Διαδικασία : 2019/2615(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0167/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0167/2019

Συζήτηση :

PV 13/03/2019 - 27
CRE 13/03/2019 - 27

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2019 - 11.18
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0219

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 159kWORD 55k
11.3.2019
PE635.426v01-00
 
B8-0167/2019

εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα (2019/2615(RSP))


Ernest Urtasun, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Josep‑Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Molly Scott Cato, Bart Staesεξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα (2019/2615(RSP))  
B8‑0167/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Νικαράγουα, και ιδίως εκείνα στις 18 Δεκεμβρίου 2008(1), 26 Νοεμβρίου 2009(2), 16 Φεβρουαρίου 2017(3) και 31 Μαΐου 2018(4),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 2ας Οκτωβρίου 2018, της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) για λογαριασμό της ΕΕ σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα,

 

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2018 σχετικά με τη Νικαράγουα,

–  έχοντας υπόψη την από 1 Μαρτίου 2019 δήλωση του εκπροσώπου της ΑΕ/ΥΕ σχετικά με την επανέναρξη του εθνικού διαλόγου στη Νικαράγουα,

–  έχοντας υπόψη την επίκληση της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (IACHR) για επικράτηση συνθηκών που επιτρέπουν τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα κατά τη διάρκεια του διαλόγου για τη Νικαράγουα, της 28ης Φεβρουαρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη την αποστολή της ad hoc αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Νικαράγουα, από τις 23 έως τις 26 Ιανουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Κεντρικής Αμερικής, της 29ης Ιουνίου 2012,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο στρατηγικής ανά χώρα της ΕΕ και το πολυετές ενδεικτικό πρόγραμμα 2014-2020 για τη Νικαράγουα,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Ιουνίου 2004, που επικαιροποιήθηκαν το 2008,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Νικαράγουας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις 18 Απριλίου 2018 που ξέσπασε η κοινωνική διαμαρτυρία κατά των επιδιωκόμενων μεταρρυθμίσεων στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στη Νικαράγουα, και λαμβάνοντας υπόψη τις αυξανόμενα αυταρχικές τάσεις του προεδρικού ζεύγους Daniel Ortega και Rosario Murillo η κατάσταση στη Νικαράγουα έχει επιδεινωθεί εξελισσόμενη σε σοβαρή και εκτεταμένη κρίση, καθώς το καθεστώς Ortega αντέδρασε με πρωτοφανή βία και καταστολή και χρησιμοποίησε παραστρατιωτικές δυνάμεις, δυνάμεις καταστολής ταραχών και τακτικά σώματα ασφαλείας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ατμόσφαιρα δυσαρέσκειας και ανοικτής σύγκρουσης οφείλεται επίσης στην απότομη αύξηση εξορυκτικών δραστηριοτήτων με σκοπό την εμπορική εξαγωγή του φυσικού πλούτου της χώρας, τόσο στον μεταλλευτικό κλάδο, όσο και στους κλάδους του ζαχαροκάλαμου και του φοινικέλαιου, αλλά και στην κτηνοτροφία, όπως και εξαιτίας του σχεδίου διάνοιξης διωκεάνιας διέλευσης, ενός σχεδίου που οδηγεί σε μετεγκαταστάσεις και σε σοβαρές και ανεπανόρθωτες βλάβες στο περιβάλλον, και από τη διαρκή καταστολή των διαμαρτυριών εναντίον των δραστηριοτήτων αυτών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το αποτέλεσμα της κατασταλτικής αυτής απόκρισης είναι σύμφωνα με αναφορές να χάσουν τη ζωή τους περισσότεροι από 400 άνθρωποι, να τραυματιστούν περισσότεροι από 3 000, ενώ είναι αναρίθμητοι αυτοί που έχουν εξαφανιστεί ή φυλακιστεί, με τους περισσότερους σε φρικτές συνθήκες κράτησης, και πολλοί άλλοι είναι εξορία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σπουδαστές, χωρικοί, πρώην μέλη του FSLN, οικολόγοι ακτιβιστές, και άλλοι ακτιβιστές εξακολουθούν να κρατούνται κατηγορούμενοι για τρομοκρατία, παρακώλυση δημόσιων υπηρεσιών, διακεκριμένη φθορά και κλοπή, εξαιτίας της συμμετοχής τους σε ειρηνικές διαμαρτυρίες με αναμενόμενη ημερομηνία δίκης την 1η Απριλίου 2019·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε περιόδους κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο μεταξύ του Ιανουαρίου και του Δεκεμβρίου 2018, διαπράχθηκαν 55 γυναικοκτονίες, σύμφωνα με το παράρτημα της μη κυβερνητικής οργάνωσης Catholics for Choice στη Νικαράγουα· λαμβάνοντας υπόψη ότι εν λόγω γυναικοκτονίες, σύμφωνα με αναφορές, είναι περισσότερο στυγερές σε σχέση με προηγούμενα χρόνια και ως επί το πλείστον διαπράττονται από ομάδες δραστών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούνιο 2017, η Εθνοσυνέλευση της Νικαράγουας ενέκρινε τροπολογία επί του γενικού νόμου κατά της βίας εις βάρος γυναικών, με την οποία ο ορισμός του εγκλήματος μεταφέρεται στην ιδιωτική σφαίρα και μετατρέπεται σε έγκλημα μεταξύ συζύγων, μολονότι μεγάλο μέρος των γυναικοκτονιών λαμβάνει χώρα εκτός ιδιωτικής σφαίρας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νικαράγουα βρίσκεται μεταξύ των χωρών της Αμερικής με τα υψηλότερα ποσοστά εγκυμοσύνης ανηλίκων και μητρικών θανάτων, σύμφωνα με το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον πληθυσμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άμβλωση απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση στη χώρα αυτή·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την 29η Νοεμβρίου 2018 η Εθνοσυνέλευση ενέκρινε με διάταγμά της την ακύρωση του νομικού καθεστώτος διαφόρων ΜΚΟ της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω διάταγμα, σύμφωνα με πληροφορίες, βασίζεται σε ασαφείς και ανακριβείς διατάξεις, χωρίς να παρέχει εγγυήσεις για την τήρηση της νομιμότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόθεση είναι να περιοριστεί η ικανότητα των οργανισμών αυτών και των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων να διεξάγουν το νόμιμο έργο τους που συνίσταται στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Νικαράγουα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυστυχώς η κυβέρνηση της Νικαράγουας έχει διακόψει τη συνεργασία με την Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (IACHR) και τους φορείς της, μετά από δημοσίευση έκθεσης για τη Νικαράγουα, ενώ δεν συνεργάζεται ούτε με το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR)· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει επίσης διατάξει την αναστολή της αποστολής της διεπιστημονικής ομάδας ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων (GIEI)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Φεβρουαρίου 2019, η Νικαράγουα ανακοίνωσε την υπό όρους απελευθέρωση 100 κρατουμένων οι οποίοι βρίσκονταν υπό κράτηση από τις 18 Απριλίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρατούμενοι αυτοί βρίσκονται σήμερα σε κατ’ οίκον περιορισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι λίγο μετά η δρομολόγηση εθνικού διαλόγου, μεταξύ της κυβέρνησης της Νικαράγουας και των φορέων της αντιπολίτευσης που συνέστησαν την Alianza Cívica, υπήρξε δείγμα προόδου προς την επίλυση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το βράδυ της 4ης Μαρτίου 2019 ο εν λόγω εθνικός διάλογος διακόπηκε· λαμβάνοντας υπόψη ότι την επόμενη ημέρα και οι δύο πλευρές υπέγραψαν χάρτη πορείας παρουσία εκπροσώπων της Καθολικής Εκκλησίας και διεξήγαγαν εκ νέου συνομιλίες στις 6 Μαρτίου με προθεσμία την 28η Μαρτίου για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων·

1.  καταδικάζει σθεναρά οποιαδήποτε μορφή καταστολής και ποινικοποίησης της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένου και του τύπου, καθώς και τη χρήση των νόμων κατά της τρομοκρατίας, αλλά και των δυνάμεων καταστολής για τη φίμωση των διαφορετικών απόψεων στη Νικαράγουα, και καταδικάζει σθεναρά τον συνεχιζόμενο εκφοβισμό, την παρενόχληση, την κράτηση και την απαγωγή όσων συμμετείχαν σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας·

2.  εκφράζει την ανησυχία του για τους αυξανόμενους περιορισμούς στον χώρο της κοινωνίας των πολιτών και στην έκφραση διαμαρτυρίας· υπενθυμίζει το δικαίωμα στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς· επιμένει ότι οι υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα έπρεπε να είναι οι πρώτοι που προστατεύονται και καλύπτονται από το κράτος δικαίου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

3.  καταδικάζει την ακύρωση του νομικού καθεστώτος διάφορων ΜΚΟ της χώρας από την Εθνοσυνέλευση της Νικαράγουας· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να αποκατασταθεί το νομικό καθεστώς των οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών που επηρεάστηκαν από το διάταγμα·

4.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να διευρύνουν την προστασία και την υποστήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδιαίτερα των υπερασπιστριών ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

5.  ζητεί μετ’ επιτάσεως τη συνέχιση του εθνικού διαλόγου βάσει του χάρτη πορείας που έχει υπογραφεί και από τα δύο μέρη, με διαφανή, πολυδεκτικό και εποικοδομητικό τρόπο, προκειμένου να προετοιμαστεί μέσω διαπραγματεύσεων μια λύση ευρείας αποδοχής στην τρέχουσα, πολλαπλή κρίση·

6.  πιστεύει ότι η τρέχουσα κρίση μπορεί να αντιμετωπιστεί και να επιλυθεί μόνο μέσα από τον ειρηνικό διάλογο μεταξύ των πολιτών της Νικαράγουας και μέσα από διαπραγματεύσεις για θεσμική μεταρρύθμιση, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης των εκλογικών θεσμών· επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να ενεργήσει ως διαμεσολαβητής εάν χρειαστεί·

7.  ζητεί την άμεση απελευθέρωση όλων των κρατουμένων που κρατούνται παράνομα· ζητεί να σταματήσει η κακομεταχείριση κρατουμένων, να παρασχεθούν ιατρική φροντίδα, νομικές εγγυήσεις, να υπάρχει σεβασμός στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο για όσους κρατούνται και ζητεί επίσης την τήρηση της νομιμότητας και τη διασφάλιση δίκαιης διαδικασίας· επιπλέον, υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να διεξάγονται δεόντως σε βάθος, διαφανείς και ανεξάρτητες έρευνες σχετικά με όλες τις παραβάσεις του νόμου, τα εγκλήματα και τις παραβιάσεις, να τιμωρούνται οι υπεύθυνοι και να παρέχεται έννομη προστασία στα θύματα·

8.  είναι της άποψη ότι μια εθνική επιτροπή αλήθειας, ενδεχομένως με υποστήριξη από διεθνείς εμπειρογνώμονες θα ήταν ο καλύτερος τρόπος να διασφαλιστεί η λογοδοσία για όλες τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να ξεπεραστεί η ατιμωρησία και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη για να επιτευχθεί συμφιλίωση·

9.  επιμένει ότι πρέπει να επιτραπεί η επιστροφή και η αποκατάσταση διεθνών οργανισμών όπως η IACHR με τον ειδικό μηχανισμό παρακολούθησης για τη Νικαράγουα (MESENI), οι διάφοροι οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών και ο GIEI, και ότι πρέπει να ορισθούν οι συνθήκες για την επιστροφή τους·

10.  υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο να ανακληθούν όλα τα μέτρα, όπως είναι η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, τα οποία στοχοποιούν τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης με σκοπό τη διακοπή της λειτουργίας τους·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στην κυβέρνηση της Νικαράγουας, στο Κεντροαμερικανικό Κοινοβούλιο, στη Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στους συμπροέδρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΕΕ-Λατινικής Αμερικής.

 

(1)

ΕΕ C 45E της 23.2.2010, σ. 89.

(2)

ΕΕ C 285E της 21.10.2010, σ. 74

(3)

ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 189.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0238.

Τελευταία ενημέρωση: 11 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου