Postup : 2019/2615(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0168/2019

Predkladané texty :

B8-0168/2019

Rozpravy :

PV 13/03/2019 - 27
CRE 13/03/2019 - 27

Hlasovanie :

PV 14/03/2019 - 11.18
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0219

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0168/2019</NoDocSe>
PDF 147kWORD 47k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o situácii v Nikarague</Titre>

<DocRef>(2019/2615(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas</Depute>

<Commission>{EFDD}v mene skupiny EFDD</Commission>

</RepeatBlock-By>

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0165/2019

B8‑0168/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Nikarague

(2019/2615(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Nikarague, najmä na uznesenia zo 16. februára 2017[1] a 31. mája 2018[2],

 so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) z 2. októbra 2018 v mene EÚ o situácii v Nikarague,

 so zreteľom na závery zo zasadnutia Rady o Nikarague z 21. januára 2019,

 so zreteľom na vyhlásenie hovorcu PK/VP z 1. marca 2019 o obnovení národného dialógu v Nikarague,

 so zreteľom na výzvu Medziamerickej komisie pre ľudské práva (IACHR) z 28. februára 2019 na podmienky, ktoré počas nikaragujského dialógu zabezpečia uplatňovanie ľudských práv,

 so zreteľom na svoju ad hoc delegáciu v Nikarague v dňoch 23. – 26. januára 2019,

 so zreteľom na list predsedu Parlamentu poslaný prezidentovi Nikaraguy Danielovi Ortegovi,

 so zreteľom na dohodu o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou z roku 2012,

 so zreteľom na usmernenia EÚ o obrancoch ľudských práv z júna 2004 aktualizované v roku 2008,

 so zreteľom na nikaragujskú ústavu,

 so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže od prepuknutia sociálnych protestov 18. apríla 2018 proti plánovaným reformám systému sociálneho zabezpečenia v Nikarague a čoraz autokratickejším tendenciám prezidentského páru Daniela Ortegy a Rosario Murillovej sa situácia v Nikarague zhoršila a prešla do vážnej a rozsiahlej krízy, keďže režim prezidenta Ortegu reagoval na protesty nebývalým násilím a represiami, pri ktorých využil polovojenské jednotky a zložky proti vzburám, ako aj bežné bezpečnostné sily;

B. keďže v dôsledku týchto represií bolo v minulom roku zabitých viac ako 300 ľudí, zranených viac ako 3 000 ľudí, viac ako 700 osôb je vo väzení a desaťtisíce ľudí sú v exile alebo unikajú do susedných krajín;

C. keďže Medziamerická komisia pre ľudské práva (IACHR) a Úrad vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre ľudské práva poukázali na mnohé násilnosti počas vládnej reakcie na protesty vrátane neúmerného a svojvoľného požitia sily zo strany polície (vrátane využitia strelných zbraní a mimosúdnych popráv), svojvoľného a nezákonného zadržiavania a nútených zmiznutí, používania zlého zaobchádzania a mučenia zadržaných protestujúcich (vrátane sexuálneho násilia), použitia ostreľovačov, akcií skupín ozbrojených civilistov, ktorí sa zúčastnili na násilných represiách protestov, pričom konali v spolupráci s orgánmi alebo s orgánmi tolerujúcimi toto násilie, a bránenia v prístupe k zdravotnej starostlivosti pre osoby zranené v konfliktoch;

D. keďže súčasťou tejto stratégie represie sú aj závažne útoky na tlač a slobodné médiá vrátane cenzúry a zatvárania médií, ako aj svojvoľné zatýkanie a zadržiavanie novinárov;

E. keďže v decembri 2018 nikaragujská vláda pozastavila misiu Medzidisciplinárnej skupiny nezávislých expertov (GIEI) a Osobitného monitorovacieho mechanizmu pre Nikaraguu (MESENI) v rámci IACHR;

F. keďže politická kríza doviedla už beztak namáhané hospodárstvo Nikaraguy k hlbšiemu pádu do recesie so stúpajúcou nezamestnanosťou a inými vážnymi následkami pre obyvateľstvo, a to všetko v krajine, ktorá už patrila medzi najchudobnejšie v regióne;

G. keďže Európsky parlament a ad hoc delegácia navštívila Nikaraguu v čase od 23. do 26. januára 2019 s cieľom posúdiť situáciu; keďže táto delegácia predložila orgánom tri jasné požiadavky, a to prepustenie všetkých politických väzňov, zastavenie represií a umožnenie návratu organizácií pre ľudské práva do krajiny;

H. keďže za posledné desaťročie sa stav demokracie a právneho štátu v Nikarague zhoršil; keďže neoddeliteľnou súčasťou vonkajších politík EÚ vrátane dohody o pridružení medzi Európskou úniou a krajinami Strednej Ameriky z roku 2012 musí byť rozvoj a upevňovanie demokracie, právny štát a dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd;

I. keďže pán Ortega bol od roku 2007 zvolený do úradu prezidenta v troch po sebe nasledujúcich voľbách, a to napriek skutočnosti, že nikaragujská ústava zakazuje opätovné zvolenie do funkcie v prípade po sebe idúcich období, čo svedčí o korupcii a autoritárstve, v ktorých sa teraz zmieta tento štát; keďže voľby v roku 2011 a 2016 boli z dôvodu nezrovnalostí rázne kritizované inštitúciami EÚ a Organizáciou amerických štátov, pretože prebehli bez toho, aby boli prítomní pozorovatelia z niektorej z týchto organizácií či iní dôveryhodní medzinárodní pozorovatelia;

1. odsudzuje pokračujúce represie a vážne porušovanie ľudských práv v Nikarague, kriminalizáciu členov občianskej spoločnosti a tlače, neúmerné používanie sily zo strany polície a ozbrojených polovojenských skupín pri potláčaní sociálnych protestov a pokračujúce prípady prenasledovania, nezákonného zatýkania a svojvoľného zadržiavania jednotlivcov, ktorí sa zúčastnili na protestoch opozície;

2. vyjadruje obavy z rozširujúceho sa obmedzovania občianskeho priestoru a vyjadrovania nesúhlasu v Nikarague vrátane zatvárania nezávislých médií, rušenia zákonných registrácií mnohých organizácií občianskej spoločnosti a konfiškácie ich tovaru a majetku;

3. odsudzuje rozhodnutie nikaragujskej vlády vykázať z krajiny Medzidisciplinárnu skupinu nezávislých expertov (GIEI) a Osobitný monitorovací mechanizmus pre Nikaraguu (MESENI) v rámci IACHR a stiahnuť pozvánku pre Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva na návštevu krajiny; naliehavo vyzýva orgány, aby umožnili ich návrat do krajiny a pokračovali v spolupráci s nimi;

4. víta zmiernenie trestu pre sto väzňov zatknutých po vypuknutí sociálnych protestov v krajine, vyjadruje však poľutovanie nad tým, že stovky ľudí sú stále zadržiavané neoprávnene; požaduje okamžité prepustenie všetkých osôb zadržiavaných z politických dôvodov a opakuje, že pre všetkých väzňov a neustále sa musí uskutočniť riadny proces a tiež sa musia dodržať všetky ostatné právne záruky zakotvené v ústave Nikaraguy;

5. poukazuje na dôležitosť politického dialógu medzi vládou a opozíciou v krajine; víta obnovenie národného dialógu medzi nikaragujskou vládou a Občianskym združením ako prvý pozitívny krok smerujúci k prekonaniu súčasnej politickej krízy prostredníctvom riešenia dohodnutého počas rokovaní, ktoré zostáva jedinou možnou cestou ukončenia súčasnej krízy;

6. vyzýva strany, aby rokovali v dobrej viere, transparentne a inkluzívne a aby do rokovaní zapojili aj predstaviteľov občianskej spoločnosti; domnieva sa, že situácia väzňov by mala patriť medzi priority programu rokovaní, keďže vo väzení sú stále stovky nevinných ľudí;

7. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že nikaragujské orgány nerešpektujú záruky poskytnuté v čase návštevy delegácie Európskeho parlamentu, najmä keď prenasledujú politických väzňov, ktorí sa s delegáciou stretli;

8. je vážne znepokojený z nového zákona proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a šíreniu zbraní hromadného ničenia, ktorý bol schválený 16. júla 2018 a ktorého články 394 a 395 obsahujú nejasné vymedzenie terorizmu a zdajú sa byť prispôsobené na účely kriminalizácie pokojných protestujúcich; odsudzuje skutočnosť, že tento zákon sa opakovane používa na zadržiavanie protestujúcich, novinárov a aktivistov;

9. žiada EÚ, aby naďalej monitorovala situáciu v Nikarague, a vyzýva Radu, Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby v prípade, že sa počas rokovaní nedosiahne žiadny pokrok a sa nebudú plniť podmienky stanovené delegáciou Európskeho parlamentu, a to prepustenie politických väzňov, zastavenie represií a umožnenie návratu organizácií pre ľudské práva, posúdili možnosť aktivácie cielených individuálnych sankcií proti subjektom zodpovedným za porušovanie ľudských práv v Nikarague;

10. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu, Stredoamerickému parlamentu, skupine Lima, ako aj vláde a parlamentu Nikaragujskej republiky.

 

[1] Ú. v. EÚ C 252, 18.7.2018, s. 189.

[2] Prijaté texty, P8_TA(2018)0238.

Posledná úprava: 13. marca 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia