Διαδικασία : 2019/2628(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0226/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0226/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 28/03/2019 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0226/2019</NoDocSe>
PDF 174kWORD 62k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα</Titre>

<DocRef>(2019/2628(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis</Depute>

<Commission>{S&D}εξ ονόματος της Ομάδας S&D</Commission>

</RepeatBlock-By>


B8‑0226/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα

(2019/2628(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα, και ιδίως εκείνα της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα[1], της 18ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τις διώξεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα[2], της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα[3], της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα[4], της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα[5], της 8ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα[6], της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με τις εκλογές στη Βενεζουέλα[7], της 5ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα χερσαία σύνορά της με την Κολομβία και τη Βραζιλία[8], της 25ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα[9] και της 31ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα[10],

 έχοντας υπόψη τους όρους αναφοράς της Διεθνούς Ομάδας Επαφής για τη Βενεζουέλα, όπως εγκρίθηκαν από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου στις 30 Ιανουαρίου 2019,

 έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που διατύπωσε στις 7 Φεβρουαρίου 2019 η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας / Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΑΕ/ΥΕ), Federica Mogherini, στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε την πρώτη εναρκτήρια συνάντηση της Διεθνούς Ομάδας Επαφής για τη Βενεζουέλα,

 έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που διατύπωσε στις 12 Μαρτίου 2019 ο Επίτροπος Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης, Neven Mimica, εκ μέρους της ΑΕ/ΥΕ, Federica Mogherini, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου, της 21ης Μαρτίου 2019, σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στη Βενεζουέλα,

 έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/1656 του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2018, για την τροποποίηση της απόφασης 2017/2074 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Βενεζουέλα[11], η οποία ανανεώνει έως τις 14 Νοεμβρίου 2019 τα στοχευμένα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν επί του παρόντος,

 έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

 έχοντας υπόψη τον Διαμερικανικό Δημοκρατικό Χάρτη που εγκρίθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2001,

 έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

 έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα,

 έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ),

 έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Βενεζουέλας,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας σχετικά με τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στα σύνορα της Βενεζουέλας κατά την προσπάθεια εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας στη χώρα[12],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη Βενεζουέλα εξακολουθεί να επιδεινώνεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι συνεχίζουν να εγκαταλείπουν τη Βενεζουέλα για διάφορους λόγους, μεταξύ άλλων, για λόγους ανασφάλειας και βίας, παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υποβάθμισης του κράτους δικαίου, έλλειψης τροφίμων, φαρμάκων και πρόσβασης σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, απώλειας εισοδήματος και αυξανόμενων ποσοστών φτώχειας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR), το 87% του πληθυσμού της Βενεζουέλας πλήττεται από τη φτώχεια, ενώ το ποσοστό ακραίας φτώχειας φθάνει στο 61,2%· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018, μια εθνική έρευνα που διεξήχθη από τρία υψηλού κύρους πανεπιστημιακά ιδρύματα της Βενεζουέλας κατέδειξε ότι το 80% των νοικοκυριών της Βενεζουέλας πλήττονταν από επισιτιστική ανασφάλεια και ότι το 2017 κάθε συνεντευξιαζόμενος είχε μέση απώλεια βάρους 11 κιλών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατόπιν προσκλήσεως του προσωρινού Προέδρου Juan Guaidó, στις 23 Φεβρουαρίου οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχείρησαν, τελικά ανεπιτυχώς, να προωθήσουν στη Βενεζουέλα μέσω των συνόρων της με την Κολομβία και τη Βραζιλία, ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 20 εκατομμυρίων USD· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας είχε κλείσει τα σύνορα με τις γειτονικές της χώρες 48 ώρες πριν την προαναφερθείσα επιχείρηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βενεζουέλα έχει επίσης αποκλείσει τη θαλάσσια δίοδο μεταξύ Βενεζουέλας και τoυ Κουρασάο, ολλανδικής νήσου της Καραϊβικής, όπου έχει επίσης συσσωρευτεί ανθρωπιστική βοήθεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην κοινή δήλωσή τους, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και το Κίνημα της Ερυθράς Ημισελήνου δήλωσαν ότι δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν, επικαλούμενοι τις κοινές «θεμελιώδεις αρχές της αμεροληψίας, της ουδετερότητας και της ανεξαρτησίας»·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 28 Ιανουαρίου 2019 οι ΗΠΑ ενέκριναν ένα νέο σύνολο κυρώσεων κατά της εταιρείας πετρελαίων «Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA)»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, έως τις 28 Απριλίου 2019, επιτράπηκε στους πολίτες των ΗΠΑ να συμμετέχουν σε όλες τις συναλλαγές και δραστηριότητες που σχετίζονται με την αγορά και την εισαγωγή πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου από την PdVSA· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τη λήξη της περιόδου εκκαθάρισης 90 ημερών, δεν θα επιτρέπεται στους πολίτες των ΗΠΑ να αγοράζουν πετρέλαιο ή προϊόντα πετρελαίου από την PdVSA ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα που αυτή η εταιρεία έχει είτε στην άμεση είτε στην έμμεση κυριότητά της, εκτός εάν έχουν την άδεια που εκδίδει το Γραφείο Ελέγχου Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) των ΗΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν από τα συγκεκριμένα γεγονότα, οι ΗΠΑ δέχονταν περίπου το 40% των εξαγωγών της Βενεζουέλας και ήταν ο κύριος πελάτης της PdVSA ως προς τις πληρωμές σε μετρητά, καθώς και η κύρια πηγή εισροών παραγωγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 31 Ιανουαρίου 2019, κατά τις αναφορές του στη Βενεζουέλα, ο ειδικός εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε σχετικά με τον αρνητικό αντίκτυπο των μονομερών μέτρων καταναγκασμού ότι «ο καταναγκασμός, είτε στρατιωτικός είτε οικονομικός, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ποτέ για την αναζήτηση αλλαγής στην κυβέρνηση σε κυρίαρχο κράτος. Η χρήση κυρώσεων από εξωτερικές δυνάμεις για την ανατροπή εκλεγμένης κυβέρνησης παραβιάζει όλα τα πρότυπα του διεθνούς δικαίου»[13]·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 7 Μαρτίου 2019, η πανεθνική διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (μπλακάουτ) προκάλεσε χάος σε ολόκληρη τη χώρα, παρέλυσε τη λειτουργία αερολιμένων και νοσοκομείων και διέκοψε τις υπηρεσίες τηλεφωνίας και διαδικτύου, μαζί με τον ανεφοδιασμό σε νερό· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Εμπορικό Επιμελητήριο του Μαρακαΐμπο, περίπου 500 επιχειρήσεις λεηλατήθηκαν κατά τις ταραχές και αναρίθμητοι άνθρωποι τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις μεταξύ όσων λεηλατούσαν, φρουρών ασφαλείας, μελών συμμοριών και δυνάμεων ασφαλείας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος έχει επιδεινώσει τις υποδομές υγειονομικής περίθαλψης της χώρας και έχει απειλήσει τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια του λαού της· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελλείψεις στον τομέα των φαρμάκων και των προμηθειών υγείας, η διακοπή παροχής βασικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και η μετανάστευση των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης οδήγησαν σε σταδιακή μείωση της επιχειρησιακής ικανότητας της υγειονομικής περίθαλψης·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν οι επιπτώσεις της κρίσης στη δημόσια υγεία, δεδομένου ότι το Υπουργείο Υγείας της Βενεζουέλας σταμάτησε να δημοσιεύει στατιστικές για τη δημόσια υγεία το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2012 έως το 2016, οι θάνατοι βρεφών αυξήθηκαν κατά 63 % και η μητρική θνησιμότητα υπερδιπλασιάστηκε· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2016 κρούσματα ασθενειών που προλαμβάνονται με εμβολιασμό, όπως η ιλαρά και η διφθερίτιδα, έχουν εξαπλωθεί σε ολόκληρη την περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2016 έως το 2017, η Βενεζουέλα είχε το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης σε κρούσματα ελονοσίας στον κόσμο, και ότι το 2015 τα ποσοστά φυματίωσης ήταν τα υψηλότερα που σημειώθηκαν στη χώρα για τα τελευταία 40 έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ του 2017 και του 2018, οι περισσότεροι ασθενείς που μολύνθηκαν από τον ιό HIV διέκοψαν τη θεραπεία τους λόγω έλλειψης φαρμάκων[14]·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κρούσματα και η αύξηση των επιδημιών μολυσματικών νόσων που συνδέονται με τη μείωση των βασικών υπηρεσιών δημόσιας υγείας απειλούν την υγεία των ανθρώπων στη χώρα και στην περιοχή, η οποία φιλοξενεί το 90 % των 3 εκατομμυρίων μεταναστών από τη Βενεζουέλα που έχουν μεταναστεύσει από το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) αναμένει ότι ο αριθμός των μεταναστών θα φτάσει τα 5 εκατομμύρια έως το τέλος του 2019, εάν η κατάσταση συνεχιστεί·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 18 Φεβρουαρίου 2019, απαγορεύτηκε η πρόσβαση στη χώρα σε τρεις βουλευτές (ΒΕΚ) της Ομάδας ΕΛΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 7 Μαρτίου 2019, δόθηκαν 48 ώρες στον πρεσβευτή της Γερμανίας στη Βενεζουέλα για να εγκαταλείψει τη χώρα·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 31 Ιανουαρίου 2019, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να συστήσει τη Διεθνή Ομάδα Επαφής για τη Βενεζουέλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στους όρους αναφοράς της, δήλωσε ότι στόχος της συγκεκριμένης Διεθνούς Ομάδας Επαφής για τη Βενεζουέλα είναι «να προωθήσει μια κοινή αντίληψη και μια πιο συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ των βασικών διεθνών παραγόντων όσον αφορά την κατάσταση στη Βενεζουέλα, εντός περιορισμένου χρονικού πλαισίου διάρκειας 90 ημερών, με στόχο μια ειρηνική και δημοκρατική εξεύρεση λύσης ως προς την τρέχουσα κρίση [...] μέσω της διεξαγωγής νέων εκλογών με όλες τις εγγυήσεις για μια ελεύθερη και δίκαιη εκλογική διαδικασία, υπό την εποπτεία διεθνών ανεξάρτητων παρατηρητών. Στόχος δεν είναι να λειτουργήσει ως μεσολαβητής, αλλά να υποστηρίξει μια πολιτική δυναμική, την οποία στη συνέχεια η ομάδα μπορεί να προωθήσει και να εδραιώσει περαιτέρω»·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παραμένει πεπεισμένη ότι μια ειρηνική, δημοκρατική πολιτική λύση είναι η μόνη βιώσιμη διέξοδος από την κρίση της Βενεζουέλας και συνεργάζεται με διεθνείς και περιφερειακούς εταίρους μέσω της Διεθνούς Ομάδας Επαφής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προηγούμενες προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κρίσης μέσω μιας διαδικασίας διαπραγμάτευσης και διαλόγου δεν έχουν αποφέρει απτά αποτελέσματα·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε αντίθεση με την Ομάδα της Λίμα ή τον Μηχανισμό Μοντεβιδέο, η Διεθνής Ομάδα Επαφής είναι η μόνη υφιστάμενη πολιτική πρωτοβουλία που έχει πρόσβαση σε όλους τους διαφορετικούς παράγοντες στη Βενεζουέλα, τόσο στην περιοχή όσο και στη διεθνή κοινότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή τη στιγμή επιδιώκει τη σύσταση μιας «Ομάδας Εργασίας για την εφαρμογή της διεθνούς βοήθειας», η οποία προβλέπεται να τεθεί υπό την ηγεσία του ΟΗΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από εξειδικευμένους φορείς σύμφωνα με τις διεθνείς αρχές και με την υιοθέτηση μιας προσέγγισης που βασίζεται αυστηρά στις ανάγκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος είναι να εξασφαλιστεί και να διευρυνθεί ο χώρος για την παροχή ουδέτερης και αμερόληπτης βοήθειας σε όσους την έχουν ανάγκη, σύμφωνα με τις διεθνώς συμφωνηθείσες αρχές·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διεθνής Ομάδα Επαφής συγκρότησε επίσης μια «Ομάδα Εργασίας για τις Εκλογές», η οποία επικουρείται από εκλογικούς εμπειρογνώμονες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να διεξαχθούν ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, θα πρέπει πρωτίστως να διοριστούν νέα μέλη στα θεσμικά όργανα της Βενεζουέλας που διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην εποπτεία των εκλογών αυτών, ιδίως στο Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο (CNE) και στο Ανώτατο Δικαστήριο (TSJ), πέραν των άλλων θεσμικών οργάνων όπου ενδεχομένως θα χρειαστεί, όπως ο Γενικός Ελεγκτής· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια άλλη βασική πτυχή θα ήταν η αποκατάσταση των δικαιωμάτων του εκλέγεσθαι και της συμμετοχής όλων των πολιτικών ηγετών και των κομμάτων·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τις τελευταίες ημέρες, οι δυνάμεις ασφαλείας της Βενεζουέλας έχουν θέσει υπό κράτηση πολλά μέλη του ιδιαίτερου γραφείου του προσωρινού Προέδρου Juan Guaidó, συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογένειάς του, σε μια προσπάθεια να αποδυναμωθεί το πολιτικό του περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 21 Μαρτίου 2019, οι δυνάμεις ασφαλείας της Βενεζουέλας προσήγαγαν τον επικεφαλής του γραφείου του Juan Guaidó, Roberto Marrero, και εισήλθαν διά της βίας στην κατοικία του Sergio Vergara, μέλους της Εθνοσυνέλευσης που εκπροσωπεί την πολιτεία της Táchira, αγνοώντας την κοινοβουλευτική ασυλία του·

1. εκφράζει την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή του προς το λαό της Βενεζουέλας που υποφέρει από τις επιπτώσεις μιας σοβαρής ανθρωπιστικής κρίσης·

2. υπενθυμίζει την προηγούμενη θέση του με την οποία κατηγορηματικά απορρίπτει οιεσδήποτε προτάσεις ή προσπάθειες να επιλυθεί η κρίση που θα μπορούσαν να συνεπάγονται τη χρήση βίας ή μια στρατιωτική επέμβαση· επαναλαμβάνει τις προηγούμενες θέσεις του ότι μια ειρηνική και δημοκρατική λύση χωρίς αποκλεισμούς είναι η μόνη βιώσιμη διέξοδος από το τρέχον πολιτικό αδιέξοδο και τη σοβαρή κοινωνική κρίση που αυτό προκάλεσε·

3. επαναλαμβάνει ότι στηρίζει πλήρως την Εθνοσυνέλευση, τον μοναδικό φορέα της Βενεζουέλας που διαθέτει δημοκρατική νομιμοποίηση, οι εξουσίες της οποίας πρέπει να αποκατασταθούν και να γίνουν σεβαστές, μαζί με τα προνόμια και την ασφάλεια των μελών της· υπενθυμίζει την αναγνώριση και τον σεβασμό του συνταγματικού ρόλου της Εθνοσυνέλευσης· υποστηρίζει το αίτημα της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να εγκριθούν προληπτικά μέτρα υπέρ των μελών της Εθνοσυνέλευσης·

4. ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ατόμων που κρατούνται επειδή είναι μέλη της οικογένειας του προσωρινού Προέδρου Juan Guaidó ή μέλη της ομάδας του· επαναλαμβάνει τις προηγούμενες εκκλήσεις του προς την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να θέσει αμέσως τέλος στην καταστολή εις βάρος πολιτικών ηγετών, δημοσιογράφων και μελών της αντιπολίτευσης·

5. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να συνεχίσει να συνεργάζεται με την αντιπολίτευση, την κυβέρνηση και τους διεθνείς και περιφερειακούς παράγοντες, μέσω της Διεθνούς Ομάδας Επαφής, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας επίτευξης δύο βασικών στόχων: πρώτον, προκειμένου να υποστηριχθεί η παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Βενεζουέλα σύμφωνα με τις διεθνώς συμφωνηθείσες αρχές, και δεύτερον, προκειμένου να οικοδομηθεί μια κοινή αντίληψη, μεταξύ των κύριων εμπλεκόμενων παραγόντων, όσον αφορά τρόπους για την επίτευξη ειρηνικής διεξόδου από την κρίση και τρόπους με τους οποίους η χώρα μπορεί να επιτύχει μια ειρηνική και δημοκρατική λύση μέσω νέων και αξιόπιστων προεδρικών εκλογών·

6. καλεί την ΕΥΕΔ να προωθήσει ενεργά μια συμφωνία για τη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας και να διασφαλίσει ότι αυτή θα διοχετευθεί μέσω των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με τις διεθνώς συμφωνηθείσες αρχές· εκφράζει την υποστήριξή του προς την «ομάδα εργασίας για την εφαρμογή της διεθνούς βοήθειας» και υπενθυμίζει τις προηγούμενες εκκλήσεις του να διασφαλιστεί η επείγουσα παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη χώρα ώστε να ανακουφιστεί ο πληθυσμός από όσα υπομένει· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν ότι η βοήθεια της ΕΕ παρέχεται επί τόπου και καταδικάζει την κυβέρνηση της Βενεζουέλας επειδή δεν επιτρέπει την είσοδό της στη χώρα, παρά τις ανάγκες του πληθυσμού·

7. συνιστά στην ΕΥΕΔ, στο πλαίσιο των προσπάθειών της, να προσανατολίσει το έργο της προς την απόκτηση της μέγιστης υποστήριξης από τις χώρες της περιοχής και την αναζήτηση ενεργού συμμετοχής του ΟΗΕ, στις περιπτώσεις που αναφέρεται στην ανθρωπιστική βοήθεια και στις πολιτικές συμφωνίες που αποσκοπούν στην επίλυση της κρίσης στη Βενεζουέλα·

8. αναγνωρίζει τον βασικό ρόλο που διαδραμάτισαν κατά το παρελθόν οι κουβανικές αρχές σε σχέση με τις περιφερειακές κρίσεις και καλεί την ΕΥΕΔ να διερευνήσει από κοινού με την Κούβα το άνοιγμα χώρων για μια ειρηνική, δημοκρατική και κατόπιν διαπραγματεύσεων λύση της κρίσης·

9. υποστηρίζει τις εργασίες της «Ομάδας Εργασίας για τις Εκλογές» της Διεθνούς Ομάδας Επαφής, και καλεί όλα τα μέρη να συνεργαστούν για την ανάπτυξη μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως η απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων, η άρση της απαγόρευσης για τους πολιτικούς της αντιπολίτευσης, και η σύσταση ενός εξισορροπημένου Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου· αναμένει ότι άπαξ και δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες και ανοιχτοί χώροι για την πολιτική, δημοκρατική και ειρηνική έκβαση της κρίσης, θα πρέπει να δρομολογηθεί μια διαδικασία διαμεσολάβησης για πολιτικό διάλογο μεταξύ των Βενεζουελανών ως ο μόνος εφικτός τρόπος επίλυσης της κρίσης·

10. καλεί τις αρχές της Βενεζουέλας να δρομολογήσουν έρευνα σχετικά με τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στις 23 και 24 Φεβρουαρίου 2019, προκειμένου να διευκρινιστεί ποιος είναι υπεύθυνος για τα εικαζόμενα θύματα μεταξύ των μελών της κοινότητας των ιθαγενών Pemón· υποστηρίζει το αίτημα της Εθνοσυνέλευσης προς τη Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να εγκριθούν προληπτικά μέτρα υπέρ των μελών της κοινότητας των ιθαγενών Pemón·

11. επιδοκιμάζει το έργο που επιτελούν διεθνείς οργανισμοί, πολιτικές πλατφόρμες και επαγγελματίες του τομέα της υγείας ως προς την παροχή στήριξης για να αμβλυνθεί η κατάσταση· υποστηρίζει το αίτημα της Εθνοσυνέλευσης προς τη Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να εγκρίνει προληπτικά μέτρα υπέρ των επαγγελματιών του κλάδου της υγείας, και υπενθυμίζει στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας ότι θα πρέπει να προστατεύει τις ανθρωπιστικές οργανώσεις και το προσωπικό τους στον εν λόγω τομέα·

12. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον νόμιμο προσωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας και της Εθνοσυνέλευσης της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Ομάδας της Λίμα, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-Λατινικής Αμερικής και στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών.

 

[1] ΕΕ C 285 της 29.8.2017, σ. 145.

[2] ΕΕ C 294 της 12.8.2016, σ. 21.

[3] ΕΕ C 316 της 30.8.2016, σ. 190.

[4] ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 101.

[5] ΕΕ C 298 της 23.8.2018, σ. 137.

[6] ΕΕ C 463 της 21.12.2018, σ. 61.

[7] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0199.

[8] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0313.

[9] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0436.

[10] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0061.

[11] ΕΕ L 276 της 7.11.2018, σ. 10.

[12] Bolivarian Republic of Venezuela, 2019, ‘Informe sobre los sucesos ocurridos en puntos de frontera relacionados con el intento de ingreso de la Ayuda Humitaria’ https://comunidadenmovimiento.cl/wp-content/uploads/2019/03/Informe-AN-sobre-hechos-ocurridos-el-23-y-24F-1.pdf

Τελευταία ενημέρωση: 27 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου