Procedūra : 2019/2628(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0226/2019

Pateikti tekstai :

B8-0226/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 28/03/2019 - 8.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0226/2019</NoDocSe>
PDF 158kWORD 59k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreSuite>pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo</TitreSuite>

<TitreRecueil>pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį</TitreRecueil>


<Titre>dėl nepaprastosios padėties Venesueloje</Titre>

<DocRef>(2019/2628(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis</Depute>

<Commission>{S&D}S&D frakcijos vardu</Commission>

</RepeatBlock-By>


B8‑0226/2019

Europos Parlamento rezoliucija dėl nepaprastosios padėties Venesueloje

(2019/2628(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Venesueloje, visų pirma į 2014 m. vasario 27 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje[1], 2014 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją dėl demokratinės opozicijos persekiojimo Venesueloje[2], 2015 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje[3], 2016 m. birželio 8 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje[4], 2017 m. balandžio 27 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje[5], 2018 m. vasario 8 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje[6], 2018 m. gegužės 3 d. rezoliuciją dėl rinkimų Venesueloje[7], 2018 m. liepos 5 d. rezoliuciją dėl migracijos krizės ir humanitarinės padėties Venesueloje bei prie jos sausumos sienų su Kolumbija ir Brazilija[8], 2018 m spalio 25 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje[9] ir 2019 m. sausio 31 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje[10],

 atsižvelgdamas į Tarptautinės kontaktinės grupės dėl Venesuelos įgaliojimus, kuriuos 2019 m. sausio 30 d. patvirtino Tarybos generalinis sekretoriatas,

 atsižvelgdamas į Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos (vyriausioji įgaliotinė ir pirmininko pavaduotoja) Federicos Mogherini 2019 m. vasario 7 d. išsakytas pastabas po Tarptautinės kontaktinės grupės dėl Venesuelos pirmojo steigiamojo posėdžio surengtoje spaudos konferencijoje,

 atsižvelgdamas į už tarptautinį bendradarbiavimą ir vystymąsi atsakingo Komisijos nario Neveno Mimicos 2019 m. kovo 12 d. vyriausiosios įgaliotinės ir pirmininko pavaduotojos Federicos Mogherini vardu išsakytas pastabas dėl padėties Venesueloje,

 atsižvelgdamas į atstovo spaudai 2019 m. kovo 21 d. pareiškimą dėl naujausių įvykių Venesueloje,

 atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio 6 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2018/1656, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2017/2074 dėl ribojamųjų priemonių Venesueloje[11], kuriuo iki 2019 m. lapkričio 14 d. atnaujinamos šiuo metu taikomos tikslinės ribojamosios priemonės,

 atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

 atsižvelgdamas į 2001 m. rugsėjo 11 d. priimtą Amerikos šalių demokratinę chartiją,

 atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

 atsižvelgdamas į Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą,

 atsižvelgdamas į Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) Romos statutą,

 atsižvelgdamas į Venesuelos Konstituciją;

 atsižvelgdamas į Venesuelos Nacionalinės Asamblėjos ataskaitą dėl įvykių prie Venesuelos sienos tuo metu, kai į šalį buvo bandoma atgabenti humanitarinę pagalbą[12],

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės padėtis Venesueloje toliau blogėja; kadangi ir toliau vis daugiau žmonių palieka Venesuelą dėl įvairių priežasčių, įskaitant nesaugumą ir smurtą, žmogaus teisių pažeidimus ir prastėjančią teisinės valstybės padėtį, maisto, vaistų arba galimybės naudotis būtiniausiomis socialinėmis paslaugomis trūkumą, pajamų praradimą ir didėjantį skurdą;

B. kadangi, JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro (OHCHR) duomenimis, 87 proc. Venesuelos gyventojų kenčia skurdą, o 61,2 proc. gyventojų – ypač didelį skurdą; kadangi 2018 m. trijų prestižinių Venesuelos universitetų visoje šalyje atlikto tyrimo duomenimis, 80 proc. Venesuelos namų ūkių patyrė maisto stygių ir 2017 m. kiekvienas apklausiamasis neteko vidutiniškai 11 kilogramų svorio;

C. kadangi po laikinojo prezidento Juano Guaidó kvietimo vasario 23 d. JAV bandė Venesuelai per jos sieną su Kolumbija ir Brazilija atsiųsti 20 mln. JAV dolerių vertės humanitarinę pagalbą, tačiau galiausiai to padaryti nepavyko; kadangi prieš 48 valandas iki minėtosios intervencijos Venesuelos vyriausybė uždarė savo sienas su kaimyninėmis šalimis; kadangi Venesuela blokavo ir keliones jūra tarp Venesuelos ir netoliese esančios Olandijai priklausančios Karibų jūros salos Kiurasao, kurioje taip pat buvo sutelkta pagalba; kadangi Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio judėjimo bendrame pareiškime teigiama, kad judėjimas negali dalyvauti šiuose veiksmuose, nurodant jo bendrus „pagrindinius nešališkumo, neutralumo ir nepriklausomumo principus“;

D. kadangi 2019 m. sausio 28 d. JAV priėmė naują sankcijų rinkinį, taikomą bendrovei „Petróleos de Venezuela S.A.“ (PDVSA); kadangi iki 2019 m. balandžio 28 d. JAV piliečiams buvo leista vykdyti visus sandorius ir veiklą, susijusius su naftos ir naftos produktų pirkimu ir importu iš PDVSA; kadangi pasibaigus 90 dienų veiklos nutraukimo laikotarpiui, išskyrus tuos atvejus, kai turimas Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) leidimas, JAV piliečiams nebus leidžiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti naftos ar naftos produktų iš PDVSA arba bet kurio kito jai priklausančio subjekto; kadangi prieš šiuos įvykius JAV teko maždaug 40 proc. Venesuelos eksporto ir jos buvo didžiausias grynuosius pinigus PDVSA mokantis klientas bei pagrindinis gamybos sąnaudų šaltinis; kadangi 2019 m. sausio 31 d., kalbėdamas apie Venesuelą, JT specialusis pranešėjas neigiamo vienašališkų prievartos priemonių poveikio klausimu teigė, kad karinė ar ekonominė prievarta niekada neturi būti naudojama siekiant pokyčių suverenios valstybės vyriausybėje. Užsienio valstybių taikomos sankcijos siekiant nuversti išrinktą vyriausybę yra visų tarptautinės teisės normų pažeidimas[13];

E. kadangi 2019 m. kovo 7 d. valstybės mastu nutrūkus elektros tiekimui kilo chaosas visoje šalyje, buvo paralyžiuoti oro uostai ir ligoninės bei nutrauktas telefono ir interneto paslaugų teikimas, be to, nutrūko vandens tiekimas; kadangi, pasak Marakaibo prekybos rūmų, per neramumus buvo apiplėšta apie 500 įmonių, o per plėšikautojų, apsaugos darbuotojų, gaujų narių ir saugumo pajėgų susirėmimus daugybė žmonių buvo sužeista;

F. kadangi dėl nutrūkusio elektros energijos tiekimo pablogėjo šalies sveikatos priežiūros infrastruktūra ir kilo grėsmė visuomenės sveikatai ir gyventojų saugumui; kadangi vaistų ir medicininių medžiagų trūkumas, bazinių komunalinių paslaugų teikimo nutraukimas sveikatos priežiūros įstaigose ir sveikatos priežiūros darbuotojų emigracija lėmė laipsnišką sveikatos priežiūros veiklos pajėgumų mažėjimą;

G. kadangi sunku kiekybiškai įvertinti krizės poveikį visuomenės sveikatai, nes 2016 m. Venesuelos sveikatos apsaugos ministerija nustojo skelbti svarbius visuomenės sveikatos srities statistinius duomenis; kadangi nuo 2012 m. iki 2016 m. kūdikių mirtingumas padidėjo 63 proc., o gimdyvių mirtingumas – daugiau nei dvigubai; kadangi nuo 2016 m. visame regione paplito ligų, kurių galima išvengti skiepijant, pvz., tymų ir difterijos, protrūkiai; kadangi 2016–2017 m. Venesueloje buvo užregistruota daugiausiai maliarijos atvejų pasaulyje, o 2015 m. susirgimų tuberkulioze skaičius šalyje buvo didžiausias per 40 metų; kadangi 2017–2018 m. dauguma ŽIV infekuotų pacientų dėl vaistų trūkumo nutraukė gydymą[14];

H. kadangi užkrečiamųjų ligų protrūkiai ir plintančios epidemijos kartu su mažėjančiomis pagrindinėmis visuomenės sveikatos paslaugomis kelia pavojų šalies ir regiono, kuriame yra 90 proc. iš 3 milijonų nuo 2015 m. iš šalies išvykusių Venesuelos migrantų, padėčiai sveikatos srityje; kadangi JT vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras (UNHCR) prognozuoja, kad, jeigu padėtis nepasikeis, migrantų skaičius iki 2019 m. pabaigos sieks 5 mln.;

I. kadangi 2019 m. vasario 18 d. trims Europos Parlamento PPE frakcijos nariams (EP nariams) nebuvo leista patekti į šalį; kadangi 2019 m. kovo 7 d. Vokietijos ambasadorius Venesueloje per 48 valandas turėjo išvykti iš šalies;

J. kadangi 2019 m. sausio 31 d. Europos Vadovų Taryba nusprendė įsteigti Tarptautinę kontaktinę grupę dėl Venesuelos; kadangi grupės įgaliojimuose teigiama, kad jos tikslas – per ribotą 90 dienų laikotarpį skatinti pagrindinius tarptautinius veikėjus laikytis bendro sutarimo ir suderinto požiūrio į padėtį Venesueloje, siekiant rasti taikų ir demokratinį dabartinės krizės sprendimą [...] surengiant naujus rinkimus su visomis laisvų ir sąžiningų rinkimų proceso, kurį stebėtų nepriklausomi tarptautiniai stebėtojai, garantijomis; Kontaktinės grupės tikslas – ne tarpininkauti, o remti politinę dinamiką, kurią ji galėtų toliau papildyti ir stiprinti;

K. kadangi ES tebėra įsitikinusi, kad taikus politinis demokratinis sprendimas yra vienintelis tvarus būdas užbaigti krizę Venesueloje, ir pasitelkdama Tarptautinę kontaktinę grupę bendradarbiauja su tarptautiniais ir regioniniais partneriais; kadangi ankstesni bandymai įveikti krizę derybų ir dialogo proceso metu nedavė apčiuopiamų rezultatų;

L. kadangi, priešingai nei Limos grupė arba Montevideo mechanizmas, Tarptautinė kontaktinė grupė yra vienintelė esama politinė iniciatyva, kuri turi ryšius su visais skirtingais Venesuelos suinteresuotaisiais subjektais tiek regione, tiek tarptautinės bendruomenės mastu; kadangi šiuo metu ji steigia Darbo grupę tarptautinės pagalbos priemonių įgyvendinimo klausimais, kuriai vadovautų JT siekiant užtikrinti, kad  humanitarinę pagalbą teiktų specializuotos įstaigos, vadovaudamosi tarptautiniais principais ir laikydamosi griežto poreikiais grindžiamo požiūrio; kadangi tikslas yra užtikrinti ir padidinti galimybes teikti neutralią ir nešališką pagalbą tiems, kuriems jos reikia, laikantis tarptautiniu mastu sutartų principų;

M. kadangi Tarptautinė kontaktinė grupė taip pat įsteigė Darbo grupę rinkimų klausimais, kuriai padeda rinkimų ekspertai; kadangi norint surengti laisvus ir sąžiningus rinkimus pirmiausia turi būti paskirti nauji nariai į svarbų vaidmenį vykdant šių rinkimų priežiūrą atliekančias Venesuelos institucijas, ypač į Nacionalinę rinkimų tarybą ir Aukščiausiąjį Teisingumo Teismą, taip pat į kitas galimas institucijas, pvz., Generalinio kontrolieriaus instituciją; kadangi dar vienas svarbus aspektas būtų atkurti visų politinių lyderių ir partijų teises kelti kandidatūras ir dalyvauti rinkimuose;

N. kadangi pastarosiomis dienomis Venesuelos saugumo pajėgos sulaikė keletą laikinojo prezidento Juano Guaidó kabineto narių, įskaitant jo šeimos narius, siekiant susilpninti jo politinę aplinką; kadangi 2019 m. kovo 21 d. Venesuelos saugumo pajėgos sulaikė Juano Guaidó kanceliarijos vadovą Robertą Marrero ir, nepaisydami Tačyros valstijai atstovaujančio Nacionalinės Asamblėjos nario Sergio Vergaros parlamentinio imuniteto, jėga įsiveržė į jo namus;

1. reiškia solidarumą su Venesuelos žmonėmis, kurie kenčia nuo sunkios humanitarinės ir politinės krizės padarinių, ir visapusišką paramą jiems;

2. primena ankstesnę savo poziciją kategoriškai atmesti bet kokius pasiūlymus ar bandymus įveikti krizę, dėl kurių gali būti naudojama prievarta ar karinė intervencija; dar kartą patvirtina savo ankstesnes pozicijas, kad taikus ir įtraukus demokratinis sprendimas yra vienintelis tvarus būdas išeiti iš dabartinės politinės aklavietės ir spręsti jos sukeltą didelę socialinę ir humanitarinę krizę;

3. patvirtina, jog visapusiškai remia Nacionalinę Asamblėją, kuri yra teisėta demokratinė Venesuelos valdžios institucija, kurios įgaliojimai, įskaitant jos narių prerogatyvas ir saugumą, turi būti atkurti ir gerbiami; primena Nacionalinės Asamblėjos konstitucinio vaidmens pripažinimą ir pagarbą jam; pritaria Amerikos šalių žmogaus teisių komisijos prašymui nustatyti atsargumo priemones Asamblėjos nariams apsaugoti;

4. ragina nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus asmenis, sulaikytus dėl to, kad jie yra laikinojo prezidento Juano Guaidó giminės arba jo komandos nariai; pakartoja savo ankstesnius raginimus Venesuelos vyriausybei nedelsiant nutraukti politinių lyderių, žurnalistų ir opozicijos narių represijas;

5. prašo Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) pasitelkiant Tarptautinę kontaktinę grupę toliau bendradarbiauti su opozicija, vyriausybe ir tarptautiniais bei regioniniais subjektais siekiant dviejų pagrindinių tikslų: pirma, remti humanitarinės pagalbos teikimą Venesuelai laikantis tarptautiniu mastu sutartų principų, antra, užtikrinti bendrą pagrindinių susijusių veikėjų supratimą apie veiksnius, kurie padės rasti taikią išeitį iš krizės, ir būdus, kuriais šalis gali pasiekti taikų ir demokratinį sprendimą per naujus ir patikimus prezidento rinkimus;

6. ragina EIVT aktyviai skatinti susitarti dėl humanitarinės pagalbos teikimo ir užtikrinti, kad ši pagalba būtų teikiama per Jungtines Tautas, laikantis tarptautiniu mastu sutartų principų; reiškia paramą Darbo grupei tarptautinės pagalbos priemonių įgyvendinimo klausimais ir primena savo ankstesnius raginimus užtikrinti, kad šaliai būtų nedelsiant teikiama humanitarinė pagalba, siekiant palengvinti jos gyventojų kančias; ragina ES institucijas dėti visas pastangas siekiant užtikrinti, kad vietoje būtų teikiama ES pagalba, ir smerkia Venesuelos vyriausybę dėl to, kad ji, nepaisydama gyventojų poreikių, pagalbos į šalį neįsileidžia;

7. rekomenduoja EIVT visais atvejais, kai kalbama apie humanitarinę pagalbą ir politinius susitarimus, kuriais siekiama išspręsti krizę Venesueloje, dėti pastangas siekiant užtikrinti didžiausią regiono šalių paramą ir stengtis garantuoti aktyvų JT dalyvavimą;

8. pripažįsta svarbų Kubos valdžios institucijų praeityje atliktą vaidmenį, susijusį su regioninėmis krizėmis, ir ragina EIVT kartu su Kuba išnagrinėti galimybę atverti erdves taikiam, demokratiniam ir derybomis pagrįstam krizės sprendimui;

9. remia Tarptautinės kontaktinės grupės Darbo grupės rinkimų klausimais veiklą ir ragina visas šalis bendradarbiauti rengiant pasitikėjimo stiprinimo priemones, pvz., politinių kalinių paleidimą, su opozicijos politikais susijusių draudimų panaikinimą ir pusiausvyros Nacionalinėje rinkimų taryboje užtikrinimą; tikisi, kad, kai tik bus sukurtos palankios sąlygos ir bus atvertos erdvės politiniam, demokratiniam ir taikiam krizės sprendimui pasiekti, kaip vienintelis galimas būdas krizei įveikti turėtų būti pradėtas tarpininkavimo procesas siekiant Venesuelos gyventojų politinio dialogo;

10. ragina Venesuelos valdžios institucijas pradėti 2019 m. vasario 24 d. ir 23 d. įvykių tyrimą siekiant išsiaiškinti, kas atsakingas už įtariamą Pemonų bendruomenės čiabuviams padarytą žalą; pritaria Nacionalinės Asamblėjos prašymui, kad Amerikos šalių žmogaus teisių komisija nustatytų atsargumo priemones Pemonų bendruomenės čiabuviams apsaugoti;

11. giria tarptautinių organizacijų, piliečių platformų ir sveikatos priežiūros specialistų atliktą darbą teikiant paramą padėčiai palengvinti; remia Nacionalinės Asamblėjos prašymą Amerikos šalių žmogaus teisių komisijai, kad ji priimtų atsargumo priemones sveikatos priežiūros specialistams apsaugoti, ir primena Venesuelos vyriausybei, kad ji turėtų apsaugoti humanitarinės pagalbos organizacijas ir jų šios srities darbuotojus;

12. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, teisėtam laikinajam Venesuelos Bolivaro Respublikos prezidentui ir Venesuelos Bolivaro Respublikos Nacionalinei Asamblėjai, Limos grupės valstybių vyriausybėms ir parlamentams, Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai ir Amerikos valstybių organizacijos generaliniam sekretoriui.

 

[1] OL C 285, 2017 8 29, p. 145.

[2] OL C 294, 2016 8 12, p. 21.

[3] OL C 316, 2016 8 30, p. 190.

[4] OL C 86, 2018 3 6, p. 101.

[5] OL C 298, 2018 8 23, p. 137.

[6] OL C 463, 2018 12 21, p. 61.

[7] Priimti tekstai, P8_TA(2018)0199.

[8] Priimti tekstai, P8_TA(2018)0313.

[9] Priimti tekstai, P8_TA(2018)0436.

[10] Priimti tekstai, P8_TA(2019)0061.

[11] OL L 276, 2018 11 7, p. 10.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 27 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika