Процедура : 2019/2628(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0228/2019

Внесени текстове :

B8-0228/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 28/03/2019 - 8.9
Обяснение на вота

Приети текстове :


<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0228/2019</NoDocSe>
PDF 149kWORD 55k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност</TitreSuite>

<TitreRecueil>внесен съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно извънредната ситуация във Венесуела</Titre>

<DocRef>(2019/2628(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Хавиер Кусо Пермуй, Жуан Пимента Лопеш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Сабине Льозинг, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол Гусман, Такис Хаджигеоргиу, Люк Минг Фланаган, Лола Санчес Калдентей</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}от името на групата GUE/NGL</Commission>

</RepeatBlock-By>


B8‑0228/2019

Резолюция на Европейския парламент относно извънредната ситуация във Венесуела

(2019/2628(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид глава 1, член 1, параграф 2 от Устава на ООН от 1945 г. и заявената в него цел „да развива приятелски отношения между нациите, основани на зачитане принципа на равноправието и самоопределението на народите, и да взема други подходящи мерки за укрепване на всеобщия мир“,

 като взе предвид член 1 от Международния пакт за граждански и политически права и член 1 от Международния пакт за икономически, социални и културни права, в които се заявява, че „всички народи имат право на самоопределение“ и че „по силата на това право те свободно определят своето политическо положение и свободно осъществяват своето икономическо, социално и културно развитие“,

 като взе предвид принципа на ненамеса, определен в Устава на ООН,

 като взе предвид глава 1, член 2, параграф 4 от Устава на ООН, който гласи, че всички държави — членки на ООН, се въздържат в своите международни отношения от заплахата или използването на сила срещу териториалната цялост или политическата независимост на която и да е държава, или по какъвто и да е друг начин, несъвместим с целите на Организацията на обединените нации,

 като взе предвид допълнителните опасения, свързани с опитите за намеса по въпроси, които са основно в рамките на националната юрисдикция на Боливарска република Венесуела, в нарушение на разпоредбите на глава 1, член 2, параграф 7 от Устава на ООН,

 като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

 като взе предвид декларацията от срещата на държавните и правителствените ръководители на Общността на латиноамериканските и карибските държави (CELAC) и ЕС от 10 и 11 юни 2015 г., в която подписалите потвърждават своя ангажимент към всички цели и принципи, установени в Устава на Обединените нации, и подкрепата си за всички усилия в подкрепа на суверенното равенство на всички държави и зачитането на тяхната териториална цялост и политическа независимост,

 като взе предвид Конституцията на Венесуела,

 като взе предвид декларацията на Латиноамериканския парламент, и по-специално отхвърлянето на всеки опит за чуждестранна намеса, пряка или косвена, във вътрешните работи на Боливарска република Венесуела, и призива за провеждане на конструктивен диалог,

 като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че на 10 януари 2019 г. председателят Николас Мадуро Морос зае президентския пост на Републиката за мандата 2019 - 2025 г. по законен и конституционен начин;

Б. като има предвид, че президентските избори бяха предсрочни по искане на опозицията; като има предвид, че политическото и изборно споразумение, изготвено в Доминиканската република и модерирано от бившия министър-председател на Испания Хосе Луис Родригес Сапатеро, в последния момент не беше подписано от опозицията;

В. като има предвид, че изборите бяха проведени при равни, справедливи и прозрачни условия, под надзора на балансиран Национален избирателен съвет, и предлагаха достатъчни гаранции за всички участници;

Г. като има предвид, че по покана на съответните органи на Венесуела на изборите във Венесуела присъстваха 200 независими международни наблюдатели, като бившият министър-председател на Испания Хосе Луис Родригес Сапатеро, бившият министър на външните работи на Кипър Маркос Киприану и бившият председател на френския Сенат Жан-Пиер Бел;

Д. като има предвид, че на 20 май 2018 г. Николас Мадуро спечели изборите с 68% от гласовете;

Е. като има предвид, че едностранното признаване на  Хуан Гуайдо от САЩ, някои държави — членки на ЕС, и групата от Лима, да не говорим за заплахите за намеса и за опити за държавни преврати, ще послужат единствено за по-нататъшно нажежаване на атмосферата;

Ж. като има предвид, че така наречената хуманитарна помощ се експлоатира и използва за политически цели; като има предвид, че хуманитарната помощ трябва да бъде в съответствие с международните принципи на неутралност и независимост;

З. като има предвид, че настоящата безизходица ще доведе единствено до повече страдания за народа на Венесуела;

И. като има предвид, че е налице неотложна необходимост кризата да бъде преодоляна и да се намери изход от настоящото положение чрез диалог и мирни средства;

Й. като има предвид, че САЩ непрекъснато нарушава и проявява незачитане на Хартата на ООН, на международното право и по-специално на принципа за ненамеса;

К. като има предвид, че САЩ и ЕС са наложили санкции срещу Венесуела;

1. изразява своята солидарност с венесуелския народ; припомня, че „всички народи имат право на самоопределение“ и че „по силата на това право те свободно определят своето политическо положение и свободно осъществяват своето икономическо, социално и културно развитие“; отхвърля всички атаки срещу демокрацията и суверенитета на Венесуела;

2. поддържа убеждението си, че единственият изход от настоящата криза е да се инвестира в диалог между правителството на Венесуела и опозицията и че политическият диалог остава единственият път за мир във Венесуела и съседните региони;

подкрепя всички инициативи на венесуелския народ, насочени към постигане на политическо решение на настоящото положение, включително Механизма на Монтевидео, чрез истински и приобщаващ национален диалог;

3. призовава за спазване на Хартата на ООН, на международното право и принципите на ненамеса и многостранност;

4. настоятелно призовава за разрешаване на настоящата ситуация в Боливарска република Венесуела чрез мирни средства, в рамките на нейната национална конституция, и при пълно зачитане на нейния суверенитет и териториална цялост и на правото на самоопределение на народа ѝ; приветства призивите на генералния секретар на ООН в това отношение;

5. решително осъжда едностранното признаване на Хуан Гуайдо като временен президент от САЩ, някои държави — членки на ЕС, и групата от Лима;

6. осъжда заплахите за намеса и опити за преврати, които са абсолютно неприемливи и служат единствено за допълнително влошаване на положението;

7. изразява съжаление във връзка с продължаващата експлоатация и използване за политически цели на т.нар. хуманитарна помощ; припомня, че хуманитарната помощ трябва да бъде разпределяна в съответствие с международните принципи на неутралност и независимост;

8. подчертава, че настоящата безизходица е неустойчива и ще доведе единствено до повече страдания за народа на Венесуела;

9. изразява загриженост относно сериозната опасност от гражданска война и нейното евентуално разпространение в останалата част на Латинска Америка;

10. призовава САЩ и ЕС да отменят икономическите и финансовите санкции срещу Венесуела, които изострят трудностите, пред които са изправени хората, и да спазват международното право и правата на човека;

11. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителството на Боливарска република Венесуела, парламента на Меркосур, Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея и латиноамериканските регионални организации, включително Съюза на южноамериканските нации (UNASUR), Боливарския алианс на народите на Америка (ALBA) и Общността на латиноамериканските и карибските държави (CELAC).

Последно осъвременяване: 27 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност