Procedură : 2019/2628(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0225/2019

Texte depuse :

B8-0225/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 28/03/2019 - 8.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0327

<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0225/2019</NoDocSe>
PDF 144kWORD 52k

<TitreType>PROPUNERE DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreSuite>depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate</TitreSuite>

<TitreRecueil>în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>referitoare la situația de urgență din Venezuela</Titre>

<DocRef>(2019/2628(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López‑Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera, Fernando Ruas</Depute>

<Commission>{PPE}în numele Grupului PPE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0225/2019

B8‑0225/2019

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația de urgență din Venezuela

(2019/2628(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Venezuela, în special cele din 3 mai 2018 referitoare la alegerile prezidențiale din Venezuela[1], din 5 iulie 2018 referitoare la criza migrației și la situația umanitară din Venezuela și de la frontierele sale[2] și din 25 octombrie 2018[3] și din 31 ianuarie 2019 referitoare la situația din Venezuela[4], în aceasta din urmă dl Guaidó fiind recunoscut drept președintele interimar legitim al Venezuelei,

 având în vedere declarațiile privind Venezuela ale Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant (VP/ÎR) al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, din 10 ianuarie 2019, 26 ianuarie 2019 și 24 februarie 2019,

 având în vedere declarația comună a statelor membre ale Organizației Statelor Americane (OAS) din 24 ianuarie 2019 referitoare la Venezuela,

 având în vedere declarația Grupului de la Lima din 25 februarie 2019,

 având în vedere declarația din 25 ianuarie 2019 a Înaltului Comisar al ONU pentru drepturile omului referitoare la Venezuela,

 având în vedere Constituția Venezuelei, în special articolul 233,

 având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Venezuela se confruntă cu o criză profundă și fără precedent de natură politică, economică, instituțională, socială și umanitară multidimensională, cu penurie de medicamente și de alimente, cu o situație de încălcări masive ale drepturilor omului, cu hiperinflație, opresiune politică, corupție și violență; întrucât condițiile de viață s-au deteriorat grav, iar 87 % din populație trăiește în prezent în sărăcie; întrucât 78 % dintre copiii din Venezuela sunt expuși riscului de malnutriție; întrucât 31 din 1 000 de copii mor înainte de a împlini vârsta de cinci ani;

B. întrucât, la 23 februarie 2019, ajutorul umanitar depozitat în Columbia și în Brazilia a fost respins ferm și, în unele cazuri, a fost distrus de regimul de facto al lui Maduro, prin utilizarea de forțe militare și paramilitare; întrucât, în urma represiunii, mai multe persoane au fost ucise, zeci de persoane au fost rănite și sute de persoane au fost arestate; întrucât operațiunile militare venezuelene reprezintă un risc pentru stabilitatea regiunii, în special pentru teritoriul Columbiei, țară vecină;

C. întrucât, din cauza unei pene masive de curent electric, o mare parte a Venezuelei a rămas fără electricitate timp de mai mult de 100 de ore, situație care a agravat criza medicală deja dramatică, ceea ce a făcut ca spitalele să rămână fără apă potabilă, serviciile să intre în colaps și să devină victime ale jafurilor; întrucât, potrivit organizației Medici pentru Sănătate, cel puțin 26 de persoane și-au pierdut viața în spitale din cauza lipsei de electricitate;

D. întrucât de mulți ani au loc întreruperi de curent electric, iar acestea sunt o consecință directă a gestionării defectuoase, a lipsei de întreținere și a corupției care caracterizează regimul lui Nicolás Maduro;

E. întrucât, în februarie 2019, o delegație formată din patru membri ai grupului Partidului Popular European (PPE), invitați oficiali din partea Adunării Naționale și a președintelui interimar Juan Guaidó, a fost expulzată din țară;

F. întrucât, la 6 martie 2019, guvernul venezuelean a ordonat ambasadorului german să părăsească țara, acuzându-l de acte recurente de interferență în afacerile interne; întrucât și unii jurnaliști străini și locali au fost arestați, echipamentele lor de mass-media au fost confiscate și au fost expulzați după eliberare;

G. întrucât Juan Guaidó l-a numit pe Ricardo Hausmann în calitate de reprezentant al țării la Banca Interamericană de Dezvoltare (BIDB) și la Corporația Interamericană de Investiții (IIC),

1. confirmă recunoașterea lui Juan Guaidó ca președinte interimar legitim al Republicii Bolivariene a Venezuelei; își exprimă sprijinul deplin pentru programul acestuia, care vizează în special stoparea uzurpării, înființarea unui guvern de tranziție națională și organizarea de alegeri prezidențiale anticipate; invită statele membre care nu l-au recunoscut deja să facă acest lucru de urgență;

2. își reafirmă îngrijorarea profundă cu privire la situația de urgență gravă, care afectează profund viețile venezuelenilor;

3. își reiterează apelul în favoarea recunoașterii depline ca ambasadori în UE și în statele membre ai reprezentanților diplomatici numiți de președintele interimar legitim al Republicii Bolivariene a Venezuelei, Juan Guaidó;

4. condamnă actele brutale de represiune și violență, care s-au soldat cu morți și răniți; își exprimă solidaritatea cu poporul venezuelean și transmite sincere condoleanțe familiilor și prietenilor victimelor;

5. denunță abuzurile în aplicarea legii și represiunea brutală de către organismele de securitate, care au împiedicat introducerea de ajutoare umanitare; condamnă utilizarea de grupuri armate neregulamentare pentru intimidarea populației civile și a legiuitorilor, care s-au mobilizat în vederea distribuirii de ajutoare;

6. condamnă ferm hărțuirea, detenția și expulzarea mai multor jurnaliști care prezintă situația drepturilor omului din Venezuela;

7. reiterează faptul că singura soluție pentru țară este organizarea de alegeri prezidențiale libere, transparente și credibile, pe baza unui calendar fix, a unor condiții echitabile pentru toți cei implicați, a transparenței și a prezenței unor observatori internaționali credibili;

8. recunoaște eforturile depuse de țările din Grupul de la Lima, ca mecanism regional care caută o soluție democratică la criză, sub conducerea lui Juan Guaidó ca președinte interimar legitim al Venezuelei;

9. atrage atenția asupra intensificării crizei migrației în întreaga regiune și laudă eforturile și solidaritatea manifestate de țările vecine, în special de Columbia; solicită Comisiei să continue cooperarea cu aceste țări, furnizând nu numai asistență umanitară, ci și mai multe resurse, precum și prin intermediul politicii de dezvoltare;

10. solicită sancțiuni suplimentare care să vizeze activele ilegitime ale autorităților de stat din străinătate și persoanele responsabile de încălcarea și represiunea la adresa drepturilor omului; consideră, prin urmare, că autoritățile UE trebuie să restricționeze deplasările acestor persoane, precum și ale rudelor lor apropiate, să înghețe le activele și să le interzică vizele;

11. regretă că, până acum, grupul de contact nu are rezultate concrete; reamintește că unicul său scop ar trebui să fie acela de a crea condițiile necesare pentru alegerile prezidențiale anticipate;

12. invită statele membre, VP/ÎR și țările din regiune să analizeze posibilitatea înființării unei conferințe internaționale a donatorilor, cu scopul de a oferi sprijin financiar larg pentru reconstrucție și tranziția către democrație;

13. denunță influența în Venezuela a regimului cubanez, care, prin utilizarea de agenți, a contribuit la destabilizarea democrației și la intensificarea represiunii politice împotriva opoziției; solicită să se aibă în vedere sancționarea acestei intervenții în cadrul Acordului de dialog politic și de cooperare dintre UE și Cuba;

14. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, președintelui interimar legitim al republicii și Adunării Naționale a Republicii Bolivariene a Venezuelei, guvernelor și parlamentelor țărilor din Grupul de la Lima, Adunării parlamentare euro-latinoamericane, precum și Secretarului General al Organizației Statelor Americane.

 

[1] Texte adoptate, P8_TA(2018)0199.

[2] Texte adoptate, P8_TA(2018)0313.

[3] Texte adoptate, P8_TA(2018)0436.

[4] Texte adoptate, P8_TA(2019)0061.

Ultima actualizare: 27 martie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate