Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0223/2019Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0223/2019

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY a „dízelbotrány” legújabb fejleményeiről

25.3.2019 - (2019/2670(RSP))

benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

Daniel Dalton, Bolesław G. Piecha, Zdzisław Krasnodębskiaz ECR képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0223/2019

Eljárás : 2019/2670(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0223/2019
Előterjesztett szövegek :
B8-0223/2019
Viták :
Elfogadott szövegek :

B8-0223/2019

Az Európai Parlament állásfoglalása a „dízelbotrány” legújabb fejleményeiről

(2019/2670(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2018. május 30-i (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendeletre[1],

–  tekintettel a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és végrehajtásáról szóló 2008. július 18-i 692/2008/EK bizottsági rendeletre[2],

–  tekintettel a 2007/46/EK irányelv 40. cikkének (1) bekezdésével létrehozott Műszaki Bizottság – Gépjárművek elnevezésű bizottság (TCMV) 2015. október 28-i véleményére,

–  tekintettel a 692/2008/EK rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 6) tekintetében történő módosításáról szóló 2016. március 10-i (EU) 2016/427 bizottsági rendeletre[3],

–  tekintettel a 692/2008/EK rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 6) tekintetében történő módosításáról szóló 2016. április 20-i (EU) 2016/646 bizottsági rendeletre[4],

–  tekintettel a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. június 1-i (EU) 2017/1151 bizottsági rendeletre[5],

–  tekintettel a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről és a 2006/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2394 európai parlamenti és tanácsi rendeletre[6],

–  tekintettel a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó vizsgálóbizottság 2017. március 2-i végleges jelentésére,

–  tekintettel a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálatát követően a Tanácshoz és a Bizottsághoz intézett, 2017. április 4-i ajánlására[7],

–  tekintettel az Európai Számvevőszéknek az ún. dízelbotrányt követően tett uniós válaszlépésekről szóló, 2019. február 7-i tájékoztató dokumentumára;

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

1.  úgy véli, hogy az (EU) 2018/858 rendelet jelentős mértékben javítja azt a jogi keretet, amelyben a dízelbotrány bekövetkezett, tisztábbá és környezetbarátabbá téve a járműveket és helyreállítva a fogyasztók bizalmát;

2.  megállapítja, hogy az (EU) 2018/858 rendelet, az (EU) 692/2008 rendelet és más kapcsolódó jogszabályok megbízhatóbb és realisztikusabb vizsgálati módszereket vezetnek be a szennyező anyagok, például a nitrogén-oxidok (NOx) és a CO2 kibocsátásának mérése tekintetében; biztosítják a járművek vizsgálatának jobb minőségét és függetlenségét; és lehetővé teszik a már forgalomban lévő járművek jobb felügyeletét;

3.  elismeri ugyanakkor, hogy a 2020. szeptember 1-jén hatályba lépő (EU) 2018/858 rendelet szerinti új szabályok, valamint a járművek típusjóváhagyásáért és vizsgálatáért felelős hatóságokat érintő, a minőség, a függetlenség és a felügyelet javítását célzó számos intézkedés ennélfogva még nem léptek hatályba;

4.  emlékeztet arra, hogy a tagállamok 2015. október 28-án megállapodtak arról, hogy 2017 szeptemberétől valamennyi új gépkocsimodell, 2019 szeptemberétől pedig minden új gépjármű esetében kötelezővé teszik az NOx valós vezetési feltételek melletti kibocsátásának (RDE) mérését;

5.  emlékeztet arra, hogy a Bizottság emellett 2017. június 1-jén bevezette az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságával közösen kidolgozott szigorúbb és realisztikusabb vizsgálati módszert, a könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárást (WLTP) a gépkocsik és furgonok CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának mérésére, amely 2017 szeptemberétől minden új gépjárműmodell, 2018 szeptemberétől pedig minden új gépjármű esetében kötelező;

6.  rámutat arra, hogy az EU szabályozói rendszere a világon elsőként vezeti be a két fent említett, egymást kiegészítő vizsgálatot, biztosítva, hogy az Unióban értékesített gépjárművek kibocsátása laboratóriumi és közúti körülmények között egyaránt alacsony legyen, és fellépve a közúti kibocsátási vizsgálatokkal kapcsolatos csalárd magatartás ellen;

7.  felszólítja a Bizottságot, hogy a megfelelőségi tényező felülvizsgálata révén folytassa az uniós gépjárművek NOx-kibocsátásának csökkentését, a második RDE-csomagban előírtak szerint, évente és a technológiai fejlődéssel összhangban, hogy a lehető leghamarabb 1-re csökkentse azt;

8.  megjegyzi ugyanakkor, hogy az egészségre káros anyagok levegőben való jelenlétének egyre szigorúbb korlátozása önmagában nem hatékony módszer a levegő minőségének javítására, amint azt az Európai Bíróság előtti kötelezettségszegési ügyek száma is bizonyítja; megjegyzi, hogy a hatékony politikának a hosszú távú és integrált levegőminőség-javítási tervek megfelelő pénzügyi forrásokkal történő megvalósítását is magában kell foglalnia;

9.  aggodalommal állapítja meg, hogy egyes tagállamok vagy helyi hatóságaik aránytalan intézkedéseket, például a régebbi dízelüzemű járművekre vonatkozó korlátozásokat vezettek be, ami nehézségeket eredményez az ilyen járművek tulajdonosainak a mindennapi életben, csökkenti az ilyen gépjárművek értékét, illetve jelentősen növeli a régebbi, szennyezőbb járművek elterjedését az alacsonyabb jövedelmű tagállamokban;

10.  hangsúlyozza, hogy a levegőminőség és a közegészség javítása, környezetünk védelme és az EU globalizált világon belüli versenyképességének erősítése érdekében a tisztább és hatékonyabb mobilitásra való áttérést a gépjárműágazattal egyeztetett módon kell megvalósítani;

11.  felhívja a Bizottságot, hogy folytassa a tagállamokkal és más érdekelt felekkel folytatott közös munkát a gépjárművek kibocsátására vonatkozó szabályozás jövőbeli optimalizálása és a tisztább és fenntarthatóbb mobilitásra való áttérés felgyorsítása érdekében;

12.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

 

 

Utolsó frissítés: 2019. március 25.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat