Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0211/2019Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0211/2019

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl ES ir valstybių narių paramos 72-ame PSO plenariniame posėdyje dėl rezoliucijos „Vaistų, vakcinų ir kitų sveikatos technologijų rinkų skaidrumo didinimas“

  12.3.2019

  pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį

  Piernicola Pedicini

  B8‑0211/2019

  Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl ES ir valstybių narių paramos 72-ame PSO plenariniame posėdyje dėl rezoliucijos „Vaistų, vakcinų ir kitų sveikatos technologijų rinkų skaidrumo didinimas“

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

  A.  kadangi 2017 m. kovo 2 d. rezoliucijoje dėl ES galimybių pagerinti prieigą prie vaistų[1] Parlamentas teigia, jog vienas iš pagrindinių ES ir PSO tikslų – užtikrinti pacientui galimybę gauti būtiniausių vaistų;

  B.  kadangi į 2019 m. gegužės 20–28 d. Ženevoje vyksiančio PSO plenarinio posėdžio darbotvarkės strateginių prioritetų sąrašą yra įtrauktas klausimas Nr. 11.7 „Vaistų ir vakcinų trūkumo bei galimybės jų įsigyti nebuvimo klausimo sprendimas“; kadangi Italijos vyriausybė pateikė išsamią rezoliuciją šia tema;

  C.  kadangi labai svarbu tinkamai spręsti vaistų ir vakcinų trūkumo ir galimybės jų įsigyti nebuvimo klausimą;

  1.  ragina ES ir visas valstybes nares susitarti dėl bendros pozicijos ir būsimame 72-ame PSO plenariniame posėdyje paremti rezoliuciją „Vaistų, vakcinų ir kitų sveikatos technologijų rinkų skaidrumo didinimas“, kurioje pateikta įvairių priemonių šiam tikslui pasiekti.

   

  Atnaujinta: 2019 m. kovo 13 d.
  Teisinė informacija - Privatumo politika