Prijedlog rezolucije - B8-0170/2019Prijedlog rezolucije
B8-0170/2019

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o stanju u Nikaragvi

11.3.2019 - (2019/2615(RSP))

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije / visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarneckiu ime Kluba zastupnika ECR-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0165/2019

Postupak : 2019/2615(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0170/2019
Podneseni tekstovi :
B8-0170/2019
Doneseni tekstovi :

B8-0170/2019

Rezolucija Europskog parlamenta  o stanju u Nikaragvi

(2019/2615(RSP))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Nikaragvi,

–  uzimajući u obzir Sporazum o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike od 29. lipnja 2012.,

–  uzimajući u obzir izjave o stanju u Nikaragvi koje je visoka predstavnica dala u ime EU-a 2. listopada 2018., 15. svibnja 2018., 22. travnja 2018. i 15. prosinca 2018. te izjavu od 1. ožujka 2019. o nastavku nacionalnog dijaloga,

–  uzimajući u obzir Strateški dokument i višegodišnji okvirni program EU-a za Nikaragvu za razdoblje 2014. – 2020.,

–  uzimajući u obzir Ustav Republike Nikaragve,

–  uzimajući u obzir izvješće Interdisciplinarne skupine neovisnih stručnjaka od 20. prosinca 2018. o nasilnim događajima u Nikaragvi u razdoblju od 18. travnja do 30. svibnja,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, koji je Nikaragva ratificirala 1980.,

–  uzimajući u obzir Deklaraciju UN-a o pravima autohtonih naroda iz 2007., čija je stranka i Nikaragva,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948.,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je Nikaragva zahvaćena političkim nemirima od 18. travnja 2018., nakon što je predsjednik Daniel Ortega predložio mjere štednje u vezi sa sustavom socijalne sigurnosti u toj zemlji;

B.  budući da je vlada Nikaragve nasilno reagirala i da su se sigurnosne snage diljem zemlje koristile bojevnim streljivom kako bi razbile prosvjede, što je za posljedicu imalo stotine poginulih i stradalih;

C.  budući da sloboda izražavanja i okupljanja u toj zemlji u posljednjih nekoliko godina nazaduje i slabi i da je od travnja 2018. gotovo potpuno ugušena; budući da novinari, vođe civilnog društva, aktivisti iz političkih socijalnih i ekoloških organizacija te drugi civilni akteri doživljavaju ozbiljno uznemiravanje i progone; budući da su tisuće građana Nikaragve pobjegle iz zemlje zbog kontinuirane teške vladine represije i gospodarske krize koja je nastala u tim okolnostima;

D.  budući da je do kraja 2018. vlada Nikaragve opozvala pravni status brojnih lokalnih i međunarodnih organizacija; budući da to ograničava stanovnike Nikaragve da se organiziraju, povezuju, sudjeluju i slobodno izražavaju svoja mišljenja jer se borce za ljudska prava pokušava ušutkati stalnim prijetnjama primjenom kaznenog prava radi osvete zbog onog što rade;

E.  budući da je 16. svibnja 2018. pokrenut nacionalni dijalog u kojem Katolička crkva ima ulogu posrednika, koji je ubrzo nakon pokretanja obustavljen; budući da su 27. veljače 2019. uslijedili novi pokušaji ponovnog pokretanja nacionalnog dijaloga, koji je doživio neuspjeh 10. ožujka 2019. nakon što se Građanski savez povukao iz pregovora;

F.  budući da je od izbijanja nemira u travnju 2018. pritvoreno više od 700 osoba; budući da je, u širem kontekstu novog nacionalnog dijaloga, 27. veljače 2019. na slobodu pušteno 112 osoba koje se sada nalaze u kućnom pritvoru;

G.  budući da su nemiri pojačali gospodarsku nesigurnost u zemlji, što je dovelo do rasta socijalne i političke nestabilnosti;

H.  budući da se posljednjih godina stanje demokracije i vladavine prava u Nikaragvi pogoršalo s obzirom na to da je predsjednik vodio politiku čvrste ruke prema parlamentu, pravosuđu, vojsci, policiji i medijima, a da se prostor za civilno društvo stalno suzivao;

I.  budući da je ad hoc izaslanstvo Europskog parlamenta posjetilo Nikaragvu u siječnju 2019. i odbilo službeno vladino stajalište o nemirima u zemlji; budući da je od tog posjeta izaslanstva represija u toj zemlji ojačala;

J.  budući da razvoj i jačanje demokracije i vladavine prava te poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda moraju biti sastavni dio vanjskih politika EU-a, što se odnosi i na Sporazum o pridruživanju između Europske unije i zemalja Srednje Amerike iz 2012.;

1.  osuđuje teško nasilje nad mirnim prosvjednicima i ograničavanje prava na slobodu izražavanja i okupljanja u toj zemlji; izražava solidarnost s narodom Nikaragve i izražava sućut obiteljima ubijenih od travnja 2018.;

2.  odlučno poziva vladu Nikaragve da pokrene nepristranu i neovisnu istragu i kazneni progon nad onima koji su tijekom prosvjeda sudjelovali u kršenju ljudskih prava;

3.  žali zbog neuspjeha nastojanja da se provede novi nacionalni dijalog; naglašava da je uključivi dijalog s predstavnicima svih aktera i skupina iz društva jedini izlaz iz trenutačne krize;

4.  poziva vladu Nikaragve da u skladu s nacionalnim i međunarodnim pravom poštuje slobodu izražavanja i mirnog okupljanja kao osnovni element demokratskog društva; nadalje, poziva vlasti da poštuju slobodu tiska i medija kao ključni element otvorenog društva, kao što je i zajamčeno Ustavom Republike Nikaragve;

5.  zahtijeva da se smjesta oslobode svi politički zatvorenici i svi oni koji su samo koristili svoje pravo na slobodu izražavanja i mirnog okupljanja; poziva vlasti da zajamče poštovanje prava i integriteta političkih zatvorenika;

6.  poziva vladu Nikaragve da vrati pravni status nacionalnim i međunarodnim organizacijama kojima je on oduzet od travnja 2018.;

7.  poziva na hitnu provedbu izborne reforme kojom će se zajamčiti pravedni, slobodni i transparentni izbori; preporučuje da oporba prevlada unutarnje podjele;

8.  poziva vladu Nikaragve na potpuno poštovanje demokratskih vrijednosti, uključujući razdiobu vlasti; podsjeća da su potpuno sudjelovanje oporbe, depolarizacija pravosuđa, kraj nekažnjavanju za kršenje zakona i neovisno civilno društvo ključni faktori uspjeha demokracije;

9.  podupire težnje većine građana Nikaragve koji želi uspostaviti slobodnu, stabilnu, prosperitetnu, uključivu i demokratsku državu koja poštuje svoje nacionalne i međunarodne obveze u pogledu ljudskih prava i temeljnih sloboda;

10.  ističe da Nikaragva, u svjetlu Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i zemalja Srednje Amerike, mora poštovati načela vladavine prava, demokracije i ljudskih prava, kako ih zagovara i promiče EU; odlučno poziva na pokretanje demokratske klauzule koja bi izuzela Nikaragvu iz Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Srednje Amerike;

11.  odlučno poziva Uniju i njezine države članice da nastave pratiti stanje i da hitno razmotre provedbu ciljanih i pojedinačnih sankcija protiv vlade Nikaragve i pojedinaca odgovornih za kršenja ljudskih prava, u skladu sa zaključcima Vijeća od 21. siječnja 2019.; naglašava da sankcije ne smiju naštetiti lokalnom stanovništvu;

12.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, državama članicama te vladi i parlamentu Republike Nikaragve.

Posljednje ažuriranje: 11. ožujka 2019.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti