<Date>{15/03/2019}15.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0213/2019</NoDocSe>
PDF 116kWORD 47k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artiklile 133</TitreRecueil>


<Titre>Itaalia kodulinnukasvatussektori toetamise kohta</Titre>


<Depute>Mara Bizzotto</Depute>


B8-0213/2019

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Itaalia kodulinnukasvatussektori toetamise kohta

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A. arvestades, et Itaalia linnukasvatussektor on oluline tootmisharu, mis annab tööd 64 000 inimesele;

B. arvestades, et 2019. aasta esimestel kuudel leidis aset suure osa Itaalia päritolu kodulinnuliha üldine hinnalangus, eelkõige kanaliha kilohind langes 0,86 eurot, mis tähendab 22,4 % võrra väiksemat hinda 2018. aasta sama ajavahemikuga võrreldes;

C. arvestades, et Itaalia linnukasvatussektori keerulise olukorra põhjus on siseturu moonutus, mis tuleneb mitmest tegurist, muu hulgas teatavatest kolmandatest riikidest väga madala hinnaga linnuliha sissetoomisest;

D. arvestades ka seda, et linnuliha märgistamine tekitab tarbijate hulgas arusaamatust;

1. palub komisjonil parandada Itaalia kodulinnukasvatussektori toetamist asjakohaste meetmete abil;

2. kutsub komisjoni üles kaaluma võimalust parandada linnuliha märgistusel oleva teabe kasutajasõbralikkust.

Viimane päevakajastamine: 2. aprill 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika