Procedură : 2019/2615(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0168/2019

Texte depuse :

B8-0168/2019

Dezbateri :

PV 13/03/2019 - 27
CRE 13/03/2019 - 27

Voturi :

PV 14/03/2019 - 11.18
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0219

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0168/2019</NoDocSe>
PDF 143kWORD 48k

<TitreType>PROPUNERE DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreSuite>depusă pe baza declarației Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate</TitreSuite>

<TitreRecueil>în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>referitoare la situația din Nicaragua</Titre>

<DocRef>(2019/2615(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas</Depute>

<Commission>{EFDD}în numele Grupului EFDD</Commission>

</RepeatBlock-By>

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0165/2019

B8-0168/2019

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Nicaragua

(2019/2615(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Nicaragua, în special Rezoluția din 16 februarie 2017[1] și Rezoluția din 31 mai 2018[2],

 având în vedere declarația din 2 octombrie 2018 a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), în numele UE, privind situația din Nicaragua,

 având în vedere concluziile Consiliului din 21 ianuarie 2019 referitoare la Nicaragua,

 având în vedere declarația din 1 martie 2019 a purtătorului de cuvânt al VP/ÎR privind reluarea dialogului național din Nicaragua,

 având în vedere apelul lansat la 28 februarie 2019 de Comisia Interamericană pentru Drepturile Omului (IACHR) privind asigurarea unor condiții care să garanteze respectarea drepturilor omului pe durata dialogului național din Nicaragua;

 având în vedere delegația sa ad-hoc în Nicaragua, a cărei misiune a avut loc în perioada 23-26 ianuarie 2019,

 având în vedere scrisoarea trimisă de Președintele său Președintelui Republicii Nicaragua, Daniel Ortega,

 având în vedere Acordul de asociere dintre UE și America Centrală din 2012,

 având în vedere Orientările UE cu privire la apărătorii drepturilor omului din iunie 2004, actualizate în 2008,

 având în vedere Constituția Nicaraguei,

 având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, după izbucnirea protestelor sociale împotriva planurilor de reformare a sistemului de securitate socială din Nicaragua, la 18 aprilie 2018, și pe fundalul tendințelor autocratice tot mai pronunțate ale cuplului prezidențial Daniel Ortega/Rosario Murillo, situația din Nicaragua a degenerat într-o criză gravă și profundă, în condițiile în care regimul Ortega a răspuns protestelor prin măsuri violente și represive fără precedent, recurgând la serviciile forțelor paramilitare și antirevoltă, precum și ale forțelor de securitate permanente;

B. întrucât, ca urmare a acestei represiuni, pe parcursul anului trecut peste 300 de persoane au fost ucise, peste 3 000 de persoane au fost rănite și peste 700 de persoane au fost închise, iar zeci de mii de cetățeni se află în exil sau se refugiază în țările vecine;

C. întrucât Comisia Interamericană pentru Drepturile Omului (IACHR) și Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului au pus în evidență o serie de încălcări comise în contextul răspunsului guvernamental la proteste, printre care se numără utilizarea arbitrară și disproporționată a forței de către poliție (inclusiv utilizarea armelor de foc și a execuțiilor extrajudiciare), detențiile arbitrare și ilegale și disparițiile forțate, utilizarea relelor tratamente și a torturii împotriva demonstranților deținuți (inclusiv a violenței sexuale), angajarea unor lunetiști, acțiunile unor grupuri de civili înarmați care au participat la reprimarea violentă a protestelor, desfășurate în cooperare cu autoritățile sau în condițiile tolerării actelor de violență de către autorități, precum și obstrucționarea accesului persoanelor rănite în urma ciocnirilor la îngrijiri medicale;

D. întrucât această strategie de represiune implică, de asemenea, atacuri grave asupra presei și a mijloacelor de informare în masă libere, inclusiv cenzura și închiderea unor organe de presă, precum și arestarea și detenția arbitrară a jurnaliștilor;

E. întrucât, în decembrie 2018, guvernul nicaraguan a suspendat misiunea Grupului interdisciplinar de experți independenți (GIEI) și a Mecanismului special de monitorizare privind Nicaragua (MESENI) din cadrul IACHR;

F. întrucât criza politică a făcut ca economia Nicaraguei, care se confrunta deja cu dificultăți, să se adâncească și mai mult în recesiune, în condițiile în care rata șomajului a crescut și alte consecințe grave pentru populație s-au materializat, într-o țară care era deja printre cele mai sărace din regiune;

G. întrucât o delegație ad-hoc a Parlamentului European a vizitat Nicaragua în perioada 23-26 ianuarie 2019 pentru a evalua situația; întrucât această delegație a adresat autorităților trei solicitări clare, și anume aceea de a elibera toți prizonierii politici, de a pune capăt represiunii și de a permite întoarcerea organizațiilor pentru apărarea drepturilor omului în țară;

H. întrucât, în ultimii zece ani, în Nicaragua s-a produs o degradare a democrației și a statului de drept; întrucât dezvoltarea și consolidarea democrației și a statului de drept, precum și respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale trebuie să facă parte integrantă din politica externă a UE, inclusiv din Acordul de asociere încheiat în 2012 între UE și țările din America Centrală;

I. întrucât, începând din 2007, dl Ortega a fost ales pentru funcția de președinte de trei ori consecutiv, în pofida faptului că Constituția Nicaraguei interzice realegerea consecutivă, ceea ce arată corupția și autoritarismul în care a decăzut statul; întrucât alegerile din 2011 și 2016 au fost vehement criticate de instituțiile UE și de Organizația Statelor Americane pentru neregulile survenite, aceste alegeri având loc fără ca vreuna dintre aceste organizații să poată trimite observatori și în absența altor observatori internaționali credibili,

1. condamnă represiunea în curs de desfășurare și încălcările grave ale drepturilor omului din Nicaragua, incriminarea membrilor societății civile și a presei, utilizarea disproporționată a forței de către poliție și grupurile paramilitare armate pentru a reprima protestele sociale, precum și cazurile repetate de hărțuire, arestări ilegale și detenții arbitrare ale unor persoane care au participat la proteste ale opoziției;

2. își exprimă îngrijorarea cu privire la numărul tot mai mare de restricții impuse spațiului civic și manifestării unor opinii divergente în Nicaragua, inclusiv la închiderea unor organe de presă independente și la anularea constituirii regulamentare a unor organizații ale societății civile și confiscarea bunurilor și activelor acestora;

3. condamnă decizia guvernului nicaraguan de expulzare din țară a membrilor Grupului interdisciplinar de experți independenți (GIEI) și ai Mecanismului special de monitorizare privind Nicaragua (MESENI) al IACHR și de a retrage invitația adresată Oficiului Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului de a vizita țara; îndeamnă autoritățile să permită întoarcerea în țară a acestor organizații și să își reia cooperarea cu ele;

4. salută scăderea gradului de severitate al sentințelor pronunțate împotriva celor 100 de persoane arestate după izbucnirea protestelor sociale în țară, însă regretă faptul că sute de persoane sunt încă reținute în mod ilegitim; solicită eliberarea imediată a tuturor persoanelor deținute din motive politice și reiterează faptul că respectarea garanțiilor procedurale, precum și a tuturor celorlalte garanții juridice consacrate în Constituția Nicaraguei trebuie asigurată pentru toți deținuții și în orice moment;

5. subliniază importanța dialogului politic între guvern și opoziție în această țară; salută reluarea dialogului național între guvernul nicaraguan și Alianța Civică ca un prim pas pozitiv în direcția depășirii actualei crize politice prin intermediul unei soluții negociate, care rămâne singura modalitate posibilă de ieșire din criza actuală;

6. invită părțile să se implice în negocieri cu bună credință și într-un mod transparent și favorabil incluziunii, asigurând în același timp participarea actorilor societății civile; consideră că situația deținuților ar trebui să se afle în prim-planul agendei de negocieri, întrucât sute de persoane nevinovate se află încă în închisoare;

7. regretă faptul că autoritățile din Nicaragua nu au respectat garanțiile convenite la momentul vizitei delegației Parlamentului European, în special ca urmare a hărțuirii deținuților politici care s-au întâlnit cu delegația;

8. își exprimă preocuparea profundă cu privire la noua lege de combatere a spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă, aprobată la 16 iulie 2018, care include, la articolele 394 și 395, o definiție vagă a terorismului și pare să fie concepută pentru incriminarea protestatarilor pașnici; denunță faptul că această lege a fost utilizată în mod repetat pentru a plasa în detenție protestatari, jurnaliști și activiști;

9. solicită UE să continue monitorizarea situației din Nicaragua și invită Consiliul, Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă să analizeze posibilitatea activării unor sancțiuni individuale specifice împotriva persoanelor responsabile de încălcarea drepturilor omului în Nicaragua, în cazul în care nu se înregistrează progrese în cadrul negocierilor și în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor stabilite de delegația Parlamentului European, și anume eliberarea deținuților politici, încetarea represiunii și autorizarea întoarcerii în țară a organizațiilor pentru apărarea drepturilor omului;

10. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al Organizației Statelor Americane, Adunării Parlamentare Euro-Latinoamericane, Parlamentului Central American, Grupului de la Lima, precum și guvernului și Parlamentului Republicii Nicaragua.

 

[1] JO C 252, 18.7.2018, p. 189.

[2] Texte adoptate, P8_TA(2018)0238.

Ultima actualizare: 13 martie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate