vizitat țara;

C.  întrucât delegația a respins public poziția oficială a guvernului nicaraguan conform căreia acesta a fost victima unei lovituri de stat și a unei campanii de dezinformare conduse de SUA; întrucât principalul motiv care alimentează demonstrațiile a fost criza democratică, instituțională și politică din această țară în ultimul deceniu, care a afectat statul de drept și a limitat libertățile fundamentale, cum ar fi cele de asociere, de participare la demonstrații și de întrunire;

D.  întrucât libertatea de exprimare, de întrunire și de participare la demonstrații a multor persoane, inclusiv utilizarea imnului național, sunt grav limitate; întrucât un mare număr de deținuți politici se află în detenție numai pentru că și-au exercitat drepturile; întrucât au existat mai multe semnalări îngrijorătoare referitoare la înrăutățirea situației deținuților, inclusiv la tratamente inumane;

E.  întrucât acțiunile judiciare împotriva deținuților respectivi încalcă standardele internaționale, în special garanțiile procedurale și penale ale dreptului la un proces corect; întrucât condițiile de detenție nu respectă nici ele în mod adecvat standardele internaționale; întrucât există o lipsă clară de separare a puterilor în Nicaragua;

F.  întrucât dreptul la informare este grav periclitat; întrucât jurnaliștii sunt reținuți, exilați și amenințați; întrucât canalele mass-media audiovizuale sunt închise sau percheziționate fără autorizație judiciară prealabilă; întrucât publicarea ziarelor este pusă în pericol de lipsa de hârtie și cerneală, confiscate de guvernul nicaraguan;

G.  întrucât guvernul nicaraguan a expulzat din țară organizații internaționale precum GIEI și Mecanismul special de monitorizare pentru Nicaragua (MESENI), care au încercat soluționarea pașnică a conflictului și reconcilierea națională; întrucât represiunea îndreptată împotriva organizațiilor societății civile s-a intensificat prin deposedarea lor de statut juridic într-o țară cu un cadru instituțional precar, ceea ce supune victimele represiunii unei duble sancțiuni;

H.  întrucât libertatea academică este, de asemenea, amenințată; întrucât aproape 200 de studenți au fost exmatriculați din universități pentru participarea la demonstrații în favoarea democrației, a unei mai mari libertăți și a drepturilor omului;

I.  întrucât dezvoltarea și consolidarea democrației și a statului de drept, precum și respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale trebuie să facă parte integrantă din politica externă a UE, inclusiv din Acordul de asociere încheiat în 2012 între UE și țările din America Centrală; întrucât acest acord include o clauză referitoare la democrație, care este un element esențial al acordului;

J.  întrucât prezența delegației PE a avut un impact politic și social enorm în țară; întrucât acțiunea politică a delegației a dat naștere unor așteptări mari din partea opoziției politice și a mișcărilor sociale din Nicaragua; întrucât Delegația SEAE la Managua desfășoară o activitate excelentă pe teren pentru a coordona eforturile UE;

K.  întrucât, la 27 februarie 2019, au fost reluate discuțiile preliminare în vederea unui dialog național între guvernul Republicii Nicaragua și Alianza Civica; întrucât Alianza Civica și-a stabilit cele trei obiective principale care trebuie atinse în cursul negocierilor, după cum urmează: eliberarea deținuților politici și respectarea libertăților individuale, reformele electorale necesare - care trebuie să culmineze cu organizarea de alegeri - și justiția; întrucât guvernul Republicii Nicaragua a eliberat 100 de deținuți politici, acceptând ca pedepsele lor cu închisoarea să fie comutate în arest la domiciliu; întrucât mulți deținuți se află în continuare în închisoare;

L.  întrucât la 5 martie s-a ajuns la un acord între Alianza Civica și guvernul din Nicaragua privind o foaie de parcurs pentru negocieri („Hoja de Ruta de la Negociación”); întrucât, în conformitate cu foaia de parcurs, în momentul de față se desfășoară zilnic negocieri; întrucât a fost stabilit un termen-limită pentru negocieri pentru 28 martie;

M.  întrucât aceste evenimente se datorează probabil presiunii internaționale exercitate asupra guvernului nicaraguan și, în special, agendei politice elaborate de Parlamentul European în timpul vizitei sale în țară; întrucât eficacitatea presiunii și influenței Parlamentului European conduce la relansarea dialogului,

1.  subliniază că în Nicaragua se produce o încălcare gravă a democrației, a respectării drepturilor omului și a statului de drept, ca urmare a evenimentelor care au avut loc în aprilie și mai 2018; reiterează importanța rezoluției sale adoptate la 31 mai 2018;

2.  condamnă toate acțiunile represive ale guvernului Republicii Nicaragua; afirmă că vizita efectuată de delegația sa a ajutat la obținerea unei imagini reale a situației actuale; declară în continuare că, fără îndoială, în ultimele luni, în special după vizita sa, s-au intensificat represiunea împotriva opoziției și limitările impuse libertăților fundamentale; condamnă, în acest sens, reprimarea generalizată și restricționarea libertății de exprimare, de întrunire și de participare la demonstrații, scoaterea în afara legii a organizațiilor neguvernamentale și a societății civile, expulzarea organizațiilor internaționale din țară, închiderea canalelor mass-media și atacurile împotriva mass-mediei, limitarea dreptului la informare, exmatricularea studenților din universități, înrăutățirea situației din închisori și recurgerea la tratamente inumane;

3.  consideră că astfel de acțiuni ale guvernului, ale instituțiilor și organizațiilor sale parapolitice fac parte dintr-o strategie planificată de distrugere a opoziției politice care a condus anul trecut protestele; consideră că această strategie este aplicată metodic, sistematic și selectiv împotriva tuturor liderilor, ONG-urilor, mass-mediei și mișcărilor sociale care doresc să își exprime solicitările legitime de libertate și democrație;

4.  își exprimă îngrijorarea cu privire la enormele riscuri politice, economice și la adresa democrației cu care se confruntă populația și țara, riscuri care vor crește dacă nu se iau măsuri urgente, ținându-se seama de actualele confruntări interne, de fracturile sociale și de declinul economic; face un apel urgent în favoarea lansării unui dialog intern real în vederea găsirii unei soluții durabile și pașnice, care să permită tuturor actorilor din societate să aibă spațiu de manifestare și de liberă exprimare și care să restabilească drepturile civile ale acestora, cum ar fi dreptul la proteste pașnice; reiterează faptul că orice soluție ar trebui să aibă drept consecință tragerea la răspundere a tuturor celor responsabili pentru încălcări; solicită tuturor partidelor politice, mișcărilor sociale, liderilor, studenților și organizațiilor societății civile să își mențină și să își reafirme angajamentul ferm față de o modalitate pașnică de soluționare a crizei;

5.  regretă suspendarea MESENI și încetarea mandatului Grupului GIEI al Comisiei Interamericane pentru Drepturile Omului; condamnă cu fermitate persecutarea, arestarea și intimidarea persoanelor care cooperează cu ONU și cu alte organisme internaționale;

6.  invită guvernul nicaraguan să pună în aplicare trei măsuri urgente ca semn al disponibilității sale în cadrul dialogului în curs: eliberarea imediată și necondiționată a deținuților politici, încetarea imediată a tuturor formelor de represiune împotriva cetățenilor nicaraguani, inclusiv a hărțuirii, intimidării, spionării și persecutării liderilor opoziției, eliminarea ulterioară a tuturor restricțiilor privind libertățile menționate anterior, reacordarea personalității juridice și restituirea bunurilor organizațiilor pentru apărarea drepturilor omului și readucerea organizațiilor internaționale în țară;

7.  subliniază că, în aceste condiții, procesul trebuie să conducă la: anularea procedurilor judiciare împotriva prizonierilor politici și furnizarea de garanții privind integritatea lor fizică și morală, respectarea vieții lor private și desfășurarea unui proces echitabil; înapoierea celor exilați, inclusiv jurnaliști și studenți; demilitarizarea străzilor și dezarmarea grupurilor paramilitare; și stabilirea unei foi de parcurs clare pentru organizarea în viitorul apropiat a unor alegeri libere, corecte și transparente, în prezența observatorilor internaționali;

8.  invită SEAE ca, împreună cu organizațiile internaționale și țările din regiune, să favorizeze o abordare politică a negocierilor interne dintre guvern și opoziție, care să conducă la un cadru electoral transparent și credibil, acceptat de toți ca o nouă cale către reconcilierea socială și democratică; reamintește rolul fundamental al UE în soluționarea acestei crize și, prin urmare, îndeamnă VP/ÎR și statele membre să elaboreze o strategie comună care să răspundă cerințelor poporului nicaraguan, venind în întâmpinarea așteptărilor și speranțelor uriașe suscitate de delegația PE;

9.  solicită VP/ÎR și SEAE să monitorizeze îndeaproape negocierile și procesul de dialog care se desfășoară acum în țară între guvern și Alianza Civica și invită țările din regiune și Organizația Statelor Americane să sprijine astfel de procese care să conducă la succesul unui acord;

10.  solicită VP/ÎR să răspundă la orice progres înregistrat în acest proces reînnoit de dialog și negociere, sprijinind consolidarea capacităților instituționale ale statului, precum și reformarea sistemului judiciar și a legislației electorale; solicită VP/ÎR și delegației SEAE la Managua să coordoneze eforturile permanente ale UE de abordare a problemelor umane ce decurg din situația apărută în țară în legătură cu studenții, protestatarii, jurnaliștii etc.;

11.  solicită SEAE și statelor membre să răspundă la orice blocaj al procesului de negociere sau la nerespectarea condițiilor prevăzute la punctul 6 de mai sus prin aplicarea unui proces eșalonat de sancțiuni specifice și individuale, cum ar fi interdicții de acordare a vizelor și înghețarea activelor, împotriva guvernului nicaraguan și a persoanelor responsabile de încălcarea drepturilor omului, în conformitate cu concluziile Consiliului din 21 ianuarie 2019; reamintește că, doar în ultimă instanță și fără a afecta populația, ar putea fi declanșată clauza referitoare la democrație din Acordul de asociere, la care Nicaragua este parte semnatară, Nicaragua putând fi suspendată din acord până când drepturile omului vor fi respectate în totalitate, iar libertățile fundamentale vor fi pe deplin garantate și restabilite în țară, așa cum s-a solicitat în cadrul dialogului;

12.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al Organizației Statelor Americane, Adunării Parlamentare Euro-Latinoamericane, Parlamentului Central American, Grupului de la Lima, precum și guvernului și Parlamentului Republicii Nicaragua.

 

(1)

JO C 45 E, 23.2.2010, p. 89.

(2)

JO C 285 E, 21.10.2010, p. 74.

(3)

JO C 252, 18.7.2017, p. 189.

(4)

Texte adoptate, P8_TA(2018)0238.

Ultima actualizare: 11 martie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate