Eljárás : 2019/2614(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0174/2019

Előterjesztett szövegek :

B8-0174/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 14/03/2019 - 11.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0211

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0174/2019</NoDocSe>
PDF 144kWORD 51k

<TitreType>ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY</TitreType>

<TitreSuite>benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően</TitreSuite>

<TitreRecueil>az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján</TitreRecueil>


<Titre>az uniós gazdasági és monetáris ügyekkel kapcsolatos pozíciók jelöltjei közötti nemi egyensúlyról</Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Molly Scott Cato, Bas Eickhout, Thomas Waitz, Sven Giegold, Monika Vana</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}a Verts/ALE képviselőcsoport nevében</Commission>

</RepeatBlock-By>

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0171/2019

B8-0174/2019

Az Európai Parlament állásfoglalása az uniós gazdasági és monetáris ügyekkel kapcsolatos pozíciók jelöltjei közötti nemi egyensúlyról

(2019/2614(RSP))

Az Európai Parlament,

 tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. és 3. cikkére és az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 8. cikkére,

 tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 23. cikkére,

 tekintettel a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének (EIGE) a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó, 2017. évi mutatójára,

 tekintettel az Európai Bankhatóság új elnökének kinevezéséről szóló 2019. március 1-jei határozatjavaslatára,

 tekintettel a Tanácsnak az Európai Központi Bank igazgatósági tagságára történő jelölésre vonatkozó ajánlásáról szóló 2019. március 1-jei határozatjavaslatára,

 tekintettel az Egységes Szanálási Testület egy tagjának kinevezéséről szóló bizottsági javaslatról szóló 2019. március 1-jei határozatjavaslatára,

 tekintettel a nemek közötti egyenlőség Európai Parlamenten belüli érvényesítéséről szóló 2019 január 15-i állásfoglalására[1],

 tekintettel a decentralizált ügynökségek parlamenti ellenőrzését biztosító jogi rendelkezések és az együttes nyilatkozat végrehajtásáról szóló 2019. február 14-i állásfoglalására[2],

 tekintettel eljárási szabályzata 228a. cikkére,

 tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a nemek közötti egyenlőség elve az EU alapvető értéke, amelyet az uniós szerződések és az Alapjogi Charta is rögzít;

B. mivel az EUMSZ 8. cikke kimondja, hogy az Unió tevékenységeinek folytatása során törekszik az egyenlőtlenségek kiküszöbölésére, a nemek közötti egyenlőség előmozdítására, valamint a megkülönböztetés elleni küzdelemre politikáinak és tevékenységeinek meghatározásakor és végrehajtásakor;

C. mivel a gazdasági és monetáris unió (GMU) kulcsfontosságú intézményeinél és ügynökségeinél a felső vezetői tisztségek esetében a nemek között strukturális jellegű egyensúlyhiány áll fenn;

D. mivel a nemek közötti egyenlőségről tanúskodó, az EIGE által előállított 2017. évi mutató újfent rámutatott arra, hogy továbbra is a gazdasági döntéshozatal az a terület, ahol a nemek közötti egyenlőség és a női részvétel tekintetében az EU a legszerényebb eredményekkel rendelkezik;

E. mivel jóllehet az EU elkötelezte magát amellett, hogy érvényt szerez a nemek közötti egyenlőségnek a döntéshozatalban, az uniós ügynökségek igazgatótanácsaiban markánsan tetten érhető a nemek közötti egyensúly hiánya, és e testületek a nemi alapú szegregáció tartós mintáit mutatják azzal, hogy az uniós ügynökségek legmagasabb szintű döntéshozó testületein belül a női tagok átlagosan 33,7%-os részarányt képviselnek; mivel az uniós ügynökségek 39 ügyvezetői tisztségéből mindössze 10-et töltenek be nők, az uniós ügynökségek 37 elnöke közül pedig csupán 16 nő[3];

F. mivel az Európai Központi Bank (EKB) igazgatóságának öt férfi és mindössze egyetlen női tagja van;

G. mivel az EKB Általános Tanácsát jelenleg egy nő és 29 férfi alkotja;

H. mivel az Egységes Szanálási Testületnek jelenleg női elnöke van, de a Testület összes többi tagja férfi; mivel az egységes felügyeleti mechanizmus és a három európai felügyeleti hatóság elnöki tisztségeit férfiak töltik be;

I. mivel Daniele Nouy és Sabine Lautenschläger – a pénzügyi felügyelet terén dolgozó két női felső vezető – megbízatása a közelmúltban lejárt, és a tisztségeiket előreláthatóan férfiak fogják betölteni;

J. mivel a gazdasági döntéshozatali pozíciókra nemzeti szinten is a férfiak túlsúlya jellemző, tekintve, hogy egyetlen kivételtől eltekintve a tagállami központi bankok mindegyikét férfiak vezetik; mivel a tagállami központi bankok elnökhelyetteseinek és alelnökeinek mindössze 19,6%-a, igazgatósági tagjainak pedig 20%-a nő[4];

1. mélységes sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Európai Bankhatóság (EBH) elnöki, valamint az Egységes Szanálási Testület, illetve az EKB-igazgatóság tagsági tisztségének betöltésére előterjesztett jelöltek szűkített listáin nem szerepelnek nők; ezért felszólít az Egységes Szanálási Testület egy tagjának kinevezéséről szóló bizottsági javaslatról, valamint az Európai Központi Bank igazgatósági tagságára történő jelölésre vonatkozó tanácsi javaslatról szóló parlamenti határozatokról tartandó szavazások elhalasztására;

2. mélységes sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy e legutóbbi jelölések azt az irányt követik, amely még tetemesebbé teszi a nemek közötti egyensúly hiányát a GMU irányító testületein belül a kulcsfontosságú döntéshozatali tisztségek szintjén;

3. emlékeztet arra, hogy az ilyen jellegű fejlemények nem csupán a Tanács, a Bizottság és a Parlament e kérdéskörrel kapcsolatban többször is kifejezésre juttatott álláspontjaival összeegyeztethetetlenek, hanem a Szerződésekben meghatározott uniós értékekkel és célkitűzésekkel is ellentétesek;

4. hangsúlyozza, hogy a Parlament kizárólag akkor fogja jóváhagyni az uniós ügynökségek igazgatótanácsain, valamint egyéb testületein belüli tisztségek betöltésére irányuló kinevezéseket, ha a szóban forgó intézmény vagy testület által előterjesztett szűkített jelöltlista biztosítja a nemek közötti egyensúlyt;

5. javasolja, hogy a nemek közötti egyensúlyt biztosító szűkített lista követelményként szerepeljen a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó, a Parlament eljárási szabályzatának 228a. cikkében foglaltak szerint a közeljövőben elfogadandó cselekvési tervben;

6. megismétli felhívását, hogy az európai szabályozási ügynökségek keretszabályáról szóló, jövőbeli intézményközi megállapodás keretében – a közös megközelítés felülvizsgálata alapján – szavatolják a nemek közötti egyensúlyt az uniós ügynökségek irányító és tanácsadó testületeinek tagjai körében;

7. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy az uniós ügynökségek igazgatótanácsi tisztségeinek betöltésére irányuló jelölések és szűkített listák, továbbá kinevezések esetében biztosítsák a nemek közötti egyensúlyt, és törekedjenek nyílt, átlátható, versenyen alapuló és a nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő felvételi és kinevezési eljárásokra az uniós ügynökségek ügyvezető igazgatói tisztségei tekintetében, a pályázók és a jelöltek sokféleségének biztosítása érdekében;

8. sürgeti a Bizottságot, hogy minden egyes uniós ügynökség szabályzatát igazítsa ki a nemek közötti egyensúlyt a döntéshozatali – különösen a vezetői – szinteken biztosító horizontális követelmények bevezetésével;

9. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

[1] Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0010.

[2] Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0134.

Utolsó frissítés: 2019. március 13.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat