Menettely : 2019/2615(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0168/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0168/2019

Keskustelut :

PV 13/03/2019 - 27
CRE 13/03/2019 - 27

Äänestykset :

PV 14/03/2019 - 11.18
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0219

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0168/2019</NoDocSe>
PDF 135kWORD 47k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>Nicaraguan tilanteesta</Titre>

<DocRef>(2019/2615(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas</Depute>

<Commission>{EFDD}EFDD-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0165/2019

B8‑0168/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma Nicaraguan tilanteesta

(2019/2615(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Nicaraguasta ja erityisesti 16. helmikuuta 2017[1] ja 31. toukokuuta 2018[2] antamansa päätöslauselmat,

 ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 2. lokakuuta 2018 EU:n puolesta antaman julkilausuman Nicaraguan tilanteesta,

 ottaa huomioon 21. tammikuuta 2019 annetut neuvoston päätelmät Nicaraguasta,

 ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan tiedottajan 1. maaliskuuta 2019 antaman lausunnon Nicaraguan kansallisen vuoropuhelun jatkamisesta,

 ottaa huomioon Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnan (IACHR) 28. helmikuuta 2019 esittämän vetoomuksen ihmisoikeuksien toteutumisen mahdollistavien olosuhteiden aikaansaamisesta Nicaraguassa käytävän vuoropuhelun aikana,

 ottaa huomioon tilapäisen valtuuskuntansa virkamatkan Nicaraguaan 23.‑26. tammikuuta 2019,

 ottaa huomioon puhemiehensä Nicaraguan presidentille Daniel Ortegalle lähettämän kirjeen,

 ottaa huomioon vuonna 2012 tehdyn EU:n ja Keski-Amerikan välisen assosiaatiosopimuksen,

 ottaa huomioon kesäkuussa 2004 laaditut ja vuonna 2008 päivitetyt ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat,

 ottaa huomioon Nicaraguan perustuslain,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että yhteiskunnallisten protestien puhjettua 18. huhtikuuta 2018 Nicaraguan sosiaaliturvajärjestelmään kaavailtuja uudistuksia ja maan presidenttiparin Daniel Ortegan ja Rosario Murillon yhä itsevaltaisemmiksi käyviä pyrkimyksiä vastaan Nicaraguan tilanne on heikentynyt vakavaksi ja kauaskantoiseksi kriisiksi, sillä Ortegan hallinto on vastannut mielenilmauksiin ennennäkemättömällä väkivallalla ja voimalla käyttäen tässä apunaan puolisotilaallisia ja mellakkapoliisijoukkoja sekä tavanomaisia turvallisuusjoukkoja;

B. toteaa, että näiden voimatoimien seurauksena viime vuonna kuoli yli 300 ihmistä ja loukkaantui yli 3 000, yli 700 on vankilassa ja kymmenettuhannet ovat maanpaossa tai yrittävät paeta naapurimaihin;

C. ottaa huomioon, että Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunta (IACHR) ja YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto ovat tuoneet esille hallituksen mielenilmausten johdosta toteuttamissa toimissa tapahtuneita ihmisoikeusloukkauksia, kuten poliisin suhteettoman ja mielivaltaisen voimankäytön (mukaan lukien tuliaseiden käyttö ja laittomat teloitukset), mielivaltaiset ja laittomat pidätykset ja tahdonvastaiset katoamiset, pidätettyjen mielenosoittajien kaltoinkohtelun ja kidutuksen (mukaan lukien seksuaalinen väkivalta), tarkka-ampujien käytön, sellaisten aseistettujen siviilien muodostamien ryhmien toiminnan, jotka osallistuivat mielenilmausten väkivaltaiseen tukahduttamiseen toimien yhteistyössä viranomaisten kanssa tai viranomaisten suvaitessa tällaista väkivaltaa, ja lääkintähoidon epäämisen yhteenotoissa loukkaantuneilta;

D. huomauttaa, että tähän tukahduttamisstrategiaan sisältyy myös vakavia lehdistöön ja vapaisiin tiedotusvälineisiin kohdistuvia hyökkäyksiä, kuten sensuuri ja tiedotusvälineiden sulkeminen, sekä toimittajien mielivaltaisia pidätyksiä ja vangitsemisia;

E. toteaa, että joulukuussa 2018 Nicaraguan hallitus keskeytti IACHR:n eri alojen riippumattoman asiantuntijaryhmän (GIEI) toimeksiannon ja Nicaraguan erityisen seurantamekanismin (MESENI) toiminnan;

F. toteaa, että poliittinen kriisi on syössyt Nicaraguan jo ennestään horjuvan talouden yhä syvemmälle taantumaan, mikä on lisännyt työttömyyttä ja aiheuttanut muita vakavia seurauksia väestölle maassa, joka kuului jo aiemmin alueen köyhimpiin;

G. huomauttaa, että Euroopan parlamentin tilapäinen valtuuskunta vieraili Nicaraguassa 23.–26. tammikuuta 2019 voidakseen arvioida tilannetta; toteaa, että valtuuskunta esitti viranomaisille kolme selkeää pyyntöä: kaikkien poliittisten vankien vapauttaminen, voimatoimien lopettaminen ja ihmisoikeusjärjestöjen päästäminen takaisin maahan;

H. ottaa huomioon, että demokratia ja oikeusvaltio ovat taantuneet Nicaraguassa kymmenen viime vuoden aikana; katsoo, että demokratian ja oikeusvaltion kehittämisen ja vahvistamisen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen on muodostettava olennainen osa unionin ulkoista toimintaa, johon kuuluu myös EU:n ja Keski-Amerikan maiden välinen assosiaatiosopimus vuodelta 2012;

I. ottaa huomioon, että vuoden 2007 jälkeen Ortega on valittu presidentiksi kolmissa peräkkäisissä vaaleissa, vaikka Nicaraguan perustuslaki kieltää peräkkäisen uudelleenvalinnan, ja että tämä osoittaa, että maa on vajonnut korruptioon ja autoritaariseen järjestelmään; toteaa, että EU:n toimielimet ja Amerikan valtioiden järjestö arvostelivat voimakkaasti vuosien 2011 ja 2016 vaaleja niiden sääntöjenvastaisuuksien vuoksi, sillä ne pidettiin ilman kummankaan tahon tarkkailijoiden tai minkään muunkaan uskottavan kansainvälisen tarkkailijan läsnäoloa;

1. tuomitsee Nicaraguassa jatkuvat voimatoimet ja vakavat ihmisoikeusloukkaukset, kansalaisyhteiskunnan ja lehdistön edustajien kriminalisoinnin, poliisin ja puolisotilaallisten ryhmien suhteettoman voimankäytön yhteiskunnallisten protestien tukahduttamiseksi sekä opposition mielenilmauksiin osallistuneiden ihmisten jatkuvat häirintätapaukset, laittomat pidätykset ja mielivaltaiset vangitsemiset;

2. ilmaisee huolensa Nicaraguassa pahenevista kansalaisyhteiskunnan toimintatilan ja toisinajattelun rajoituksista, joista voidaan mainita riippumattomien tiedotusvälineiden sulkeminen sekä eräiden kansalaisjärjestöjen laillisen rekisteröinnin peruuttaminen ja niiden omaisuuden takavarikointi;

3. tuomitsee Nicaraguan hallituksen päätöksen karkottaa maasta IACHR:n eri alojen riippumattoman asiantuntijaryhmän (GIEI) ja Nicaraguan erityisen seurantamekanismin (MESENI) jäsenet ja perua YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle esitetty vierailukutsu maahan; kehottaa viranomaisia sallimaan heidän paluunsa maahan ja jatkamaan yhteistyötä heidän kanssaan;

4. pitää myönteisenä, että sadan maassa puhjenneiden yhteiskunnallisten protestien jälkeen pidätetyn vangin tuomioita lievennettiin, mutta pahoittelee sitä, että satoja on yhä vangittuina väärin perustein; kehottaa vapauttamaan välittömästi kaikki poliittisista syistä vangitut ja toistaa, että oikeudenmukaista menettelyä ja kaikkia muita Nicaraguan perustuslaissa vahvistettuja oikeudellisia takeita on kunnioitettava kaikkien vankien kohdalla ja kaikkina aikoina;

5. korostaa maan hallituksen ja opposition välillä käytävän poliittisen vuoropuhelun merkitystä; on ilahtunut kansallisen vuoropuhelun jatkamisesta Nicaraguan hallituksen ja Kansalaisten liittouman välillä, sillä se on myönteinen ensiaskel tämänhetkisen poliittisen kriisin selvittämiseksi neuvotteluratkaisulla, joka on edelleen ainoa mahdollinen keino löytää ulospääsy nykyisestä kriisistä;

6. kehottaa osapuolia neuvottelemaan vilpittömässä mielessä sekä avoimesti ja osallistavasti ja ottamaan neuvotteluihin mukaan myös kansalaisyhteiskunnan toimijat; katsoo, että vankien tilanteen olisi oltava päällimmäisenä neuvottelujen asialistalla, sillä sadat viattomat ihmiset ovat yhä vankilassa;

7. pitää valitettavana, etteivät Nicaraguan viranomaiset ole kunnioittaneet Euroopan parlamentin valtuuskunnan vierailun aikaan annettuja takeita vaan että ne ovat esimerkiksi häirinneet valtuuskunnan tavanneita poliittisia vankeja;

8. on vakavasti huolissaan uudesta, 16. heinäkuuta 2018 hyväksytystä rahanpesun, terrorismin rahoituksen ja joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisesta laista ja siitä, että sen 394 ja 395 pykälässä on epämääräinen terrorismin määritelmä, joka vaikuttaa olevan räätälöity rauhanomaisten mielenosoittajien kriminalisointia varten; pitää tuomittavana, että tätä lakia on toistuvasti käytetty mielenosoittajien, toimittajien ja aktivistien pidättämiseksi;

9. kehottaa EU:ta edelleen seuraamaan Nicaraguan tilannetta ja kehottaa neuvostoa, komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa arvioimaan mahdollisuutta ottaa käyttöön kohdennettuja yksilöllisiä pakotteita Nicaraguassa ihmisoikeusloukkauksista vastuussa olevia vastaan, jos neuvotteluissa ja Euroopan parlamentin valtuuskunnan asettamien ehtojen täyttämisessä eli poliittisten vankien vapauttamisessa, voimatoimien lopettamisessa ja ihmisoikeusjärjestöjen päästämisessä takaisin maahan ei edistytä;

10. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille, EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle, Keski-Amerikan parlamentille, Liman ryhmälle ja Nicaraguan tasavallan hallitukselle ja parlamentille.

 

[1] EUVL C 252, 18.7.2018, s. 189.

[2] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0238.

Päivitetty viimeksi: 13. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö