Postopek : 2019/2614(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0175/2019

Predložena besedila :

B8-0175/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 14/03/2019 - 11.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0175/2019</NoDocSe>
PDF 139kWORD 49k

<TitreType>PREDLOG RESOLUCIJE</TitreType>

<TitreSuite>ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije</TitreSuite>

<TitreRecueil>v skladu s členom 123(2) Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o uravnoteženi zastopanosti spolov pri imenovanjih na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU</Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Marisa Matias, Miguel Viegas, Matt Carthy, Anja Hazekamp, Malin Björk, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Patrick Le Hyaric</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}v imenu skupine GUE/NGL</Commission>

</RepeatBlock-By>


B8-0175/2019

Resolucija Evropskega parlamenta o uravnoteženi zastopanosti spolov pri imenovanjih na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU

(2019/2614(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju člena 56(4) Uredbe (EU) št. 806/2014/EU (uredba o enotnem mehanizmu za reševanje)[1],

 ob upoštevanju členov 37 in 48 Uredbe (EU) št. 1093/2010 (uredba o organu EBA)[2],

 ob upoštevanju člena 283 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. januarja 2019 o letnem poročilu ECB za leto 2017[3],

 ob upoštevanju Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zlasti člena 14 Konvencije, ki prepoveduje diskriminacijo,

 ob upoštevanju Konvencije OZN o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk z dne 18. decembra 1979,

 ob upoštevanju poročila Komisije za leto 2018 o enakosti žensk in moških v Evropski uniji („Report on equality between women and men in the EU 2017“),

 ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A. ker je enakost spolov temeljna človekova pravica, njeno uresničenje pa bi prispevalo k bolj vključujoči in trajnostni rasti; ker bi morale vse institucije in organi EU ter vse nacionalne institucije in organi izvajati konkretne ukrepe za zagotavljanje uravnotežene zastopanosti spolov;

B. ker člen 2 Pogodbe o Evropski uniji določa načelo enakosti med ženskami in moškimi;

C. ker skoraj vse ključne položaje Evropske centralne banke (ECB) in evropskih nadzornih organov zasedajo moški;

D. ker je med člani Izvršilnega odbora ECB trenutno le ena ženska; ker sta med 25 člani Sveta ECB samo dve ženski; ker so ženske še vedno premalo zastopane na izvršnih položajih;

E. ker Komisija in Svet doslej nista upoštevala poziva Parlamenta k temu, da se za te položaje sestavi ožji seznam, v katerem bi bila zastopanost spolov uravnotežena;

F. ker so ustrezni organi odločanja za nedavna prosta delovna mesta v ECB, Evropskem bančnem organu in Enotnem odboru za reševanje izbrali samo moške kandidate;

G. ker je med 28 člani Evropske komisije le devet žensk; ker je med 20 člani predsedstva Evropskega parlamenta samo sedem žensk; ker je med 23 predsedniki odborov 11 žensk;

1. opozarja na svoje ponavljajoče se zahteve, da je treba za ključne položaje v evropskih nadzornih in monetarnih institucijah sestavljati ožje sezname, v katerih bo zastopanost spolov uravnotežena;

2. močno obžaluje, da je bilo za nedavna prosta delovna mesta glavnega ekonomista ECB, člana Enotnega odbora za reševanje in predsednika Evropskega bančnega organa na ožji seznam uvrščenih premalo žensk;

3. poziva Komisijo in Svet, naj zagotovita, da bo na ožje sezname za prosta delovna mesta na ključnih položajih v evropskih nadzornih in monetarnih institucijah uvrščen vsaj en kandidat vsakega spola;

4. poziva države članice, naj izpolnijo svoje pravne obveznosti iz Listine o temeljnih pravicah, da bodo spodbujale enakost spolov, ter poziva vse institucije in organe EU ter nacionalne institucije in organe, naj izvajajo konkretne ukrepe za zagotovitev uravnotežene zastopanosti spolov;

5. poziva države članice in Komisijo, naj pripravijo konkreten načrt o tem, kako zagotoviti, da bo v sestavi evropskih nadzornih in monetarnih institucij bolj upoštevana uravnotežena zastopanost spolov;

6. potrjuje, da ne bo odobril odločb o prostih delovnih mestih v evropskih nadzornih in monetarnih institucijah, dokler ne bo sklenjen medinstitucionalni sporazum s Komisijo in Svetom o ožjih seznamih, v katerih je zastopanost spolov uravnotežena;

7. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu, Evropski centralni banki in evropskemu nadzornemu organu.

[1] UL L 225, 30.7.2014, str. 1.

[2] UL L 331, 15.12.2010, str. 12.

[3] Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0029.

Zadnja posodobitev: 13. marec 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov