Förslag till resolution - B8-0211/2019Förslag till resolution
B8-0211/2019

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION om EU:s och medlemsstaternas stöd vid WHO:s 72:a plenarsammanträde för en resolution om förbättrad insyn på marknader för läkemedel, vaccin och annan hälsorelaterad teknik

  12.3.2019

  i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen

  Piernicola Pedicini

  B8‑0211/2019

  Förslag till Europaparlamentets resolution om EU:s och medlemsstaternas stöd vid WHO:s 72:a plenarförsamling för en resolution om förbättrad insyn på marknader för läkemedel, vaccin och annan hälsorelaterad teknik

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A.  I sin resolution av den 2 mars 2017 om EU:s alternativ för att förbättra tillgången till läkemedel[1] förklarar Europaparlamentet att ett av EU:s och WHO:s centrala mål är att säkerställa att patienter har tillgång till basläkemedel.

  B.  Världshälsoförsamlingen ska sammanträda i Genève den 20–28 maj 2019, och bland de strategiska prioriterade frågor som står på dagordningen finns punkt 11.7 om hur man ska åtgärda den globala bristen på och tillgången till läkemedel och vaccin. Den italienska regeringen har lagt fram en omfattande resolution i detta ämne.

  C.  Det är oerhört viktigt att man försöker åtgärda den globala bristen på och tillgången till läkemedel och vaccin.

  1.  Europaparlamentet uppmanar EU och samtliga medlemsstater att enas om en gemensam ståndpunkt för att vid WHO:s 72:a plenarförsamling stödja resolutionen om förbättrad insyn på marknaden för läkemedel, vaccin och annan hälsorelaterad teknik, som fastställer ett antal åtgärder för att uppnå detta mål.

   

  Senaste uppdatering: 13 mars 2019
  Rättsligt meddelande - Integritetspolicy