Procedure : 2019/2628(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0225/2019

Indgivne tekster :

B8-0225/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 28/03/2019 - 8.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0327

<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0225/2019</NoDocSe>
PDF 141kWORD 51k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om nødsituationen i Venezuela</Titre>

<DocRef>(2019/2628(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López‑Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera, Fernando Ruas</Depute>

<Commission>{PPE}for PPE-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0225/2019

B8‑0225/2019

Europa-Parlamentets beslutning om nødsituationen i Venezuela

(2019/2628(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Venezuela, navnlig beslutning af 3. maj 2018 om præsidentvalget i Venezuela[1], af 5. juli 2018 om migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og dets grænser[2] og af 25. oktober 2018[3] og 31. januar 2019 om situationen i Venezuela[4], hvoraf sidstnævnte anerkender Guaidó som Venezuelas legitime midlertidige præsident,

 der henviser til erklæringerne om Venezuela fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af henholdsvis 10. januar 2019, 26. januar 2019 og 24. februar 2019,

 der henviser til den fælles erklæring fra Organisationen af Amerikanske Staters (OAS') medlemsstater af 24. januar 2019 om Venezuela,

 der henviser til erklæringen fra Lima-gruppen af 25. februar 2019,

 der henviser til erklæringen fra FN's højkommissær for menneskerettigheder af 25. januar 2019 om Venezuela,

 der henviser til Venezuelas forfatning, særlig artikel 233,

 der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A. der henviser til, at Venezuela står over for en alvorlig og hidtil uset politisk, økonomisk, institutionel, social og flerdimensionel humanitær krise, mangel på lægemidler og fødevarer, en situation med massive menneskerettighedskrænkelser, hyperinflation, politisk undertrykkelse, korruption og vold; der henviser til, at levevilkårene er blevet alvorligt forringet, og at 87 % af befolkningen nu lever i fattigdom; der henviser til, at 78 % af alle børn i Venezuela er i risiko for fejlernæring; der henviser til, at der for hver 1 000 børn er 31, der dør, inden de fylder fem år;

B. der henviser til, at den nødhjælp, som stod og ventede i Colombia og Brasilien, på det kraftigste blev afvist den 23. februar 2019 og i visse tilfælde destrueret af Maduros de facto-regime ved anvendelse af militære og paramilitære styrker;  der henviser til, at undertrykkelsen har resulteret i, at adskillige er blevet dræbt, dusinvis er blevet såret og flere hundrede er blevet arresteret; der henviser til, at de venezuelanske militæroperationer udgør en risiko for regionens og navnlig for nabolandet Colombias stabilitet;

C. der henviser til, at store dele af Venezuela var uden strøm i over 100 timer som følge af et massivt strømnedbrud, hvilket forværrede den allerede dramatiske sundhedskrise, idet flere hospitaler løb tør for drikkevand, deres tjenesteydelser brød sammen, og de blev udsat for plyndring; der henviser til, at strømnedbruddet ifølge organisationen Doctors for Health forårsagede, at mindst 26 personer døde på hospitalerne;

D. der henviser til, at de afbrudte forsyninger har stået på i mange år og er en direkte konsekvens af dårlig forvaltning, manglende vedligeholdelse og korruption under Nicolás Maduros regime;

E. der henviser til, at en delegation på fire medlemmer af Det Europæiske Folkeparti (EPP) som var officielt inviteret af nationalforsamlingen og den midlertidige præsident, Juan Guaidó, i februar 2019 blev udvist af landet;

F. der henviser til, at den venezuelanske regering den 6. marts 2019 pålagde den tyske ambassadør at forlade landet og anklagede ham for tilbagevendende forstyrrelser i indre anliggender; der henviser til, at nogle udenlandske og lokale journalister ligeledes blev arresteret, at deres medieudstyr blev konfiskeret, og at de blev udvist efter deres løsladelse;

G. der henviser til, at Juan Guaidó har udnævnt Ricardo Hausmann til landets repræsentant i Den Interamerikanske Udviklingsbank (IDB) og Det Interamerikanske Investeringsselskab (IIC);

1. bekræfter sin anerkendelse af Juan Guaidó som den legitime, midlertidige præsident for Den Bolivariske Republik Venezuela; udtrykker sin fulde støtte til hans køreplan, som navnlig består i at sætte en stopper for uretmæssig magttilegnelse, nedsætte en national overgangsregering og afholde et tidligt præsidentvalg; opfordrer de medlemsstater, der ikke allerede har anerkendt Guaidó, til at gøre dette hurtigst muligt;

2. gentager sin dybe bekymring over den alvorlige nødsituation, som i høj grad skader venezuelanernes liv;

3. gentager sin opfordring om fuldstændig anerkendelse af de diplomatiske repræsentanter, som den legitime, midlertidige præsident for Den Bolivariske Republik Venezuela, Juan Guaidó, har udpeget som ambassadører til EU og dets medlemsstater;

4. fordømmer den voldsomme undertrykkelse og vold, som har resulteret i drab og ofre;  udtrykker sin solidaritet med det venezuelanske folk og sin dybe medfølelse med pårørende og venner til ofrene;

5. fordømmer de retshåndhævende myndigheders misbrug og sikkerhedsorganernes brutale undertrykkelse, som har forhindret humanitær nødhjælp i at komme ind i landet; fordømmer brugen af irregulære væbnede grupper til at angribe og intimidere civile og parlamentsmedlemmer, der har mobiliseret sig for at distribuere bistand;

6. fordømmer på det kraftigste chikanen mod og tilbageholdelsen og udvisningen af adskillige journalister, der dækker menneskerettighedssituationen i Venezuela;

7. gentager, at den eneste løsning for landet er et frit, gennemsigtigt og troværdigt præsidentvalg baseret på en fast tidsplan, fair vilkår for alle aktører og gennemsigtighed, og overvåget af troværdige internationale observatører;

8. anerkender den indsats, der gøres af Lima-gruppens medlemslande, som en regional mekanisme, der søger en demokratisk løsning på krisen under ledelse af Juan Guaidó som Venezuelas legitime, midlertidige præsident;

9. henleder opmærksomheden på den øgede migrationskrise i hele regionen og roser nabolandenes – navnlig Colombias – indsats og solidaritet; anmoder Kommissionen om fortsat at samarbejde med disse lande, ikke blot ved at levere humanitær bistand, men også ved at levere flere ressourcer og gennem udviklingspolitikken;

10. efterlyser yderligere sanktioner mode de ulovlige statslige myndigheders aktiver i udlandet og mod de personer, der er ansvarlige for krænkelser og undertrykkelse af menneskerettighederne; mener, at EU's myndigheder derfor skal begrænse disse personers bevægelsesfrihed ligesom deres nærmeste pårørendes bevægelsesfrihed og indefryse deres aktiver og visa;

11. beklager, at kontaktgruppen indtil videre ikke har opnået nogen håndgribelige resultater; minder om, at dens eneste formål bør være at skabe de nødvendige betingelser for afholdelsen af et hurtigt præsidentvalg;

12. opfordrer medlemsstaterne, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant og landene i regionen til at undersøge muligheden for at afholde en international donorkonference med henblik på at yde bred finansiel støtte til genopbygningen og overgangen til demokrati;

13. påpeger den indflydelse, som det cubanske regime har i Venezuela, idet det ved hjælp af sine agenter har bidraget til at destabilisere demokratiet og øge den politiske undertrykkelse af oppositionen; opfordrer til, at det i forbindelse med aftalen om politisk dialog og samarbejde mellem EU og Cuba overvejes, om denne indblanding bør medføre gengældelsesforanstaltninger;

14. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Bolivariske Republik Venezuelas legitime midlertidige præsident og nationalforsamling, regeringerne og parlamenterne i landene i Lima-gruppen, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater.

 

[1] Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0199.

[2] Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0313.

[3] Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0436.

[4] Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0061.

Seneste opdatering: 27. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik