Procedură : 2019/2670(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0224/2019

Texte depuse :

B8-0224/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 28/03/2019 - 8.11
CRE 28/03/2019 - 8.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0224/2019</NoDocSe>
PDF 138kWORD 52k

<TitreType>PROPUNERE DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreSuite>depusă pe baza declarației Comisiei</TitreSuite>

<TitreRecueil>în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>referitoare la evoluțiile recente ale scandalului Dieselgate</Titre>

<DocRef>(2019/2670(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Jens Gieseke</Depute>

<Commission>{PPE}în numele Grupului PPE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0223/2019

B8‑0224/2019

Rezoluția Parlamentului European referitoare la evoluțiile recente ale scandalului Dieselgate

(2019/2670(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor[1],

 având în vedere Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective,

 având în vedere Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 și (CE) nr. 595/2009 și de abrogare a Directivei 2007/46/CE[2],

 având în vedere Recomandarea sa din 4 aprilie 2017 adresată Consiliului și Comisiei în urma anchetei privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor[3],

 având în vedere raportul final al Comisiei de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor din 2 martie 2017,

 având în vedere raportul intermediar al Comisiei de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor din 20 iulie 2016,

 având în vedere nota de informare a Curții de Conturi Europene din 7 februarie 2019 privind răspunsul UE la scandalul Dieselgate,

 având în vedere schimbul de opinii al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară cu comisarul Elżbieta Bieńkowska privind acțiunile întreprinse în urma recomandărilor Comisiei de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor[4],

 având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 22 noiembrie 2018 intitulat „Raport privind materiile prime pentru aplicațiile de baterie” (SWD(2018)0245),

 având în vedere scrisorile de punere în întârziere trimise Germaniei, Greciei, Italiei, Luxemburgului, Spaniei și Regatului Unit în cadrul procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor inițiate de Comisie,

 având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

1. subliniază că, de la izbucnirea scandalului Dieselgate privind emisiile din 2015, au fost realizate progrese semnificative, mai ales la nivelul cadrului de reglementare al UE, de exemplu, prin intermediul unor noi norme privind omologarea de tip și printr-o nouă procedură de testare;

2. subliniază că pentru a îmbunătăți calitatea aerului și, astfel, calitatea vieții cetățenilor, pentru a proteja mediul și pentru a stimula competitivitatea industriei autovehiculelor din UE într-o lume globalizată, este necesar să se treacă la o mobilitate mai curată;

3. subliniază necesitatea de a considera combaterea schimbărilor climatice ca un element integrant al strategiei globale a UE care trebuie să fie în concordanță, de exemplu, cu noua strategie pentru politica industrială (o abordare globală) cu scopul de a obține un echilibru adecvat între creșterea durabilității și a conformității vehiculelor de transport rutier, protecția intereselor economice ale consumatorilor din UE și respectarea limitărilor progreselor tehnologice;

4. subliniază că siguranța locurilor de muncă și competitivitatea globală a industriei UE trebuie avute în vedere în momentul evaluării soluțiilor de combatere a schimbărilor climatice;

5. insistă asupra faptului că a fost introdusă deja o nouă testare în laborator, și anume procedura de testare a vehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial (WLTP), pentru a reduce în mod semnificativ diferența dintre valorile emisiilor de CO2 și ale consumului de combustibil măsurate în laborator și cele măsurate în trafic;

6. atrage, de asemenea, atenția asupra faptului că sistemul de testare utilizat în UE include în prezent și testarea în condiții reale de conducere (RDE), și că este vorba de primul cadru de reglementare din lume care utilizează măsurătorile RDE; evidențiază că ambele testări sunt mai stricte și mai realiste, fiind în același timp mai puțin vulnerabile față de practicile frauduloase;

7. subliniază că noile norme ale UE privind omologarea de tip, care vor intra în vigoare începând din septembrie 2020, vor îmbunătăți semnificativ calitatea, independența și supravegherea în ceea ce privește autoritățile responsabile cu omologarea de tip și testarea;

8. subliniază că tehnologia diesel joacă un rol important în combaterea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de CO2, deoarece vehiculele care funcționează cu energii alternative prezintă încă prea multe deficiențe; recunoaște, prin urmare, că vehiculele diesel moderne vor juca un rol important, susținând orașele să atingă obiectivele privind calitatea aerului;

9. subliniază importanța principiului neutralității tehnologice și îndeamnă la o utilizare a tuturor tehnologiilor disponibile, inclusiv a combustibililor sintetici, pentru a îmbunătăți calitatea aerului și a reduce emisiile de CO2;

10. evidențiază că producătorii de automobile au făcut investiții importante pentru a obține reduceri masive ale emisiilor de NOx (precum aplicarea pe scară largă a reducerii catalitice selective (RCS) și a sistemului de captare a NOx);

11. subliniază importanța evaluării emisiilor generate de-a lungul întregului ciclu de viață al vehiculelor introduse pe piața Uniunii, astfel cum a solicitat Parlamentul, recunoscând în același timp, în acest sens, sarcina dificilă care îi revine Comisie și care constă în elaborarea unei metodologii comune a Uniunii aplicabile emisiilor de CO2 generate de-a lungul întregului ciclu de viață al vehiculelor;

12. susține soluțiile bazate pe fapte științifice, economice și de mediu și cele care sunt neutre din punct de vedere tehnologic;

13. evidențiază că electromobilitatea implică dificultăți în ceea ce privește confortul consumatorului (de exemplu, autonomie, masă, costul ridicat al vehiculelor electrice și durata de viață a bateriilor, care sunt scumpe), dar și noi provocări importante în ceea ce privește mediul (de exemplu, aprovizionarea cu materiale și reciclarea bateriilor);

14. invită Comisia să își exercite riguros mandatul de supraveghere și să continue colaborarea cu statele membre și cu alte părți interesate pentru a optimiza reglementările privind emisiile autovehiculelor în viitor și pentru a accelera tranziția către o mobilitate mai curată și mai competitivă;

15. insistă asupra faptului că statele membre și autoritățile lor trebuie să își asume responsabilitatea principală de a garanta respectarea efectivă a noului cadru al UE în materie de omologare de tip și testare astfel încât să se evite viitoare scandaluri și să se recâștige încrederea consumatorilor din UE;

16. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

[1] JO L 171, 29.6.2007, p. 1.

[2] JO L 151, 14.6.2018, p. 1.

[3] JO C 298, 23.8.2018, p. 140.

[4] Discursul comisarului Bieńkowska este disponibil la adresa: https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/bienkowska/announcements/commissioner-elzbieta-bienkowska-exchange-views-envi-committee-ep-recommendation-former-committee_en

Ultima actualizare: 27 martie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate