Menettely : 2019/2628(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0225/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0225/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 28/03/2019 - 8.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0327

<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0225/2019</NoDocSe>
PDF 139kWORD 51k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>hätätilanteesta Venezuelassa</Titre>

<DocRef>(2019/2628(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera, Fernando Ruas</Depute>

<Commission>{PPE}PPE-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0225/2019

B8-0225/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma hätätilanteesta Venezuelassa

(2019/2628(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venezuelan tilanteesta, erityisesti 3. toukokuuta 2018 Venezuelan presidentinvaaleista[1], 5. heinäkuuta 2018 muuttoliikekriisistä ja humanitaarisesta tilanteesta Venezuelassa ja sen rajoilla[2], 25. lokakuuta 2018 Venezuelan tilanteesta[3] ja 31. tammikuuta 2019 Venezuelan tilanteesta[4] antamansa päätöslauselmat, jossa viimeisimmässä tunnustetaan Juan Guaidó Venezuelan lailliseksi väliaikaiseksi presidentiksi,

 ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 10. tammikuuta 2019, 26. tammikuuta 2019 ja 24. helmikuuta 2019 antamat julkilausumat Venezuelan tilanteesta,

 ottaa huomioon Amerikan valtioiden järjestön (OAS) jäsenvaltioiden 24. tammikuuta 2019 antaman yhteisen julkilausuman Venezuelasta,

 ottaa huomioon Liman ryhmän 25. helmikuuta 2019 antaman julkilausuman,

 ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 25. tammikuuta 2019 antaman julkilausuman Venezuelasta,

 ottaa huomioon Venezuelan perustuslain ja erityisesti sen 233 pykälän,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että Venezuelassa on syvä ja ennennäkemätön poliittinen, taloudellinen, institutionaalinen, sosiaalinen ja moniulotteinen humanitaarinen kriisi, pulaa lääkkeistä ja ruoasta sekä tilanne, jossa esiintyy laajamittaisia ihmisoikeusloukkauksia, hyperinflaatio, poliittista sortoa, korruptiota ja väkivaltaa; toteaa, että elinolot ovat heikentyneet vakavasti ja 87 prosenttia maan asukkaista elää tällä hetkellä köyhyydessä; toteaa, että aliravitsemus uhkaa 78:aa prosenttia Venezuelan lapsista; toteaa, että 31 lasta tuhannesta kuolee ennen viiden vuoden ikää;

B. toteaa, että tosiasiallista valtaa käyttävä Maduron hallinto kieltäytyi raivokkaasti 23. helmikuuta 2019 Kolumbiaan ja Brasiliaan kootusta humanitaarisesta avusta ja joissain tapauksissa hävitti sitä käyttäen tuhoamiseen sotilaita ja puolisotilaallisia joukkoja; toteaa, että tukahduttamistoimien seurauksena kuoli useita ihmisiä, kymmenet ihmiset loukkaantuivat ja satoja ihmisiä pidätettiin; toteaa, että Venezuelan sotilaalliset operaatiot uhkaavat alueen vakautta, erityisesti naapurimaan Kolumbian alueella;

C. toteaa, että massiivinen sähkökatkos jätti suuren osan Venezuelaa ilman sähköä yli 100 tunniksi, mikä kärjisti jo ennestään hälyttävää terveydenhoidon kriisiä, jätti sairaalat ilman juomavettä, romahdutti palvelut ja aiheutti ryöstelyä; toteaa, että Doctors for Health -järjestön mukaan ainakin 26 ihmistä kuoli sairaaloissa sähkönpuutteen takia;

D. toteaa, että sähkökatkoksia on esiintynyt vuosikausia, ja ne ovat suoraa seurausta Nicolás Maduron hallituksen huonosta hallinnosta, huollon puutteesta ja korruptiosta;

E. toteaa, että helmikuussa 2019 kansalliskokouksen ja väliaikaisen presidentin Juan Guaidón virallisesti kutsuma Euroopan kansanpuolueen ryhmän nelijäseninen valtuuskunta karkotettiin maasta;

F. toteaa, että 6. maaliskuuta 2019 Venezuelan hallitus määräsi Saksan suurlähettilään poistumaan maasta syyttäen häntä toistuvasta puuttumisesta maan sisäisiin asioihin; toteaa, että ulkomaisia ja kotimaisia toimittajia on myös pidätetty, heidän medialaitteitaan on takavarikoitu ja heidät on karkotettu vapauttamisensa jälkeen;

G. toteaa, että Juan Guaidó nimitti Ricardo Hausmannin maan edustajaksi Latinalaisen Amerikan kehityspankkiin ja Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiöön;

1. vahvistaa tunnustavansa Juan Guaidón Venezuelan bolivariaanisen tasavallan väliaikaiseksi presidentiksi; tukee täysin tämän esittämää etenemissuunnitelmaa, erityisesti vallananastuksen lopettamisen, kansallisen siirtymäajan hallituksen perustamisen ja ennenaikaisten presidentinvaalien järjestämisen osalta; kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole tunnustaneet Guaidóta presidentiksi, tekemään sen kiireellisesti;

2. tuo jälleen esiin syvän huolensa venezuelalaisten elämää suuresti vaikeuttavasta hätätilanteesta:

3. esittää jälleen kehotuksensa tunnustaa täysimääräisesti Venezuelan bolivariaanisen tasavallan laillisen väliaikaisen presidentin Juan Guaidón nimittämät diplomaattiset edustajat suurlähettiläiksi unioniin ja sen jäsenvaltioihin;

4. tuomitsee ankarat sortotoimet ja väkivallan, jotka ovat johtaneet tappamiseen ja ihmishenkien menetyksiin; ilmaisee solidaarisuutensa Venezuelan kansaa kohtaan ja esittää vilpittömän osanottonsa uhrien perheenjäsenille ja ystäville;

5. tuomitsee turvallisuuselinten harjoittaman lainvalvonnan väärinkäytön ja raakalaismaiset tukahduttamistoimet niiden estäessä humanitaarisen avun pääsyn maahan; tuomitsee järjestäytymättömien aseistettujen ryhmien käyttämisen avun jakeluun osallistuneiden siviilien ja kansanedustajien kimppuun hyökkäämiseen ja heidän pelottelemiseensa;

6. tuomitsee ankarasti Venezuelan ihmisoikeustilanteesta raportoivien toimittajien ahdistelun, pidätykset ja karkotukset;

7. toteaa jälleen, että ainoa ratkaisu maalle on sellaisten vapaiden, avoimien ja uskottavien presidentinvaalien järjestäminen, jotka perustuvat sovittuun aikatauluun, kaikille toimijoille tasapuolisiin edellytyksiin, avoimuuteen sekä uskottavien kansainvälisten tarkkailijoiden läsnäoloon;

8. antaa tunnustusta Liman ryhmän maiden tekemällä työlle, sillä kyseessä on alueellinen järjestely, jolla pyritään saavuttamaan demokraattinen ratkaisu kriisiin Venezuelan laillisen väliaikaisen presidentin Juan Guaidón johdolla;

9. kiinnittää huomiota kasvavaan muuttoliikekriisiin koko alueella ja antaa tunnustusta naapurimaiden, erityisesti Kolumbian, ponnistuksille ja solidaarisuudelle; pyytää komissiota jatkamaan yhteistyötä niiden kanssa paitsi humanitaarisen avun toimittamisessa, myös antamalla lisäresursseja ja kehityspolitiikan avulla;

10. kehottaa määräämään lisää pakotteita, jotka kohdistuvat valtion viranomaisten laittomaan omaisuuteen ulkomailla ja henkilöihin, jotka ovat vastuussa ihmisoikeusrikkomuksista; katsoo, että EU:n viranomaisten on vastaavasti rajoitettava näiden henkilöiden ja heidän lähiomaistensa liikkumisvapautta, jäädytettävä heidän omaisuutensa ja peruutettava heidän viisuminsa;

11. pitää valitettavana, että kontaktiryhmä ei ole saavuttanut toistaiseksi minkäänlaisia konkreettisia tuloksia; muistuttaa, että sen ainoana tarkoituksena pitäisi olla ennenaikaisiin vaaleihin johtavien olosuhteiden luominen;

12. kehottaa jäsenvaltioita, varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja alueen maita harkitsemaan mahdollisuutta järjestää kansainvälinen avunantajien konferenssi, jonka tarkoituksena on tarjota laajamittaista taloudellista tukea maan jälleenrakentamiselle ja demokratiaan siirtymiselle;

13. tuomitsee Kuuban hallinnon vaikutusvallan Venezuelassa, sillä omia agenttejaan käyttämällä se on osallistunut demokratian horjuttamiseen ja lisännyt oppositioon kohdistettua poliittista sortoa; kehottaa harkitsemaan vastatoimia tälle maan asioihin puuttumiselle EU:n ja Kuuban sopimuksessa poliittisesta vuoropuhelusta ja yhteistyöstä;

14. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Venezuelan bolivariaanisen tasavallan lailliselle väliaikaiselle presidentille ja kansalliskokoukselle, Liman ryhmään kuuluvien maiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle ja Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille.

 

[1] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0199.

[2] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0313.

[3] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0436.

[4] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0061.

Päivitetty viimeksi: 27. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö