Postup : 2019/2628(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0225/2019

Predkladané texty :

B8-0225/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 28/03/2019 - 8.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0327

<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0225/2019</NoDocSe>
PDF 148kWORD 51k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o núdzovej situácii vo Venezuele</Titre>

<DocRef>(2019/2628(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera, Fernando Ruas</Depute>

<Commission>{PPE}v mene skupiny PPE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0225/2019

B8-0225/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o núdzovej situácii vo Venezuele

(2019/2628(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Venezuele, najmä na uznesenie z 3. mája 2018 o prezidentských voľbách vo Venezuele[1], na uznesenie z 5. júla 2018 o migračnej kríze a humanitárnej situácii vo Venezuele a na jej hraniciach[2], na uznesenie o situácii vo Venezuele z 25. októbra 2018[3] a na uznesenie o situácii vo Venezuele z 31. Januára 2019[4], ktorým sa Juan Guaidó uznáva ako legitímny dočasný prezident Venezuely,

 so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (VP/PK) o Venezuele z 10. januára 2019, 26. januára 2019 a 24. februára 2019,

 so zreteľom na spoločné vyhlásenie  členských štátov Organizácie amerických štátov (OAS) o Venezuele z 24. januára 2019,

 so zreteľom na vyhlásenie Limskej skupiny z 25. februára 2019,

 so zreteľom na vyhlásenie vysokej komisárky OSN pre ľudské práva o Venezuele z 25. januára 2019,

 so zreteľom na venezuelskú ústavu, a najmä na jej článok  233,

 so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Venezuela čelí hlbokej a bezprecedentnej politickej, hospodárskej, inštitucionálnej, sociálnej a viacrozmernej humanitárnej kríze, nedostatku liekov a potravín, rozsiahlym porušeniam ľudských práv, hyperinflácii, politickému útlaku, korupcii a násiliu; keďže životné podmienky sa výrazne zhoršili a 87 % obyvateľstva dnes žije v chudobe; keďže 78 % detí vo Venezuele je vystavených riziku podvýživy; keďže 31 z 1000 detí sa nedožije veku päť rokov;

B. keďže 23. februára 2019 de facto režim N. Madura rázne zamietol a v niektorých prípadoch použitím vojenských a polovojenských jednotiek zničil humanitárnu pomoc uskladnenú v Kolumbii a Brazílii; keďže represie viedli k zabitiu viacerých osôb, desiatkam zranených a stovkám zatknutých; keďže vojenské operácie Venezuely ohrozujú stabilitu regiónu, a najmä územie susednej Kolumbie;

C. keďže v dôsledku rozsiahleho výpadku elektrického prúdu zostala väčšina Venezuely viac ako 100 hodín bez elektriny, čím sa zhoršila kríza v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktorá už predtým bola dramatická, v nemocniciach nastal nedostatok pitnej vody, ich služby zlyhávali a dochádzalo k rabovaniu; keďže podľa organizácie Lekári za zdravie v dôsledku výpadku elektriny zahynulo v nemocniciach najmenej 26 ľudí;

D. keďže výpadky, ku ktorým dochádza už mnoho rokov, sú priamym dôsledkom zlého hospodárenia, nedostatočnej údržby a korupcie režimu Nicolása Madura;

E. keďže vo februári 2019 boli z krajiny vyhostení štyria členovia skupiny Európskej ľudovej strany (PPE), ktorých oficiálne pozvalo národné zhromaždenie a dočasný prezident Juan Guiadó;

F. keďže 6. marca venezuelská vláda nariadila nemeckému veľvyslancovi, aby opustil krajinu, a obvinila ho z opakovaného zasahovania do vnútorných záležitostí; keďže boli zatknutí aj niektorí zahraniční a miestni novinári, bolo im zabavené pracovné vybavenie a po prepustení boli vyhostení;

G. keďže Juan Guaidó vymenoval Ricarda Hausmanna za zástupcu krajiny v Medziamerickej rozvojovej banke (IDB) a Medziamerickej investičnej korporácii (IIC);

1. potvrdzuje uznanie Juana Guaidóa za legitímneho dočasného prezidenta Venezuelskej bolívarovskej republiky; vyjadruje plnú podporu jeho plánu, konkrétne pokiaľ ide o ukončenie uzurpovania, vytvorenie národnej prechodnej vlády a usporiadanie predčasných prezidentských volieb; vyzýva členské štáty, ktoré Juana Guidóa ešte neuznali, aby tak urýchlene urobili;

2. vyjadruje hlboké znepokojenie nad vážnou núdzovou situáciou, ktorá hlboko poškodzuje životy obyvateľov Venezuely;

3. opätovne požaduje, aby diplomatickí zástupcovia vymenovaní legitímnym dočasným prezidentom Venezuelskej bolívarovskej republiky Juanom Guaidóom boli v plnej miere uznaní ako veľvyslanci v EÚ a jej členských štátoch;

4. odsudzuje tvrdé represie a násilie, ktoré viedli k zabíjaniu a stratám na životoch; vyjadruje solidaritu s venezuelským ľudom a úprimnú sústrasť rodinám a priateľom obetí;

5. odsudzuje zneužívanie presadzovania práva a brutálne represálie zo strany bezpečnostných orgánov, ktoré prekážajú vstupu humanitárnej pomoci; odsudzuje využívanie nelegálnych ozbrojených skupín na zastrašovanie a útočenie na civilistov a poslancov, ktorí sa zmobilizovali, aby distribuovali zásielky núdzovej pomoci;

6. dôrazne odsudzuje obťažovanie, zadržiavanie a vyhostenie viacerých novinárov, ktorí informovali o situácii v oblasti ľudských práv vo Venezuele;

7. opakuje, že jediné riešenie pre krajinu sú slobodné, transparentné a dôveryhodné prezidentské voľby založené na pevnom harmonograme, spravodlivých podmienkach pre všetkých aktérov a transparentnosti a konané za prítomnosti dôveryhodných medzinárodných pozorovateľov;

8. uznáva úsilie, ktoré vyvíjajú krajiny Limskej skupiny, ktorá je regionálnym mechanizmom hľadajúcim demokratické riešenie krízy pod vedením Juana Guaidóa ako legitímneho dočasného prezidenta Venezuely;

9. upozorňuje na zostrenú migračnú krízu v celom regióne a oceňuje úsilie a solidaritu, ktoré preukázali susedné krajiny, najmä Kolumbia; žiada Komisiu, aby pokračovala v spolupráci s týmito krajinami, a to nielen poskytovaním humanitárnej pomoci, ale aj poskytovaním väčšieho množstva zdrojov a prostredníctvom rozvojovej politiky;

10. požaduje ďalšie sankcie zamerané na nelegitímne zahraničné aktíva štátnych orgánov a na osoby zodpovedné za porušenia ľudských práv a za represie; domnieva sa, že orgány EÚ musia preto obmedziť pohyb týchto osôb, ako aj pohyb ich najbližších príbuzných, a zmraziť ich aktíva a zakázať vydávanie víz;

11. vyjadruje poľutovanie nad tým, že kontaktná skupina doteraz nedosiahla hmatateľný výsledok; pripomína, že jej jediným účelom by malo byť vytvorenie podmienok nutných na konanie predčasných volieb;

12. vyzýva členské štáty, VP/PK a krajiny regiónu, aby preskúmali možnosť zorganizovania darcovskej konferencie s cieľom poskytnúť rozsiahlu finančnú podporu na obnovu a na prechod k demokracii;

13. odsudzuje vplyv kubánskeho režimu vo Venezuele, ktorý pôsobením svojich agentov prispieva k destabilizácii demokracie a k rastúcim politickým represiám voči opozícii; žiada, aby sa v rámci dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi EÚ a Kubou zvážili odvetné opatrenia za toto zasahovanie;

14. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, legitímnemu dočasnému prezidentovi republiky a Národnému zhromaždeniu Venezuelskej bolívarovskej republiky, vládam a parlamentom krajín Limskej skupiny, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov.

 

[1]  Prijaté texty, P8_TA(2018)0199.

[2]  Prijaté texty, P8_TA(2018)0313.

[3]  Prijaté texty, P8_TA(2018)0436.

[4]  Prijaté texty, P8_TA(2019)0061.

Posledná úprava: 27. marca 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia