Eljárás : 2019/2614(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0175/2019

Előterjesztett szövegek :

B8-0175/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 14/03/2019 - 11.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0175/2019</NoDocSe>
PDF 141kWORD 49k

<TitreType>ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY</TitreType>

<TitreSuite>benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően</TitreSuite>

<TitreRecueil>az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján</TitreRecueil>


<Titre>az uniós gazdasági és monetáris ügyekkel kapcsolatos pozíciók jelöltjei közötti nemi egyensúlyról</Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Marisa Matias, Miguel Viegas, Matt Carthy, Anja Hazekamp, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Patrick Le Hyaric</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}a GUE/NGL képviselőcsoport nevében</Commission>

</RepeatBlock-By>


B8-0175/2019

Az Európai Parlament állásfoglalása az uniós gazdasági és monetáris ügyekkel kapcsolatos pozíciók jelöltjei közötti nemi egyensúlyról

(2019/2614(RSP))

Az Európai Parlament,

 tekintettel a 806/2014/EU rendelet (Egységes Szanálási Mechanizmusról szóló rendelet) 56. cikkének (4) bekezdésére[1],

 tekintettel az 1093/2010/EU rendelet (EBH-rendelet) 37. és 48. cikkére[2],

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 283. cikkére,

 tekintettel az Európai Központi Bank 2017. évi éves jelentésére vonatkozó, 2019. január 16-i állásfoglalására[3],

 tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló egyezményre (EJEE) és különösen annak a megkülönböztetés tilalmáról szóló 14. cikkére,

 tekintettel a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések minden formájának kiküszöböléséről szóló, 1979. december 18-i ENSZ-egyezményre (a továbbiakban: CEDAW),

 tekintettel az Európai Unióban a nők és férfiak közötti egyenlőségről szóló, 2018. évi bizottsági jelentésre,

 tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a nemek közötti egyenlőség alapvető emberi jog, és megvalósítása hozzájárulna az inkluzívabb és fenntarthatóbb növekedéshez; mivel valamennyi uniós és nemzeti intézménynek és szervnek konkrét intézkedéseket kell tennie a nemek közötti egyensúly biztosítása érdekében;

B. mivel az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke rögzíti a nők és a férfiak közötti egyenlőség elvét;

C. mivel az Európai Központi Banknál (EKB) és az európai felügyeleti hatóságoknál az összes kulcsfontosságú pozíciót férfiak töltik be;

D. mivel jelenleg csupán egy nő van az EKB Igazgatótanácsában; mivel az EKB Kormányzótanácsának 25 tagja közül csupán kettő nő; mivel a nők továbbra is alulreprezentáltak a vezetői beosztásokban;

E. mivel a Bizottság és a Tanács folyamatosan figyelmen kívül hagyja a Parlament azon kérését, hogy e pozíciókra a nemek szempontjából kiegyensúlyozott előválogatotti listát állítsanak össze;

F. mivel az EKB, az Európai Bankhatóság és az Egységes Szanálási Testület legfrissebb állásajánlatai esetében az illetékes döntéshozó szervek csak férfi jelölteket választottak ki;

G. mivel az Európai Bizottság 28 biztosa közül csupán kilenc nő; mivel az Európai Parlament Elnökségének 20 tagja közül hét nő; mivel a 23 parlamenti bizottsági elnök közül 11 nő;

1. emlékeztet arra a többször ismételt kérésére, hogy az európai felügyeleti és monetáris intézmények kulcsfontosságú pozícióira a nemek szempontjából kiegyensúlyozott jelöltlistákat állítsanak össze;

2. határozottan elítéli, hogy a legutóbbi megüresedett álláshelyekre: az EKB vezető közgazdászi pozíciójára, az Egységes Szanálási Testület igazgatósági tagi pozíciójára, illetve az Európai Bankhatóság elnöki tisztségére nem válogattak ki női jelölteket;

3. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot annak biztosítására, hogy az európai felügyeleti és monetáris intézmények kulcsfontosságú pozícióira kiválogatott jelöltek listáján mindkét nemből legalább egy szerepeljen;

4. felhívja a tagállamokat, hogy hogy tegyenek eleget az Alapjogi Charta szerinti azon jogi kötelezettségüknek, hogy előmozdítják a nemek közötti egyenlőséget, és felszólítja az összes uniós és nemzeti intézményt és szervet, hogy hajtsanak végre konkrét intézkedéseket a nemek közötti egyensúly biztosítása érdekében;

5. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy készítsenek konkrét tervet arra vonatkozóan, hogy miként biztosítható, hogy az európai felügyeleti és monetáris intézmények összetétele a nemek szempontjából kiegyensúlyozottabb legyen;

6. megerősíti, hogy mindaddig tartózkodni fog az európai felügyeleti és monetáris intézmények betöltetlen álláshelyeire vonatkozó határozatok jóváhagyásától, amíg a Bizottság és a Tanács között nem kerül sor egy, a nemek szempontjából kiegyensúlyozott jelöltlistákra vonatkozó intézményközi megállapodás megkötésére;

7. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak, az Európai Központi Banknak és az európai felügyeleti hatóságoknak.

[1] HL L 225., 2014.7.30., 1. o.

[2] HL L 331., 2010.12.15., 12. o.

[3] Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0029.

Utolsó frissítés: 2019. március 13.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat