Postup : 2019/2628(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0228/2019

Predkladané texty :

B8-0228/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 28/03/2019 - 8.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0228/2019</NoDocSe>
PDF 143kWORD 54k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o núdzovej situácii vo Venezuele</Titre>

<DocRef>(2019/2628(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez Caldentey</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}v mene skupiny GUE/NGL</Commission>

</RepeatBlock-By>


B8-0228/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o núdzovej situácii vo Venezuele

(2019/2628(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na kapitolu 1 článok 1 ods. 2 Charty OSN z roku 1945, v ktorej sa ako cieľ uvádza „rozvíjať medzi národmi priateľské vzťahy založené na úcte k zásade rovnoprávnosti a sebaurčenia národov, ako aj prijať všetky ostatné vhodné opatrenia na posilnenie svetového mieru“,

 so zreteľom na článok 1 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a článok 1 Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, v ktorom sa uvádza, že „všetky národy majú právo na sebaurčenie“ a že „na základe tohto práva slobodne určujú svoj politický štatút a slobodne uskutočňujú svoj hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj“,

 so zreteľom na zásadu nezasahovania stanovenú v Charte OSN,

 so zreteľom na kapitolu 1 článok 2 ods. 4 Charty OSN, v ktorej sa uvádza, že všetci členovia OSN sa vo svojich medzinárodných vzťahoch zdržia hrozby alebo použitia sily proti územnej celistvosti alebo politickej nezávislosti akéhokoľvek štátu, alebo akéhokoľvek iného konania, ktorý nie je v súlade s cieľmi Organizácie Spojených národov,

 so zreteľom na ďalšie otázky týkajúce sa pokusov zasahovať vo veciach, ktoré v zásade patria do domácej jurisdikcie Venezuelskej bolívarovskej republiky, v rozpore s ustanoveniami kapitoly 1, článku 2 ods. 7 Charty OSN,

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

 so zreteľom na vyhlásenie prijaté na samite hláv štátov a predsedov vlád Spoločenstva štátov Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAC) a EÚ 10. a 11. júna 2015, v ktorom signatári opätovne potvrdili svoje odhodlanie uplatňovať všetky ciele a zásady zakotvené v Charte OSN a podporu akejkoľvek snahe o presadzovanie zvrchovanej rovnosti všetkých štátov a rešpektovanie ich územnej celistvosti a politickej nezávislosti,

 so zreteľom na ústavu Venezuely,

 so zreteľom na vyhlásenie Latinskoamerického parlamentu, najmä na jeho odmietnutie akéhokoľvek pokusu o priame alebo nepriame zahraničné zasahovanie, do vnútorných záležitostí Venezuelskej bolívarovskej republiky, a na jeho žiadosť o konštruktívny dialóg,

 so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže 10. januára 2019 sa prezident Nicolás Maduro Moros legitímne a v súlade s ústavou ujal prezidentského úradu republiky na obdobie 2019 – 2025;

B. keďže prezidentské voľby sa konali predčasne na žiadosť opozície; keďže opozícia až v poslednej chvíli nepodpísala politickú a volebnú dohodu vypracovanú v Dominikánskej republike, ktorú sprostredkoval bývalý španielsky predseda vlády José Luis Rodriguez Zapatero;

C. keďže voľby sa konali v rovnakých, spravodlivých a transparentných podmienkach pod dohľadom vyváženej národnej volebnej rady a poskytli všetkým účastníkom dostatočné záruky;

D. keďže na voľbách vo Venezuele sa na základe pozvania príslušných venezuelských orgánov zúčastnilo 200 nezávislých medzinárodných pozorovateľov, ako je bývalý predseda vlády Španielska José Luis Rodríguez Zapatero, bývalý minister zahraničných vecí Cypru Marcos Cipriani a bývalý predseda francúzskeho senátu Jean-Pierre Bel;

E. keďže 20. mája 2018 Nicolás Maduro voľby vyhral so ziskom 68 % hlasov;

F. keďže jednostranné uznanie Juana Guaidóa Spojenými štátmi, niektorými členskými štátmi EÚ a Limskou skupinou, ako aj hrozby zásahu a pokusu o prevrat situáciu len zhoršujú;

G. keďže takzvaná humanitárna pomoc sa používa a zneužíva na politické ciele; keďže humanitárna pomoc musí byť v súlade s medzinárodnými zásadami neutrality a nezávislosti;

H. keďže súčasná patová situácia povedie len k väčšiemu utrpeniu obyvateľov Venezuely;

I. keďže je naliehavo potrebné prekonať súčasnú situácie vo Venezuele a rokovať o jej riešení prostredníctvom dialógu a mierových prostriedkov;

J. keďže Spojené štáty neustále porušujú a nerešpektujú Chartu OSN, medzinárodné právo, a najmä zásadu nezasahovania;

K. keďže USA a EÚ uvalili na Venezuelu sankcie;

1. vyjadruje svoju solidaritu s venezuelským obyvateľstvom; pripomína, že „všetky národy majú právo na sebaurčenie“ a že „na základe tohto práva slobodne rozhodujú o svojom politickom štatúte a slobodne sa usilujú o hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj“; odmieta všetky útoky na venezuelskú demokraciu a suverenitu;

2. opakuje svoje presvedčenie, že jediné riešenie súčasnej krízy je zamerať sa na dialóg medzi venezuelskou vládou a opozíciou a že politický dialóg zostáva jedinou cestou k mieru vo Venezuele a v okolitom regióne; podporuje všetky iniciatívy zamerané na dosiahnutie politického riešenia súčasnej situácie obyvateľov Venezuely vrátane mechanizmu z Montevidea prostredníctvom skutočného a inkluzívneho procesu národného dialógu;

3. požaduje dodržiavanie Charty OSN, medzinárodného práva a zásad nezasahovania a multilateralizmu;

4. nalieha na vyriešenie súčasnej situácie vo Venezuelskej bolívarovskej republike mierovou cestou, v súlade s ústavou a pri úplnom rešpektovaní zvrchovanosti a územnej celistvosti krajiny, ako aj práva jej obyvateľov na sebaurčenie; víta výzvy generálneho tajomníka OSN v tejto súvislosti;

5. dôrazne odsudzuje jednostranné uznanie Juana Guaidóa ako dočasného prezidenta Spojenými štátmi, niektorými členskými štátmi EÚ a Limskou skupinou;

6. odsudzuje hrozby zásahu a pokusy o prevrat, ktoré sú úplne neprijateľné a ich jediným cieľom je krízu ešte viac prehĺbiť;

7. odsudzuje prebiehajúce zneužívanie takzvanej humanitárnej pomoci na politické ciele; pripomína, že humanitárna pomoc sa musí poskytovať v súlade s medzinárodnými zásadami neutrality a nezávislosti;

8. zdôrazňuje, že súčasná patová situácia je neudržateľná a povedie len k väčšiemu utrpeniu obyvateľov Venezuely;

9. vyjadruje znepokojenie nad vážnou hrozbou občianskej vojny a jej možného presahu do ďalších častí Latinskej Ameriky;

10. vyzýva USA a EÚ, aby zrušili ekonomické a finančné sankcie voči Venezuele, ktoré prehlbujú ťažkú situáciu jej obyvateľov, a aby dodržiavali medzinárodné právo a ľudské práva;

11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vláde Venezuelskej bolívarovskej republiky, parlamentu Mercosuru, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a regionálnym orgánom Latinskej Ameriky vrátane Únie juhoamerických národov (Unasur), Bolívarovského združenia národov Ameriky (ALBA) a Spoločenstva štátov Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAC).

 

Posledná úprava: 27. marca 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia