Procedure : 2019/2614(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0173/2019

Indgivne tekster :

B8-0173/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/03/2019 - 11.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0211

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0173/2019</NoDocSe>
PDF 132kWORD 50k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om kønsbalancen ved nomineringer inden for EU's økonomiske og monetære anliggender</Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld, Jean Arthuis</Depute>

<Commission>{ALDE}for ALDE-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0171/2019

B8‑0173/2019

Europa-Parlamentets beslutning om kønsbalancen ved nomineringer inden for EU's økonomiske og monetære anliggender

(2019/2614(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A. der henviser til, at artikel 2 i Traktaten om Den Europæiske Union fastlægger princippet om ligestilling mellem kvinder og mænd;

B. der henviser til, at formændene for Økonomi- og Valutaudvalget på de politiske gruppers vegne i årenes løb flere gange har underrettet formændene for Det Europæiske Råd, Eurogruppen og Kommissionen om manglen på kønsdiversitet i Den Europæiske Centralbank (ECB), men også i EU's andre økonomiske, finansielle og monetære institutioner;

C. der henviser til, at formanden for Europa-Parlamentet efter et møde i Formandskonferencen ved skrivelse af 5. marts 2019 anmodede formændene for Det Europæiske Råd og Kommissionen om at forpligte sig til at sikre, at alle Unionens institutioner under deres ansvar gennemfører konkrete foranstaltninger for at sikre en ligelig kønsfordeling og sikre, at de udarbejder kandidatlister med ligelig fordeling mellem kønnene i forbindelse med alle udvælgelsesprocedurer;

D. der henviser til, at Rådet den 7. marts 2011 vedtog den europæiske ligestillingspagt for perioden 2011-2020;

E. der henviser til, at Parlamentet beklager, at kvinder fortsat er underrepræsenterede i ledende stillinger inden for bankvirksomhed og finansielle tjenesteydelser; der henviser til, at alle EU-institutioner og nationale institutioner og organer bør gennemføre konkrete foranstaltninger for at sikre en ligelig kønsfordeling;

F. der henviser til, at kun ét ud af seks medlemmer af ECB's styrelsesråd er en kvinde; der henviser til, at kun to af de 25 medlemmer af ECB's styrelsesråd er kvinder;

G. der henviser til, at formændene for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA) er mænd; der henviser til, at en af de tre administrerende direktører for de europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'er) er en kvinde;

H. der henviser til, at formanden for den fælles tilsynsmekanisme netop er blevet erstattet af en mand, hvilket gør Den Fælles Afviklingsinstans til det eneste EU-organ inden for EU's finansielle og økonomiske institutioner med en kvindelig formand;

I. der henviser til, at den europæiske stabilitetsmekanisme og Den Europæiske Investeringsbank er ledet af mænd;

J. der henviser til, at kun ni af de 28 Kommissærer er kvinder;

K. der henviser til, at syv af de 20 medlemmer af Europa-Parlamentets præsidium er kvinder; der henviser til, at 11 af de 23 udvalgsformænd er kvinder;

1. understreger, at kønsdiversiteten i bestyrelser og regeringer sikrer bredere kompetence og videre perspektiver, og at ansættelse af udelukkende mænd eller udelukkende kvinder betyder et snævrere udvalg og medfører en risiko for, at potentielle fremragende kandidater udelukkes,

2. beklager, at Kommissionen og størstedelen af EU's regeringer indtil videre ikke har fremmet kønsdiversiteten i EU's institutioner og organer, navnlig med hensyn til udnævnelser på højt niveau i økonomiske, finansielle og monetære anliggender; forventer, at medlemsstaterne og EU-institutionerne hurtigt forbedrer kønsfordelingen i topstillinger;

3. opfordrer regeringerne i medlemsstaterne, Rådet, Eurogruppen og Kommissionen til at fremlægge lister, der omfatter mindst én kvindelig og én mandlig kandidat efter nomineringsproceduren i alle EU's institutioner og organer;

4. understreger, at Parlamentet i fremtiden vil gøre indsigelse mod alle kandidater, kvindelige eller mandlige, som ikke er medtaget på en kønsmæssigt afbalanceret liste over kandidater;

5. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, medlemsstaternes regeringer, Kommissionen, Den Europæiske Centralbank, Den Fælles Tilsynsmekanisme, Den Fælles Afviklingsinstans, Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger, Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed og medlemsstaternes kompetente nationale myndigheder.

 

Seneste opdatering: 13. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik