Postup : 2019/2628(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0227/2019

Predkladané texty :

B8-0227/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 28/03/2019 - 8.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0327

<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0227/2019</NoDocSe>
PDF 147kWORD 52k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o núdzovej situácii vo Venezuele</Titre>

<DocRef>(2019/2628(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Monica Macovei, Raffaele Fitto</Depute>

<Commission>{ECR}v mene skupiny ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0225/2019

B8-0227/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o núdzovej situácii vo Venezuele

(2019/2628(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Venezuele, najmä na uznesenie z 3. mája 2018 o voľbách vo Venezuele[1], uznesenie z 5. júla 2018 o migračnej kríze a humanitárnej situácii vo Venezuele a na jej pozemných hraniciach s Kolumbiou a Brazíliou[2] a uznesenia z 25. októbra 2018[3] a z 31. januára 2019[4] o situácii vo Venezuele,

 so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky v mene EÚ z 24. februára 2019 o najnovších udalostiach vo Venezuele,

 so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „PK/VP“) v mene EÚ z 26. januára 2019 o situácii vo Venezuele,

 so zreteľom na vyhlásenie PK/VP v mene EÚ z 10. januára 2019 o novom mandáte prezidenta Madura,

 so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Venezuela čelí v dôsledku politickej krízy bezprecedentnej viacrozmernej kríze, ktorá postihuje čoraz viac jej obyvateľov;

B. keďže podľa Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov od roku 2014 utiekli zo svojej krajiny viac ako tri milióny Venezuelčanov; keďže tento exodus obyvateľov z Venezuely je z veľkej časti spôsobený humanitárnou krízou, ale mnoho Venezuelčanov utieklo pre tvrdý zákrok vlády, ktorý viedol k tisíckam prípadov svojvoľného zatýkania, stíhaniu stoviek civilistov vojenskými súdmi, mučeniu a inému zneužívaniu zadržiavaných osôb;

C. keďže Venezuelčania čelia kritickému nedostatku liekov, zdravotníckeho materiálu a potravín, čo vážne ohrozuje ich práva na zdravie a potraviny a spôsobuje zvýšené úrovne úmrtnosti matiek a detí, dramatický nárast výskytu infekčných chorôb a vysokú mieru potravinovej neistoty a detskej podvýživy;

D. keďže popieranie medzinárodnej humanitárnej núdzovej situácie zo strany režimu viedlo minulý mesiac k vyhroteniu napätia; keďže boli zaznamenané znepokojujúce správy o nepokojoch, násilných činoch a rastúcom počte obetí, najmä v pohraničných oblastiach;

E. keďže celoštátny výpadok elektrickej energie, ku ktorému došlo začiatkom marca, prispel k ďalšiemu zhoršeniu situácie v oblasti zdravotníckych služieb a dodávok potravín a čistej vody;

F. keďže 21. marca 2019 zamaskovaní agenti spravodajskej služby zatkli Roberta Marrera, kľúčového poradcu a náčelníka štábu dočasného prezidenta Venezuely Juana Guaidóa; keďže Marrero je obvinený z plánovania „aktov sabotáže“ namierených proti úradníkom a je obvinený z terorizmu;

G. keďže v polovici novembra 2018 bol údajne zatknutý nemecký novinár Billy Six a držaný vo vojenskom väzení na základe obvinení zo špionáže, z povstania a porušenia bezpečnostných zón; keďže 15. marca 2019 bol za istých podmienok prepustený a mohol opustiť krajinu; keďže len v roku 2019 bolo zadržaných najmenej 19 novinárov; keďže podľa dostupných správ bol 15. marca 2019 Tomasz Surdel, venezuelský korešpondent pre poľské noviny Gazeta Wyborcza, počas jazdy svojím autom v Caracase násilne prepadnutý, údajne špeciálnymi akčnými jednotkami venezuelskej národnej polície;

H. keďže 6. marca 2019 venezuelská vláda nariadila nemeckému veľvyslancovi, aby opustil krajinu, a obvinila ho z „opakovaného zasahovania do vnútorných záležitostí“;

I. keďže medzinárodní a regionálni partneri vrátane EÚ sa zaviazali prispieť k vytvoreniu podmienok pre pokojný, vierohodný a inkluzívny politický proces medzi všetkými relevantnými venezuelskými aktérmi;

J. keďže EÚ opakovane vyzvala na obnovenie demokracie a právneho štátu vo Venezuele prostredníctvom dôveryhodného politického procesu;

K. keďže 23. marca 2019 pristáli na hlavnom venezuelskom letisku dve ruské vojenské lietadlá, ktoré údajne priviezli desiatky vojakov a veľké množstvo materiálu;

1. je hlboko znepokojený nad ďalším zhoršovaním situácie vo Venezuele; opätovne vyjadruje solidaritu s venezuelským ľudom;

2. opakuje, že uznáva Juana Guaidóa za legitímneho dočasného prezidenta Venezuelskej bolívarovskej republiky, a vyjadruje plnú podporu jeho úsiliu; opätovne vyjadruje plnú podporu národnému zhromaždeniu, ktoré je jediným legitímnym demokratickým orgánom Venezuely a ktorého právomoci treba obnoviť a rešpektovať;

3. dôrazne vyzýva orgány presadzovania práva a bezpečnostné orgány, aby postupovali zdržanlivo, vyhýbali sa používaniu sily a umožnili vstup humanitárnej pomoci; odsudzuje využívanie osobitných ozbrojených skupín na zastrašovanie civilistov a zákonodarcov, ktorí sa zmobilizovali v záujme distribúcie pomoci;

4. víta skutočnosť, že EÚ už v uplynulom roku vyčlenila viac ako 60 miliónov EUR na humanitárnu a rozvojovú pomoc, a vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby v tomto záväzku pokračovali aj v budúcnosti;

5. odsudzuje zatknutie Roberta Marrera a žiada jeho okamžité prepustenie;

6. víta prepustenie nemeckého novinára Billyho Sixa; odsudzuje zadržanie niekoľkých ďalších novinárov, ktorí sa zaoberajú situáciou vo Venezuele, a vyzýva na ich okamžité prepustenie; odmieta násilný útok na poľského novinára Tomasza Surdela a žiada venezuelské orgány, aby bezodkladne vyšetrili tento cielený útok a určili zodpovedné osoby;

7. odsudzuje vyhostenie nemeckého veľvyslanca z Venezuely;

8. opakuje svoju výzvu na slobodné, transparentné a vierohodné prezidentské voľby založené na dohodnutom harmonograme, spravodlivých podmienkach pre všetkých aktérov, transparentnosti a prítomnosti medzinárodných pozorovateľov;

9. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, legitímnemu dočasnému prezidentovi republiky a Národnému zhromaždeniu Venezuelskej bolívarovskej republiky, vládam a parlamentom Limskej skupiny, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov.

 

[1] Prijaté texty, P8_TA(2018)0199.

[2] Prijaté texty, P8_TA(2018)0313.

[3] Prijaté texty, P8_TA(2018)0436.

[4] Prijaté texty, P8_TA(2019)0061.

Posledná úprava: 27. marca 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia