Διαδικασία : 2019/2628(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0228/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0228/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 28/03/2019 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0228/2019</NoDocSe>
PDF 159kWORD 55k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα</Titre>

<DocRef>(2019/2628(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Τάκης Χατζηγεωργίου, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez Caldentey</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL</Commission>

</RepeatBlock-By>


B8‑0228/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα

(2019/2628(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το κεφάλαιο 1 άρθρο 1 παράγραφος 2 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, του 1945, όπου δηλώνεται ότι οι σκοποί των Ηνωμένων Εθνών είναι «να αναπτύσσουν ανάμεσα στα έθνη φιλικές σχέσεις που θα βασίζονται στο σεβασμό της αρχής των ίσων δικαιωμάτων και της αυτοδιάθεσης των λαών και να παίρνουν άλλα μέτρα κατάλληλα για την ενίσχυση της παγκόσμιας ειρήνης»,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 1 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και το άρθρο 1 του Διεθνούς Συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα, στα οποία αναφέρεται ότι «όλοι οι λαοί έχουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης» και ότι «σύμφωνα με το δικαίωμα αυτό καθορίζουν ελεύθερα το πολιτικό καθεστώς τους και εξασφαλίζουν ελεύθερα την οικονομική, κοινωνική και μορφωτική ανάπτυξη τους»,

 έχοντας υπόψη την αρχή της μη παρέμβασης, όπως κατοχυρώνεται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 2, παράγραφος 4, κεφάλαιο 1 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το οποίο όλα τα μέλη του ΟΗΕ απέχουν, στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεών τους, από την απειλή ή τη χρήση βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους, ή από οποιονδήποτε άλλο τρόπο που δεν συνάδει με τους σκοπούς των Ηνωμένων Εθνών.

 έχοντας υπόψη την περαιτέρω ανησυχία σχετικά με τις προσπάθειες παρέμβασης σε θέματα που εμπίπτουν κατά βάση στην εγχώρια δικαιοδοσία της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 2 παράγραφος 7, κεφάλαιο 1 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

 έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση της συνόδου κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Κοινότητας των Κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (CELAC) και της ΕΕ, της 10ης και 11ης Ιουνίου 2015, με την οποία οι συνυπογράφοντες επιβεβαίωσαν εκ νέου τη δέσμευσή τους όσον αφορά το σύνολο των στόχων και των αρχών που κατοχυρώνονται στον Χάρτη του ΟΗΕ, καθώς και τη στήριξή τους όσον αφορά κάθε προσπάθεια για την προώθηση της κυρίαρχης ισότητας όλων των κρατών και για τον σεβασμό της εδαφικής τους ακεραιότητας και της πολιτικής ανεξαρτησίας τους,

 έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Βενεζουέλας,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση του Κοινοβουλίου της Λατινικής Αμερικής, και ιδίως την εκ μέρους του απόρριψη οποιασδήποτε απόπειρας άμεσης ή έμμεσης εξωτερικής παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας και την έκκλησή του για εποικοδομητικό διάλογο,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 10 Ιανουαρίου 2019 ο Πρόεδρος Nicolas Maduro Moros νόμιμα και συνταγματικά ανέλαβε την Προεδρία της Δημοκρατίας για την περίοδο 2019-2025·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προεδρικές εκλογές επισπεύσθηκαν μετά από αίτημα της αντιπολίτευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πολιτική και εκλογική συμφωνία που είχε διαμορφωθεί στη Δομινικανή Δημοκρατία με τη διαμεσολάβηση του πρώην πρωθυπουργού της Ισπανίας José Luis Rodríguez Zapatero, δεν υπεγράφη από την αντιπολίτευση την τελευταία στιγμή·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές διεξήχθησαν υπό ισότιμους, δίκαιους και διαφανείς όρους, υπό την εποπτεία ενός ισόρροπου Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου και προσέφεραν επαρκείς εγγυήσεις για όλους τους συμμετέχοντες·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις εκλογές στη Βενεζουέλα ήταν παρόντες 200 ανεξάρτητοι διεθνείς παρατηρητές, όπως ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας κ. José Luis Rodríguez  Zapatero, ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, κ. Μάρκος Κυπριανού και ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλικής Γερουσίας, κ. Jean-Pierre Bel, μετά από πρόσκληση των αρμόδιων αρχών της Βενεζουέλας·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Nicolás Maduro αναδείχθηκε νικητής στις εκλογές της 20 Μαΐου 2018, συγκεντρώνοντας το 68% των ψήφων·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μονομερής αναγνώριση του Juan Guaidó από τις ΗΠΑ, ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ και της ομάδας της Λίμα του Guidó, καθώς και οι απειλές παρέμβασης ή οι απόπειρες πραξικοπήματος θα πυροδοτήσουν μόνο περαιτέρω αρνητικές εξελίξεις·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποκαλούμενη ανθρωπιστική βοήθεια γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης για πολιτικούς σκοπούς, ενώ θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις διεθνείς αρχές της ουδετερότητας και της ανεξαρτησίας·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σημερινό αδιέξοδο θα επιφέρει μόνο περισσότερα δεινά για τον λαό της Βενεζουέλας·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να ξεπεραστεί η τρέχουσα κατάσταση στη Βενεζουέλα και να βρεθεί μια διέξοδος μέσω διαπραγματεύσεων και διαλόγου και με ειρηνικά μέσα·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζονται οι παραβιάσεις από τις ΗΠΑ και η μη τήρηση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, του διεθνούς δικαίου και ειδικότερα της αρχής της μη παρέμβασης·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ και η ΕΕ επέβαλαν κυρώσεις στη Βενεζουέλα·

1. εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τον λαό της Βενεζουέλας· υπενθυμίζει ότι «όλοι οι λαοί έχουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης» και ότι «δυνάμει του δικαιώματος αυτού καθορίζουν ελεύθερα το πολιτικό τους καθεστώς και επιδιώκουν ελεύθερα την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική τους ανάπτυξη»· Απορρίπτει κάθε επίθεση εναντίον του δημοκρατικού πολιτεύματος και της κυριαρχίας της Βενεζουέλας·

2. υποστηρίζει ότι ο μόνος τρόπος για την έξοδο από την κρίση είναι ο διάλογος μεταξύ της κυβέρνησης της Βενεζουέλας και της αντιπολίτευση, και ότι ο πολιτικός διάλογος παραμένει η μόνη διέξοδος προς την ειρήνη στη Βενεζουέλα και τη γύρω περιοχή· υποστηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην επίτευξη μιας πολιτικής λύσης στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σήμερα μεταξύ των πολιτών της Βενεζουέλας, συμπεριλαμβανομένου του Μηχανισμού του Μοντεβιδέο, μέσω μιας γνήσιας και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασίας εθνικού διαλόγου·

3. ζητεί να γίνει σεβαστός ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, το διεθνές δίκαιο, η αρχή της μη παρέμβασης και η πολυμέρεια·

4. απευθύνει έκκληση για την επίλυση της τρέχουσας κατάστασης στη Βολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας με ειρηνικά μέσα, στο πλαίσιο του Εθνικού Συντάγματος, και με πλήρη σεβασμό στην κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και το δικαίωμα αυτοδιάθεσης του λαού της Βενεζουέλας· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις εκκλήσεις του γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών·

5. καταδικάζει απερίφραστα τη μονομερή αναγνώριση από τις ΗΠΑ, ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ και την Ομάδα της Λίμα, του Juan Guidó ως προσωρινού Προέδρου·

6. καταδικάζει τις απειλές παρέμβασης ή πραξικοπήματος, που είναι εντελώς απαράδεκτες και θα διογκώσουν περαιτέρω την κατάσταση·

7. εκφράζει τη λύπη του για την συνεχιζόμενη εκμετάλλευση για πολιτικούς σκοπούς της αποκαλούμενης ανθρωπιστικής βοήθειας· υπενθυμίζει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να παρέχεται σύμφωνα με τις διεθνείς αρχές της ουδετερότητας και της ανεξαρτησίας·

8. υπογραμμίζει ότι το σημερινό αδιέξοδο δεν μπορεί να συνεχιστεί και θα επιφέρει μόνο περισσότερα δεινά για τον λαό της Βενεζουέλας·

9. εκφράζει την ανησυχία του για τον σοβαρό κίνδυνο εμφυλίου πολέμου και μια δυνητική εξάπλωση στη Λατινική Αμερική·

10. καλεί τις ΗΠΑ και την ΕΕ να άρουν τις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές κυρώσεις εις βάρος της Βενεζουέλας, οι οποίες επιτείνουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, και να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην κυβέρνηση της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, στο Κοινοβούλιο της Mercosur, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ευρωπαϊκής Ένωσης - Λατινικής Αμερικής και τους περιφερειακούς φορείς της Λατινικής Αμερικής, συμπεριλαμβανομένης της Ένωσης των Εθνών της Νοτίου Αμερικής (Unasur), της Βολιβαριανής Συμμαχίας για τους Λαούς της Αμερικής μας (ALBA) και της Κοινότητας των Κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (CELAC).

 

Τελευταία ενημέρωση: 27 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου