Postup : 2019/2614(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0173/2019

Předložené texty :

B8-0173/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/03/2019 - 11.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0211

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0173/2019</NoDocSe>
PDF 139kWORD 49k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreSuite>předložený na základě prohlášení Rady a Komise</TitreSuite>

<TitreRecueil>v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o genderové vyváženosti při navrhování kandidátů v oblasti hospodářských a měnových záležitostí EU </Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld, Jean Arthuis</Depute>

<Commission>{ALDE}za skupinu ALDE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0171/2019

B8-0173/2019

Usnesení Evropského parlamentu o genderové vyváženosti při navrhování kandidátů v oblasti hospodářských a měnových záležitostí EU

(2019/2614(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že v článku 2 Smlouvy o Evropské unii je stanovena zásada rovnosti mezi ženami a muži;

B. vzhledem k tomu, že předsedové Hospodářského a měnového výboru, jménem politických skupin, již při mnoha příležitostech v průběhu let informovali předsedy Evropské rady, Euroskupiny a Komise o nedostatečné genderové rozmanitosti v Evropské centrální bance (ECB), ale také v dalších ekonomických, finančních a měnových orgánech EU;

C. vzhledem k tomu, že dopisem ze dne 5. března 2019 předseda Evropského parlamentu v návaznosti na schůzi Konference předsedů požádal, aby se předseda Evropské rady a předseda Komise zavázali, že zajistí, aby všechny orgány Unie, za něž odpovídají, provedly konkrétní opatření, která zaručí genderovou vyváženost a zajistí, že v případě všech výběrových řízení budou vytvářeny genderově vyvážené seznamy kandidátů;

D. vzhledem k tomu, že Rada dne 7. března 2011 přijala Evropský pakt pro rovnost žen a mužů na období 2011–2020;

E. vzhledem k tomu, že Parlament vyjadřuje politování nad skutečností, že ženy jsou i nadále nedostatečně zastoupeny ve výkonných funkcích v oblasti bankovních a finančních služeb; vzhledem k tomu, že všechny unijní i vnitrostátní orgány a instituce by měly zavést konkrétní opatření k zajištění vyváženého zastoupení žen a mužů;

F. vzhledem k tomu, že mezi šesti členy Výkonné rady ECB je jen jedna žena; vzhledem k tomu, že mezi 25 členy Rady guvernérů ECB jsou jenom dvě ženy;

G. vzhledem k tomu, že předsedy Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA), Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) jsou muži; vzhledem k tomu, že mezi třemi výkonnými řediteli evropských orgánů dohledu je jedna žena;

H. vzhledem k tomu, že novým předsedou jednotného mechanismu dohledu se stal muž, takže Jednotný výbor pro řešení krizí je nyní jedinou institucí EU ve finanční a ekonomické oblasti, které předsedá žena;

I. vzhledem k tomu, že Evropský mechanismus stability a Evropskou investiční banku řídí muži;

J. vzhledem k tomu, že mezi 28 členy Evropské komise je pouze devět žen;

K. vzhledem k tomu, že mezi 20 členy předsednictva Evropského parlamentu je pouze sedm žen; vzhledem k tomu, že mezi 23 předsedy výborů Parlamentu je 11 žen;

1. zdůrazňuje, že genderová rozmanitost ve správních radách a vládách zajišťuje širší kompetence a perspektivu a že pokud jsou vybíráni pouze muži nebo pouze ženy, je výběr příliš úzký a hrozí riziko, že budou odmítnuti potenciálně vynikající kandidáti;

2. vyjadřuje politování nad tím, že Komise a velká většina vlád EU dosud příliš neprosazovala genderovou rozmanitost v orgánech a institucích EU, zejména pokud jde o nominace na nejvyšší úrovni v ekonomických, finančních a měnových záležitostech; očekává, že členské státy a orgány EU urychleně zvýší genderovou rozmanitost na nejvyšších pozicích;

3. vyzývá vlády členských států, Radu, Euroskupinu a Komisi, aby předkládaly seznamy kandidátů, které zahrnují alespoň jednu kandidátku a jednoho kandidáta pro každý postup jmenování do všech orgánů a institucí EU;

4. zdůrazňuje, že v budoucnu bude Parlament vznášet námitky proti všem kandidátkám a kandidátům, kteří nebyli uvedeni na genderově vyváženém seznamu;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, vládám členských států, Komisi, Evropské centrální bance, jednotnému mechanismu dohledu, Jednotnému výboru pro řešení krizí, Evropskému orgánu pro bankovnictví, Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy a příslušným vnitrostátním orgánům členských států.

 

Poslední aktualizace: 13. března 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí