Процедура : 2019/2580(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0180/2019

Внесени текстове :

B8-0180/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/03/2019 - 11.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0215

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0180/2019</NoDocSe>
PDF 161kWORD 57k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност</TitreSuite>

<TitreRecueil>съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно европейски режим на санкции за нарушения на правата на човека</Titre>

<DocRef>(2019/2580(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Хилде Вотманс, Петрас Аущревичюс, Беатрис Бесера Бастеречеа, Исаскун Билбао Барандика, Жерар Дьопре, Мариан Харкин, Иван Яковчич, Илхан Кючюк, Луи Мишел, Хавиер Нарт, Урмас Пает, Майте Пагасауртундуа Руис, Каролина Пунсет, Йозо Радош, Фредерик Рийс, Ясенко Селимович, Павел Теличка, Иво Вайгъл, Матейс ван Милтенбьорг, Хилде Вотманс</Depute>

<Commission>{ALDE}от името на групата ALDE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0177/2019

B8‑0180/2019

Резолюция на Европейския парламент относно европейски режим на санкции за нарушения на правата на човека

(2019/2580(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид предишните си резолюции, в които призовава за механизъм на ЕС за налагане на целенасочени санкции срещу физически лица, замесени в тежки нарушения на правата на човека, включително препоръката си до Съвета от 2 април 2014 г. за установяването на общи визови ограничения за руски длъжностни лица, замесени в случая със Сергей Магнитски[1],

 като взе предвид глава 2 от дял V от Договора за Европейския съюз (ДЕС) относно приемането на санкции в рамките на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС),

 като взе предвид член 215 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) относно приемането на санкции както срещу трети държави, така и срещу физически лица, групи и недържавни образувания,

 като взе предвид изявлението по повод на Речта за състоянието на Съюза, направено от председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер на 12 септември 2018 г., в което се предлага държавите членки да се възползват от съществуващите правила на ЕС, за да се премине от гласуване с единодушие към гласуване с квалифицирано мнозинство в някои области на ОВППС на ЕС, като например да се реагира колективно по отношение на нарушения на правата на човека и да се прилагат ефективни санкции,

 като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 10 декември 2018 г. след Съвета на ЕС по външни работи,

 като взе предвид резолюцията от 22 януари 2019 г. на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа относно случая със Сергей Магнитски и след него – борба с безнаказаността чрез целенасочени санкции,

 като взе предвид проучването, озаглавено „Целенасочени санкции срещу лица въз основа на тежки нарушения на правата на човека – въздействие, тенденции и перспективи на равнището на ЕС“, публикувано от Генералната дирекция по външни политики на ЕС на 26 април 2018 г.[2],

 като взе предвид предложението от 14 ноември 2018 г. за Европейска комисия за забрана на влизането във връзка с нарушения на правата на човека,

 като взе предвид срещата от 20 ноември 2018 г. в Нидерландия относно Глобален режим на ЕС за санкции за нарушения на правата на човека,

 като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че санкциите на ЕС (известни също като ограничителни мерки) през последните две десетилетия се превърнаха в неразделна част от набора от инструменти на външните отношения на ЕС, с над 40 различни ограничителни мерки, приложени понастоящем срещу 34 държави; като има предвид, че около две трети от специфичните за конкретни държави санкции са наложени в подкрепа на цели, свързани с правата на човека и демокрацията;

Б. като има предвид, че в допълнение към специфичните за  конкретните държави санкции, които имат за цел да доведат до промени в поведението на държавите, ЕС наскоро въведе ограничителни мерки срещу разпространението и използването на химически оръжия и кибератаки, както и конкретни мерки за борба с тероризма;

В. като има предвид, че съществуващите санкции на ЕС са насочени както към държавни, така и към недържавни субекти, като терористи и терористични групи;

Г. като има предвид, че през последните няколко месеца са налице многобройни случаи, в които европейски дружества или дори държави–членки на ЕС, са нарушили санкции на ЕС; като има предвид, че тези нарушения включват посещението на санкционирания сирийски служител на сигурността Али Мамлук в Италия, изпращането от страна на белгийски дружества на компоненти за отровен газ към Сирия, подпомагането от страна на нидерландски дружества на изграждането на оспорвания Керченски мост, използването на произведени в Германия витла срещу руски военни безпилотни летателни апарати и доставките от страна на нидерландското дружество „Damen“ на патрулни лодки за либийската брегова охрана;

Д. като има предвид, че тези примери илюстрират необходимостта от допълнително изясняване на приложното поле и обхвата на санкциите, които понастоящем са в сила, както и от изясняване на степента, в която държавите и дружествата са отговорни да гарантират, че крайната употреба или местоназначението на техните стоки и услуги не обхванати от санкции;

Е. като има предвид, че съответните органи на държавите–членки на ЕС носят отговорност за налагането на санкции, а решенията за тези мерки се вземат на европейско равнище; като има предвид, че засиленото сътрудничество и обменът на информация между тези органи, както и Европейският механизъм за правоприлагане са от съществено значение, за да се гарантира еднаквото прилагане и тълкуване на действащите ограничителни мерки на ЕС, и че европейските дружества могат да действат при условия на равнопоставеност;

Ж. като има предвид, че Парламентът многократно е призовавал за създаването на глобален режим на ЕС за санкции в областта на правата на човека, който би осигурил съгласуваност и ефикасност на индивидуалното замразяване на активи, забраните за издаване на визи и други санкции, наложени на физически лица и образувания от държавите членки и на равнището на ЕС;

З. като има предвид, че всеки път, когато се въвежда режим на санкции, трябва да се спазва прозрачен процес на включване в списък, преглед и отписване на санкционираните;

И. като има предвид, че законодателство от типа „Магнитски“, основано на специфични за правата на човека санкции, е прието в няколко държави, включително САЩ, Канада, Естония, Литва и Обединеното кралство;

Й. като има предвид, че редица активисти от гражданското общество са допринесли активно за въвеждането на такива режими, а именно роденият в САЩ бизнесмен Уилям Браудър, скоро след смъртта на своя адвокат Сергей Магнитски по време на задържането му в Русия;

К. като има предвид, че през ноември 2018 г. нидерландското правителство даде начало на обсъждане между държавите–членки на ЕС относно политическата възможност за целенасочен режим на санкции в областта на правата на човека на равнището на ЕС; като има предвид, че продължават предварителните обсъждания на равнището на работната група на Съвета;

1. решително осъжда всички нарушения на правата на човека по целия свят; призовава Съвета бърза да установи автономен, гъвкав и реактивен режим на санкциите, обхващащ целия ЕС, който би позволил предприемането на мерки срещу всяко лице, държавни и недържавни субекти и други образувания, които носят отговорност за или участват в тежки нарушения на правата на човека и действия на системна корупция; твърдо вярва, че подобен режим е съществена част от съществуващите инструменти на ЕС в областта на правата на човека и външната политика и би засилил ролята на ЕС като глобален фактор в областта на правата на човека, по-специално в борбата срещу безнаказаността и подкрепата на ЕС за жертвите на злоупотреби и за защитниците на правата на човека по целия свят;

2. приема за сведение закон „Магнитски“, приет от Конгреса на САЩ през 2016 г. като последващ етап след приемането на Закона от 2012 г. за отговорност за спазването на принципите на правовата държава по повод случая на Сергей Магнитски, чиято цел е да се санкционират лицата, отговорни за смъртта на застъпника за борба срещу корупцията и адвоката Сергей Магнитски по време на предварително задържане в затвор в Русия, след подлагането му на нечовешки условия, умишлено пренебрегване и изтезания;

3. подчертава, че режимът на санкции на ЕС за нарушения на правата на човека следва допълнително да надгражда резолюцията на Парламента във връзка с Магнитски от 2 април 2014 г., в която Съветът се призовава да състави общ списък на ЕС на служителите, отговорни за смъртта на Сергей Магнитски, както и за последвалото съдебно прикриване и упражняване на тормоз над неговото семейство; подчертава необходимостта от режим на санкции на ЕС в областта на правата на човека, за да се даде възможност за санкциониране на лица, замесени в нарушения на правата на човека в целия свят, и този режим на санкции изрично и символично да носи името на Сергей Магнитски: приветства факта, че подобно законодателство, насочено срещу лицата, които злоупотребяват с правата на човека по целия свят, е прието отвъд Атлантическия океан;  подчертава необходимостта от трансатлантическо сътрудничество за търсенето на отговорност от нарушителите на правата на човека; насърчава други демократични страни да разработят подобни инструменти;

4. подчертава, че този режим следва да позволява налагането на ограничителни мерки, в частност замразяване на активи и забрани за влизане в ЕС, срещу всяко лице или образувание, което носи отговорност за, участвало е или е подпомагало, финансирало и допринесло за планирането, насочването или извършването на тежки нарушения на правата на човека, злоупотреби и действия на системна корупция; подчертава необходимостта от ясно дефиниране на обхвата на нарушенията, който би могъл да обхване участие в действия на изтезание, принудително изчезване, трафик на хора, лишаване от свобода по политически причини и действия на корупция, наред с друго, както и установяване на подходящи правни пътеки, чрез които може да се възрази срещу включване в списък;

5. изразява убедеността си относно въздействието, което този  нов режим ще окаже върху поведението на засегнатите лица и образувания, както и възпиращия му ефект; във връзка с това подчертава необходимостта всички държави–членки на ЕС да тълкуват, обясняват и привеждат  в изпълнение санкциите по един и същ съгласуван начин; настоятелно призовава държавите членки и Комисията да  засилят сътрудничеството и обмена на информация помежду си и да изготвят европейски механизъм за надзор и правоприлагане под формата на независим орган, като например налагащ санкции съд или трибунал, като средство за преодоляване на настоящата ситуация, в която санкциите продължават да бъдат нарушавани, с което се подкопава доверието във външната политика на ЕС;

6. приветства предложението, направено от председателя на Комисията, вече да не се прилага единодушието в процеса на вземане на решения на Съвета в областите на ОВППС, и настоятелно призовава Съвета да приеме този нов инструмент за налагане на санкции, така че налагането на санкции във връзка с правата на човека да може да се приема чрез режим на квалифицирано мнозинство в Съвета;

7. подкрепя предварителните обсъждания на равнището на Съвета относно създаването на такъв инструмент за налагане на санкции; настоятелно призовава Върховния представител и нейните служби да възприемат конструктивен и проактивен подход за  постигане на успешно приключване на тези дискусии и очаква от нея да докладва на Парламента; подчертава значението на контролната роля на Парламента върху този бъдещ режим, по-специално по отношение на обхвата и определението на критериите за включване в списъка, както и на възможностите за съдебна защита;

8. призовава всички държави членки да гарантират, че както техните органи, така и дружествата, регистрирани на тяхна територия, спазват в пълна степен решенията на Съвета относно ограничителни мерки срещу лица и образувания, и по-специално замразяването на активи на включени в списъка лица и ограниченията за допускане на тяхната територия в резултат от нарушения на правата на човека; изразява загриженост относно неотдавнашните сведения за нарушения на тези решения и напомня на държавите членки за тяхното задължение съгласно международното право да гарантират ареста и задържането на заподозрените в извършването на включващи жестокост престъпления лица, намиращи се на тяхната територия;

9. призовава за по-последователно използване на санкциите в рамките на външните отношения на ЕС, включително за по-голяма прозрачност в рамките на Съвета и Комисията в процеса, водещ до приемането на санкции, за да се гарантира по-голяма надеждност на наложените санкции;

10. настоява, че е важно бъдещият режим на ЕС за правата на човека да бъде съгласуван със и допълва съществуващите политики на ЕС и съществуващите специфични за всяка държава и хоризонтални ограничителни мерки; в тази връзка настоява, че този нов режим на санкции не следва да заменя обхвата по отношение на правата на човека на настоящите специфични за отделните държави мерки; счита също така, че всеки бъдещ режим трябва да бъде изцяло допълващ и съвместим със съществуващата международна рамка относно санкциите, по-специално по отношение на Съвета за сигурност на ООН;

11. предупреждава, че политическата легитимност на този режим ще зависи до голяма степен от способността на Съвета да приема списъци, строго обвързани с правата;

12. подчертава, че е необходимо този режим да бъде правно издържан и в пълно съответствие с възможно най-високите стандарти по отношение на защитата и спазването на правата за справедлив процес на съответните лица или образувания; в тази връзка настоява, че решенията за включване в списъка и изключване от него на лица или образувания следва да се основават на ясни и отчетливи критерии и да бъдат пряко свързани с извършеното престъпление, за да се гарантира обстоен съдебен контрол;

13. подчертава, че наказателното преследване на извършителите на тежки нарушения на правата на човека чрез национални или международни юрисдикции следва да остане основната цел на всички усилия, предприети от ЕС и държавите членки с цел борба с безнаказаността; припомня принципа на универсалната юрисдикция в това отношение; призовава Съвета да включи трансграничните нарушения в обхвата на този режим;

14. призовава Комисията да предостави подходящи ресурси и експертен опит за прилагането и наблюдението на този режим, след като бъде въведен, както и да обърне специално внимание на публичното оповестяване на списъците както в ЕС, така и в засегнатите държави;

15. отчита неуморните усилия на активисти от гражданското общество в подкрепа на въвеждането на санкции, насочени срещу отделни извършители; препоръчва създаването на консултативен комитет на равнището на ЕС, съставен от експерти и представители на гражданското общество, който да допринася за текущите обсъждания в Съвета относно бъдещ режим на санкции в областта на правата на човека;

16. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите–членки на ЕС, генералния секретар на ООН, както и генералния секретар на Съвета на Европа.

[1] ОВ C 408, 30.11.2018 г., стр. 43.

[2] Проучване — „Целенасочени санкции срещу лица въз основа на тежки нарушения на правата на човека – въздействие, тенденции и перспективи на равнището на ЕС“, Европейски парламент, Генерална дирекция по външни политики на ЕС, Тематичен отдел по външни отношения, 26 април 2018 г.

Последно осъвременяване: 13 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност