Πρόταση ψηφίσματος - B8-0170/2019Πρόταση ψηφίσματος
B8-0170/2019

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα

11.3.2019 - (2019/2615(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarneckiεξ ονόματος της Ομάδας ECR

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0165/2019

Διαδικασία : 2019/2615(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0170/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0170/2019
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0170/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα

(2019/2615(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Νικαράγουα,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Κεντρικής Αμερικής, της 29ης Ιουνίου 2012,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Ύπατης Εκπροσώπου εξ ονόματος της ΕΕ σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα της 2ας Οκτωβρίου 2018, της 15ης Μαΐου 2018, της 22ας Απριλίου 2018 και της 15ης Δεκεμβρίου 2018, και τη δήλωση της 1ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την επανέναρξη του εθνικού διαλόγου,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο στρατηγικής ανά χώρα της ΕΕ και το πολυετές ενδεικτικό πρόγραμμα 2014-2020 για τη Νικαράγουα,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Νικαράγουας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της διεπιστημονικής ομάδας ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων (GIEI), της 21ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με τα βίαια γεγονότα που έλαβαν χώρα στη Νικαράγουα μεταξύ 18ης Απριλίου και 30ής Μαΐου,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), που κυρώθηκε από τη Νικαράγουα το 1980,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών (UNDRIP) του 2007, στην οποία η Νικαράγουα είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νικαράγουα έχει βυθιστεί σε πολιτική αναταραχή από τις 18 Απριλίου 2018, αφότου ο Πρόεδρος Ντανιέλ Ορτέγα πρότεινε μέτρα λιτότητας σε σχέση με το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντίδραση της κυβέρνησης της Νικαράγουας ήταν βίαιη, δεδομένου ότι δυνάμεις ασφαλείας σε ολόκληρη τη χώρα χρησιμοποίησαν πραγματικά πυρά για να διαλύσουν τους διαδηλωτές, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και να τραυματιστούν εκατοντάδες άτομα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι παραβιάζεται εκ νέου στη χώρα τα τελευταία χρόνια, ενώ τα εν λόγω δικαιώματα έχουν κατασταλεί σχεδόν πλήρως από τον Απρίλιο του 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι δημοσιογράφοι, ηγέτες της κοινωνίας των πολιτών, πολιτικοί, κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί ακτιβιστές και άλλοι φορείς των πολιτών παρενοχλούνται και διώκονται με δριμύτητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες Νικαραγουανοί έχουν εγκαταλείψει τη χώρα λόγω της συνεχιζόμενης σφοδρής κυβερνητικής καταστολής και της επακόλουθης οικονομικής ύφεσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι τα τέλη του 2018, η κυβέρνηση της Νικαράγουας είχε ανακαλέσει το νομικό καθεστώς πολυάριθμων τοπικών και διεθνών οργανώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο πληθυσμός της Νικαράγουας να περιοριστεί όσον αφορά τη σύσταση οργανώσεων, τη συμμετοχή σε οργανώσεις και την ελεύθερη έκφραση των απόψεών του, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να φιμωθούν οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τη συνεχή απειλή ότι το ποινικό δίκαιο θα χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή αντιποίνων κατά του έργου τους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εθνικός διάλογος με την Καθολική Εκκλησία ως διαμεσολαβητή ξεκίνησε στις 16 Μαΐου 2018, αλλά ανεστάλη λίγο αργότερα· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Φεβρουαρίου 2019 καταβλήθηκαν νέες προσπάθειες για την επανέναρξη εθνικού διαλόγου, οι οποίες ωστόσο απέτυχαν στις 10 Μαρτίου 2019, μετά την απόσυρση της Συμμαχίας Πολιτών από τις διαπραγματεύσεις·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τις αναταραχές του Απριλίου του 2018 συνελήφθησαν περισσότερα από 700 άτομα· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Φεβρουαρίου 2019, στο ευρύτερο πλαίσιο του νέου εθνικού διαλόγου, αποφυλακίστηκαν και τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό 112 άτομα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναταραχές επιδείνωσαν την οικονομική αβεβαιότητα στη χώρα, με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγαλύτερη κοινωνική και πολιτική αστάθεια·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατία και το κράτος δικαίου έχουν υποβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια στη Νικαράγουα, καθώς ο Πρόεδρος έχει εδραιώσει την επιρροή του στο κοινοβούλιο, στο δικαστικό σώμα, στον στρατό, στην αστυνομία και στα μέσα ενημέρωσης, και ο χώρος της κοινωνίας των πολιτών συρρικνώνεται διαρκώς·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ad hoc αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επισκέφθηκε τη Νικαράγουα τον Ιανουάριο του 2019 και απέρριψε την επίσημη θέση της κυβέρνησης σχετικά με τις αναταραχές στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την επίσκεψη της εν λόγω αντιπροσωπείας στη χώρα, η καταπίεση έχει ενταθεί·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη και η εδραίωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς και ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας σύνδεσης του 2012 μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Κεντρικής Αμερικής·

1.  καταδικάζει την έντονη βία κατά ειρηνικών διαδηλωτών και την καταστολή του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι στη χώρα· εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τον λαό της Νικαράγουας και τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους μετά τον Απρίλιο του 2018·

2.  ζητεί από την κυβέρνηση της Νικαράγουας να ξεκινήσει αμερόληπτη και ανεξάρτητη έρευνα και να ασκήσει δίωξη κατά εκείνων που συμμετείχαν σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων·

3.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι προσπάθειες για έναν νέο εθνικό διάλογο απέτυχαν· τονίζει ότι ένας διάλογος χωρίς αποκλεισμούς, στον οποίο θα εκπροσωπούνται όλοι οι φορείς και όλες οι ομάδες της κοινωνίας, είναι η μόνη λύση για την έξοδο από την τρέχουσα κρίση·

4.  καλεί την κυβέρνηση της Νικαράγουας να σέβεται την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι με ειρηνικό τρόπο, σύμφωνα με το εθνικό και το διεθνές δίκαιο, ως βασικό στοιχείο μιας δημοκρατικής κοινωνίας· καλεί επίσης τις αρχές να σέβονται την ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης ως ζωτικό στοιχείο μιας ανοικτής κοινωνίας, όπως την εγγυάται το Σύνταγμα της Νικαράγουας·

5.  απαιτεί την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων και όλων εκείνων που απλώς άσκησαν το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι· καλεί τις αρχές να διασφαλίσουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτικών κρατουμένων και την ακεραιότητα τους·

6.  καλεί την κυβέρνηση της Νικαράγουας να αποκαταστήσει το νομικό καθεστώς των εθνικών και διεθνών οργανώσεων σε όσες περιπτώσεις αυτό είχε ανακληθεί από τον Απρίλιο του 2018·

7.  ζητεί άμεση εκλογική μεταρρύθμιση που θα εγγυάται δίκαιες, ελεύθερες και διαφανείς εκλογές· συνιστά στην αντιπολίτευση να υπερβεί τους εσωτερικούς διχασμούς·

8.  καλεί την κυβέρνηση της Νικαράγουας να σέβεται πλήρως τις δημοκρατικές αξίες, συμπεριλαμβανομένης της διάκρισης των εξουσιών· υπενθυμίζει ότι η πλήρης συμμετοχή της αντιπολίτευσης, ο τερματισμός της πόλωσης στο δικαστικό σώμα, το τέλος της ατιμωρησίας και μια αδέσμευτη κοινωνία των πολιτών αποτελούν βασικούς παράγοντες για την επιτυχία της δημοκρατίας·

9.  στηρίζει τις προσδοκίες της πλειονότητας των Νικαραγουανών που επιθυμούν τη δημιουργία μιας ελεύθερης, σταθερής, ευημερούσας, συμμετοχικής και δημοκρατικής χώρας που θα τηρεί τις εθνικές και διεθνείς δεσμεύσεις της σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών·

10.  επισημαίνει ότι, υπό το φως της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Κεντρικής Αμερικής, η Νικαράγουα πρέπει να σέβεται τις αρχές του κράτους δικαίου, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως τα προασπίζει και τα προάγει η ΕΕ· ζητεί την ενεργοποίηση της δημοκρατικής ρήτρας ώστε να ανασταλεί για τη Νικαράγουα η ιδιότητα του συμβαλλόμενου μέρους στη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Κεντρικής Αμερικής·

11.  ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να παρακολουθούν την κατάσταση και να εξετάσουν το ενδεχόμενο να επιβάλουν επειγόντως στοχευμένες και ατομικές κυρώσεις στην κυβέρνηση της Νικαράγουας και στα άτομα που ευθύνονται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 21 Ιανουαρίου 2019· τονίζει ότι οι τυχόν κυρώσεις θα πρέπει να μην βλάπτουν τον εγχώριο πληθυσμό·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στα κράτη μέλη, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Νικαράγουας.

Τελευταία ενημέρωση: 11 Μαρτίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου