Procedūra : 2019/2614(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0173/2019

Pateikti tekstai :

B8-0173/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/03/2019 - 11.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0211

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0173/2019</NoDocSe>
PDF 139kWORD 50k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreSuite>pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų</TitreSuite>

<TitreRecueil>pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį</TitreRecueil>


<Titre>dėl lyčių pusiausvyros skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes</Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld, Jean Arthuis</Depute>

<Commission>{ALDE}ALDE frakcijos vardu</Commission>

</RepeatBlock-By>

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0171/2019

B8-0173/2019

Europos Parlamento rezoliucija dėl lyčių pusiausvyros skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes

(2019/2614(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje yra nustatytas moterų ir vyrų lygybės principas;

B. kadangi Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pirmininkai ne kartą per daugelį metų frakcijų vardu informavo Europos Vadovų Tarybos, Euro grupės ir Komisijos pirmininkus apie lyčių įvairovės trūkumą Europos Centriniame Banke (ECB) ir kitose ES ekonomikos, finansų ir pinigų institucijose;

C. kadangi po Pirmininkų sueigos posėdžio 2019 m. kovo 5 d. laiške Europos Parlamento Pirmininkas paprašė, kad Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pirmininkai įsipareigotų imtis veiksmų, kad visos Sąjungos institucijos, patekančios į jų atsakomybės sritį, įgyvendintų konkrečias priemones lyčių pusiausvyrai garantuoti, ir užtikrintų, kad vykdant visas atrankos procedūras į galutinius sąrašus būtų įtraukiami abiejų lyčių atstovai;

D. kadangi 2011 m. kovo 7 d. Taryba priėmė Europos lyčių lygybės paktą (2011–2020 m.);

E. kadangi Parlamentas apgailestauja dėl to, kad bankininkystės ir finansinių paslaugų srityse ir toliau nepakankamai moterų eina vykdomąsias pareigas; kadangi visos ES ir nacionalinės institucijos ir įstaigos turėtų įgyvendinti konkrečias priemones lyčių pusiausvyrai užtikrinti;

F. kadangi tik vienas iš šešių ECB vykdomosios valdybos narių yra moteris; kadangi tik du iš 25 ECB valdančiosios tarybos narių yra moterys;

G. kadangi Europos bankininkystės institucijos (EBI), Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) vadovai yra vyrai; kadangi vienas iš trijų Europos priežiūros institucijų (EPI) vykdomųjų direktorių yra moteris;

H. kadangi neseniai Bendro priežiūros mechanizmo pirmininko pareigas perėmė vyras, taigi, kalbant apskritai apie finansų ir ekonomikos srities ES institucijas, pasakytina, kad Bendra pertvarkymo valdyba dabar yra vienintelė ES įstaiga, kuriai vadovauja moteris;

I. kadangi Europos stabilumo mechanizmui ir Europos investicijų bankui vadovauja vyrai;

J. kadangi tik devyni nariai iš 28 Europos Komisijos narių yra moterys;

K. kadangi tik septyni nariai iš 20 Europos Parlamento biuro narių yra moterys; kadangi 11 iš 23 Parlamento komitetų pirmininkų yra moterys;

1. pabrėžia, kad lyčių įvairovė valdybose ir vyriausybėse užtikrina didesnę kompetenciją ir platesnį požiūrį ir kad tuomet, jei įdarbinami tik vyrai arba tik moterys, susiaurinama atranka ir rizikuojama nepastebėti galimų labai aukštos kvalifikacijos kandidatų;

2. apgailestauja, kad Komisija ir didžioji dauguma ES šalių vyriausybių iki šiol neskatino lyčių įvairovės ES institucijose ir įstaigose, visų pirma, kalbant apie aukšto lygio pareigūnų skyrimą ekonomikos, finansų ir pinigų politikos srityse; tikisi, kad valstybės narės ir ES institucijos kuo greičiau pagerins lyčių įvairovės padėtį aukščiausiose pareigose;

3. ragina valstybių narių vyriausybes, Tarybą, Euro grupę ir Komisiją pateikti galutinius sąrašus, į kuriuos būtų įtraukta bent po vieną moteriškos ir po vieną vyriškos lyties kandidatą, per visas skyrimo procedūras visose ES institucijose ir įstaigose;

4. pabrėžia, kad ateityje Parlamentas prieštaraus visiems kandidatams (moterims ir vyrams), kurie nebuvo įtraukti į lyčių pusiausvyra pagrįstą galutinį sąrašą;

5. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, valstybių narių vyriausybėms, Komisijai, Europos centriniam bankui, Bendram priežiūros mechanizmui, Bendrai pertvarkymo valdybai, Europos bankininkystės institucijai, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijai, Europos vertybinių popierių rinkų institucijai ir valstybių narių nacionalinėms kompetentingoms institucijoms.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 13 d.Teisinė informacija - Privatumo politika