<Date>{12/03/2019}12.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0211/2019</NoDocSe>
PDF 121kWORD 47k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artiklile 133</TitreRecueil>


<Titre>ELi ja liikmesriikide toetuse kohta WHO 72. täiskogu istungjärgul resolutsioonile pealkirjaga „Ravimite, vaktsiinide ja muude tervisealaste tehnoloogiatega seotud turgude läbipaistvuse parandamine“</Titre>


<Depute>Piernicola Pedicini</Depute>


B8‑0211/2019

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek ELi ja liikmesriikide toetuse kohta WHO 72. täiskogu istungjärgul resolutsioonile pealkirjaga „Ravimite, vaktsiinide ja muude tervisealaste tehnoloogiatega seotud turgude läbipaistvuse parandamine“

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A. arvestades, et oma 2. märtsi 2017. aasta resolutsioonis ELi võimaluste kohta parandada ravimite kättesaadavust[1] kinnitab Euroopa Parlament, et patsientidele ravimitele juurdepääsu tagamine on üks ELi ja WHO keskseid eesmärke;

B. arvestades, et 20.–28. mail 2019 Genfis toimuva WHO täiskogu istungjärgu päevakorras on strateegiliselt prioriteetsete küsimuste hulgas punkt 11.7 „Ravimite ja vaktsiinide ülemaailmse nappuse ja nende kättesaadavusega tegelemine“; arvestades, et Itaalia valitsus on selle teema kohta esitanud põhjaliku resolutsiooni;

C. arvestades, et põhjalik ravimite ja vaktsiinide ülemaailmse nappuse ja nende kättesaadavuse küsimusega tegelemine on äärmiselt oluline;

1. kutsub ELi ja kõiki liikmesriike üles leppima kokku ühises seisukohas, millega toetatakse eelseisval WHO 72. täiskogu istungjärgul resolutsiooni pealkirjaga „Ravimite, vaktsiinide ja muude tervisealaste tehnoloogiatega seotud turgude läbipaistvuse parandamine“, milles nähakse ette mitmed meetmed selle eesmärgi saavutamiseks.

 

[1] ELT C 263, 25.7.2018, lk 4.

Viimane päevakajastamine: 1. aprill 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika