Predlog resolucije - B8-0223/2019Predlog resolucije
B8-0223/2019

PREDLOG RESOLUCIJE o nedavnem razvoju dogodkov v škandalu Dieselgate

25.3.2019 - (2019/2670(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi Komisije
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Daniel Dalton, Bolesław G. Piecha, Zdzisław Krasnodębskiv imenu skupine ECR

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0223/2019

Postopek : 2019/2670(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0223/2019
Predložena besedila :
B8-0223/2019
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8-0223/2019

Resolucija Evropskega parlamenta o nedavnem razvoju dogodkov v škandalu Dieselgate

(2019/2670(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/858 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o odobritvi in tržnem nadzoru motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, spremembi uredb (ES) št. 715/2007 in (ES) št. 595/2009 ter razveljavitvi Direktive 2007/46/ES[1],

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 z dne 18. julija 2008 o izvajanju in spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil[2],

–  ob upoštevanju mnenja, ki ga je 28. oktobra 2015 podal Tehnični odbor za motorna vozila (TCMV), ustanovljen v skladu s členom 40(1) Direktive 2007/46/ES,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (EU) št. 2016/427 z dne 10. marca 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 692/2008 glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6)[3],

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (EU) 2016/646 z dne 20. aprila 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 692/2008 glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6)[4],

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (EU) 2017/1151 z dne 1. junija 2017 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil, o spremembah Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 in Uredbe Komisije (EU) št. 1230/2012 ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008[5],

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/2394 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2006/2004[6],

–  ob upoštevanju končnega poročila Preiskovalnega odbora Evropskega parlamenta za meritve emisij v avtomobilskem sektorju z dne 2. marca 2017,

–  ob upoštevanju svojega priporočila z dne 4. aprila 2017 Svetu in Komisiji po preiskavi o meritvah emisij v avtomobilskem sektorju[7],

–  ob upoštevanju informativnega dokumenta Evropskega računskega sodišča z dne 7. februarja 2019 o odzivu EU na škandal Dieselgate,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

1.  meni, da Uredba (EU) 2018/858 pomeni veliko izboljšanje zakonodajnega okvira, v katerem je nastal škandal Dieselgate, in da so vozila zaradi te uredbe čistejša in okolju bolj prijazna ter se obnavlja zaupanje potrošnikov;

2.  ugotavlja, da Uredba (EU) 2018/858, Uredba (ES) št. 692/2008 in druga povezana zakonodaja uvajajo strožje in bolj realistične metode preskušanja za merjenje onesnaževal, kot so dušikovi oksidi (NOx) in emisije CO2; zagotavljajo večjo kakovost in neodvisnost preskušanja vozil; ter omogočajo boljši nadzor nad avtomobili, ki so že v prometu;

3.  pri tem priznava, da bodo nove določbe iz Uredbe (EU) 2018/858 začele veljati 1. septembra 2020 ter da številne izboljšave kakovosti, neodvisnosti in nadzora homologacije vozil in organov za preskušanje niso še začele veljati;

4.  opozarja, da so se države članice 28. oktobra 2015 dogovorile, da bodo meritve dejanskih emisij NOx, ki nastajajo med vožnjo, od septembra 2017 obvezne za nove modele avtomobilov, od septembra 2019 pa za vsa nova vozila;

5.  opozarja, da je Komisija 1. junija 2017 uvedla tudi strožji in bolj realističen postopek laboratorijskega preskušanja, globalno usklajeni preskusni postopek za lahka vozila, ki ga je razvila skupaj z Ekonomsko komisijo Združenih narodov za Evropo, za merjenje emisij CO2 in porabo goriva avtomobilov in kombiniranih vozil in ki je postal obvezen za vse nove modele avtomobilov septembra 2017, za vse nove avtomobile pa septembra 2018;

6.  poudarja, da je regulativni režim EU kot prvi na svetu uvedel dva omenjena medsebojno dopolnjujoča preskusa, s pomočjo katerega se zagotavlja, da avtomobili, ki se prodajo v EU, povzročajo nizke emisije tako v laboratoriju kot v cestnih razmerah, in ki omogoča boj proti goljufijam pri preskusih emisij vozil na cesti;

7.  poziva Komisijo, naj še naprej zmanjšuje emisije NOx avtomobilov v EU, in sicer tako, da vsako leto in v skladu s tehničnim razvojem pregleda faktor skladnosti, kakor je določen v komitološkem svežnju o preskusu dejanskih emisij, da se ga čim prej spravi na vrednost 1;

8.  ugotavlja pa, da določanje čedalje strožjih omejitev glede prisotnosti škodljivih onesnaževal v zraku samo po sebi ni učinkovita metoda za izboljšanje kakovosti zraka, kar dokazujejo številni postopki o kršitvah pred Sodiščem Evropske unije; ugotavlja, da mora učinkovita politika zajemati izvajanje dolgoročnih in celovitih načrtov za izboljšanje kakovosti zraka, podprtih z ustreznimi finančnimi sredstvi;

9.  z zaskrbljenostjo opaža, da so nekatere države članice oziroma njihovi lokalni organi uvedli nesorazmerne ukrepe, na primer prepoved starejših dizelskih vozil, kar otežuje vsakodnevno življenje lastnikov teh vozil, znižuje vrednost teh vozil in močno povečuje uporabo starejših in bolj onesnažujočih vozil v državah z nizkimi dohodki;

10.  poudarja, da bi bilo treba za izboljšanje kakovosti zraka in javnega zdravja, zaščito našega okolja in spodbujanje konkurenčnosti EU v globaliziranem svetu preiti na čistejšo in učinkovitejšo mobilnost ob posvetovanju z avtomobilskim sektorjem;

11.  poziva Komisijo, naj še naprej sodeluje z državami članicami in drugimi deležniki za optimizacijo regulacije emisij vozil v prihodnosti in spodbujanje prehoda na čistejšo in bolj trajnostno mobilnost;

12.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

Zadnja posodobitev: 25. marec 2019
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov