Процедура : 2019/2628(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0229/2019

Внесени текстове :

B8-0229/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 28/03/2019 - 8.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0327

<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0229/2019</NoDocSe>
PDF 184kWORD 54k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност</TitreSuite>

<TitreRecueil>съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно извънредната ситуация във Венесуела </Titre>

<DocRef>(2019/2628(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Илхан Кючюк, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä</Depute>

<Commission>{ALDE}от името на групата ALDE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0225/2019

B8-0229/2019

Резолюция на Европейския парламент относно извънредната ситуация във Венесуела

(2019/2628(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид предишните си резолюции относно Венесуела, и по-специално резолюциите от 3 май 2018 г. относно изборите във Венесуела[1], от 5 юли 2018 г. относно миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните сухоземни граници с Колумбия и Бразилия[2], както и от 25 октомври 2018 г.[3] и 31 януари 2019 г.[4] относно положението във Венесуела,

 като взе предвид неотдавнашните декларации на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) от името на ЕС относно положението във Венесуела,

 като взе предвид последните заключения на Съвета:

 като взе предвид Римския статут на Международния наказателен съд (МНС),

 като взе предвид Конституцията на Венесуела, и по-специално член 233 от нея,

 като взе предвид доклада на Amnesty International от 20 февруари 2019 г.[5],

 като взе предвид декларациите на Групата от Лима, особено декларацията от 25 февруари 2019 г.[6],

 като взе предвид посланието на генералния секретар на Организацията на американските държави (ОАД) от 20 април 2018 г. относно влошаващата се хуманитарна ситуация във Венесуела[7] и съвместното изявление на държавите – членки на ОАД, от 24 януари 2019 г.[8],

 като взе предвид предпазните мерки, предоставени от Междуамериканската комисия по правата на човека за защита на Хуан Гуайдо,

 като взе предвид устно актуализираната информация на Върховния комисар на ООН за правата на човека от 20 март 2019 г. относно положението с правата на човека в Боливарска република Венесуела,

 като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че Венесуела е изправена пред дълбока хуманитарна криза, недостиг на лекарства и храни, ситуация на масови нарушения на правата на човека, хиперинфлация, политически репресии, корупция и насилие; като има предвид, че условията на живот са се влошили сериозно и 87% от населението понастоящем живеят в бедност;

Б. като има предвид, че неотдавнашното прекъсване на електроснабдяването в национален мащаб, което все още засяга някои щати, допринася за по-нататъшното драматично влошаване на здравните услуги и на доставките на храна и вода; като има предвид, че съществуват опасения от нови сривове в електроенергийната мрежа и водоснабдяването през следващите дни, и като има предвид, че режимът не може да гарантира предоставянето на тези услуги за собственото си население;

В. като има предвид, че липсата на електроенергия утежни кризата във венесуелските болници, които също страдат от липса на инвестиции и поддръжка, в допълнение към недостига на лекарства; като има предвид, че по време на прекъсването на електроснабдяването десетки хора в държавните болници са починали;

Г. като има предвид, че дори и малкото доставяни във Венесуела храни са изложени на риск от разваляне; като има предвид, че хората се мъчат да получат вода, храна и лекарства;

Д. като има предвид, че спиранията на тока са пряко следствие от лошото управление, липсата на поддръжка и корупцията на незаконния режим на Николас Мадуро;

Е. като има предвид, че според Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) и Международната организация по миграция (МОМ) над 2,7 милиона граждани на Венесуела са напуснали страната от 2015 г. насам и че броят им може да достигне 5 милиона до края на годината, ако кризата продължи да се влошава;

Ж. като има предвид, че населението на Венесуела е изправено пред безпрецедентна социална, икономическа и демографска криза, като повече от 3 милиона души са напуснали страната, а инфлацията надвишава 1 650 000%; като има предвид, че над 1 милион деца вече не посещават училище;

З. като има предвид, че сблъсъците по границите с Бразилия и Колумбия продължават; като има предвид, че сухопътните и морските граници на Венесуела с Колумбия, Бразилия и островите Аруба, Бонер и Кюрасао са реално затворени;

И. като има предвид, че международната помощ се събира на няколко места по границите с Колумбия и Бразилия, докато се очаква тя да влезе в страната; като има предвид, че Николас Мадуро многократно е отхвърлял международна помощ, като е допускал част от нея да се похаби, причинявайки по този начин по-голямо страдание за населението и увеличаване на напрежението по границите;

Й. като има предвид, че на 10 януари 2019 г. Николас Мадуро незаконно узурпира президентската власт пред Върховния съд в нарушение на конституционния ред;

К. като има предвид, че на 31 януари 2019 г. Европейският парламент и значителен дял от международната общност признаха Хуан Гуайдо за легитимен временен президент на Венесуела, но Мадуро продължава да упражнява контрол върху въоръжените сили и държавните институции;

Л. като има предвид, че Испания, Франция, Германия, Нидерландия, Обединеното кралство, Австрия, Швеция, Дания, Португалия, Финландия, Люксембург, Латвия, Литва, Чехия и Естония признаха Гуайдо като временен президент, след като завареният президент Николас Мадуро не изяви намерение да се проведат нови избори; като има предвид, че над 50 държави вече са признали като временен президент Гуайдо, в това число 24-те държави – членки на ЕС;

М. като има предвид, че на 8 февруари 2018 г. прокурорът на МНС образува досъдебно производство във връзка с положението във Венесуела;

Н. като има предвид, че през последните две години Съюзът предостави на Венесуела над 67 милиона евро под формата на хуманитарна помощ и на помощ за развитие и е готов да увеличи тази помощ;

О. като има предвид, че протестите във Венесуела, особено в Каракас, продължават, като има предвид, че атаките и сплашването на цивилни лица, членове на опозицията и законодатели както от силите за сигурност, така и от нередовните въоръжени групировки, се засилват;

П. като има предвид, че видеоматериалите, разкрити от бившия офицер от военно-въздушните сили Роналд Дугарте и представени пред ОАД, подробно показват случаи на изтезания, регистрирани между декември 2018 г. и февруари 2019 г., които представляват престъпления срещу човечеството;

Р. като има предвид, че от началото на 2019 г. 40 журналисти бяха задържани като част от нарастващите репресии срещу изразяването на несъгласие и срещу свободата на печата, които продължават от няколко години, но се засилиха след 10 януари 2019 г.;

С. като има предвид, че на 21 март 2019 г. силите за сигурност на Венесуела задържаха началника на кабинета на Хуан Гуайдо, Роберто Мареро, и насилствено проникнаха в дома на Серхио Вергара, член на Националното събрание на щата Тачира, без да зачитат парламентарния му имунитет;

Т. като има предвид, че кубинските полицейски сили и кубинското военно разузнаване са стратегически елемент, който позволява да се запази незаконният режим на Мадуро;

У. като има предвид, че на 23 януари, събота, два самолета, принадлежащи на руските военновъздушни сили, пристигнаха на международно летище „Симон Боливар“ в Майкетия, с най-малко сто войници на борда, и като има предвид, че този вид действия се повтарят през последните месеци;

1. изразява дълбока загриженост във връзка с тежката хуманитарна ситуация във Венесуела, която сериозно вреди на живота на населението на страната;

2. подкрепя Хуан Гуайдо, временно изпълняващ длъжността президент в съответствие с член 233 от Конституцията на Венесуела, и призовава ЗП/ВП, както и всички държави членки, да признаят Хуан Гуайдо за законен временен президент на Боливарска република Венесуела и да подкрепят неговата пътна карта за постигане на нови свободни, прозрачни и надеждни президентски избори и за възстановяване на демокрацията; приветства факта, че значителен дял от международната общност и по-голямата част от държавите – членки на ЕС, вече са признали новия временен президент; изразява съжаление, че в Съвета не е намерена обща позиция по този въпрос;

3. отново изтъква пълната си подкрепа за Националното събрание, което понастоящем е единственият легитимен демократичен орган на Венесуела и чиито правомощия трябва да бъдат възстановени и да се зачитат, включително прерогативите и безопасността на неговите членове;

4. отново призовава за пълно признаване като посланици на дипломатическите представители, назначени от законния временен президент на Боливарска република Венесуела, Хуан Гуайдо, в ЕС и неговите държави членки; приветства признаването, от страна на Управителния съвет на Междуамериканската банка за развитие (IDB) и на Американската инвестиционна корпорация (IIC), на Рикардо Хаусман като управител за Венесуела в тези субекти;

5. изразява съжаление за неотдавнашната сериозна криза в електроснабдяването, причинена от лошо управление, недостиг на инвестиции и корупция, която достигна своя връх в прекъсването на електрозахранването в национален мащаб в началото на март 2019 г., което продължи повече от 100 часа, като допълнително изостри хуманитарната криза и доведе до редица смъртни случаи, причинявайки хаос в страната, парализиране на летищата и болниците, прекъсване на телефонните и интернет услуги и спиране на водоснабдяването;

6. осъжда блокадата от страна на незаконния режим на Мадуро на спешно необходимите доставки на хуманитарна помощ; отново заявява, че хуманитарната помощ трябва безпрепятствено да влезе в държавата и да достигне до хората в нужда, които живеят в условия на изключителна уязвимост; осъжда действията на режима на Мадуро от 23 февруари 2019 г., който попречи на влизането на хуманитарната помощ, дарена от няколко държави и събрана по границите с Колумбия и Бразилия, и дори стигна дотам, че я унищожи;

7. подкрепя членовете на венесуелската армия, които са отказали да репресират цивилното население по време на кризата и са дезертирали; признава работата на колумбийските органи за защита и грижи за тези войници дисиденти; насърчава военния персонал, и особено служителите на високо равнище да отхвърлят поръчки, които включват нарушения на правата на човека и да подкрепят конституционния път, ръководен от временния президент Хуан Гуайдо;

8. горещо приветства и силно подкрепя усилията, положени от международни организации като Международния комитет на Червения кръст, Международната организация по миграция (МОМ) и ВКБООН, както и други неправителствени организации, за подпомагане на венесуелските мигранти и бежанци в съседните Колумбия и Бразилия, наред с други държави;

9. изразява дълбока загриженост във връзка с данните, които показват, че присъствието на организираната престъпност във Венесуела, нейното разширяване и трансграничната ѝ дейност, особено към Колумбия, излагат на риск стабилността на региона;

10. призовава за възстановяване и зачитане на правомощията на демократично избраното Национално събрание; призовава за зачитане на конституционно установените имунитет, свобода и безопасност на всички членове на Националното събрание и на президента Хуан Гуайдо;

11. осъжда нападенията на службите за сигурност на Мадуро и задържането на Роберто Мареро – началника на кабинета на временния президент Хуан Гуайдо, както и неотдавнашното насилствено проникване в къщата на члена на Националното събрание Серхио Вергара; призовава за незабавно освобождаване на Мареро; осъжда отвличането на члена на Националното събрание Хуан Рекесенс и призовава за неговото освобождаване;

12. отбелязва създаването на Международната контактна група по инициатива на Европейския съюз, която има за цел да създаде условия за предсрочни президентски избори и да улесни предоставянето на хуманитарна помощ; настоятелно призовава тази инициатива да послужи като ефективен механизъм за постигане на осезаеми резултати в краткосрочен план, особено след извънредната ситуация в цялата страна през последните седмици и срещата, проведена в Монтевидео на 7 март; призовава Международната контактна група да избегне да бъде използвана от режима на Мадуро като стратегия за забавяне на разрешаването на кризата, както и спешно да обмисли начини за задоволяване на належащите нужди на населението на Венесуела и да увеличи подкрепата за венесуелските бежанци, избягали в други държави в региона и извън него; посочва, че Международната контактна група трябва да е в съгласие с позициите на Европейския парламент, както е посочено в неговите резолюции, и да си сътрудничи с групата от Лима, тъй като това е регионалният участник, който е начело на противопоставянето на режима на Мадуро;

13. отново изразява своята подкрепа за мирно и демократично решение на политическата криза; настоява, че единственото решение за страната е провеждането на свободни, прозрачни и достоверни президентски избори, основани на определен график, справедливи условия за всички участници, прозрачност и присъствие на надеждни международни наблюдатели;

14. признава значението на Групата от Лима и на усилията, положени от нейните страни членки, като регионален механизъм за намиране на демократично решение на кризата под ръководството на Хуан Гуайдо като законен временен президент на Венесуела;

15. обръща внимание на засилващата се бежанска и миграционна криза в целия регион и приветства усилията и солидарността, демонстрирани от съседните държави, и призовава Комисията да продължи сътрудничеството си с тези държави, не само чрез предоставяне на хуманитарна помощ, но и чрез предоставяне на повече ресурси и чрез политика за развитие;

16. отново заявява, че хуманитарната криза е резултат от политическата криза; настоятелно призовава органите на Венесуела да гарантират незабавно прекратяване на всички нарушения на правата на човека и на всички нарушения срещу цивилни лица, и пълно зачитане на всички права на човека и основни свободи, включително свободата на словото, свободата на печата и свободата на събиранията;

17. остро осъжда жестоките репресии срещу лицата, които се противопоставят на режима и го разобличават, включително военнослужещи, лекари, публични работници, политически опоненти, представители на академичните среди и студенти, членове на съдебната власт, местни общности като пемоните и членове на организации на гражданското общество, както и насилието, довело до убийства и жертви; изразява своята солидарност с народа на Венесуела и своите искрени съболезнования на семействата и приятелите на засегнатите; настоятелно призовава фактическите органи на Венесуела да прекратят нарушаването на правата на човека, да подведат под отговорност извършителите и да гарантират пълното зачитане на основните свободи и на правата на човека;

18. призовава за незабавното освобождаване на всички политически затворници, включително на лауреата на наградата „Сахаров“ Леополдо Лопес и на многобройни журналисти, някои от които са граждани на ЕС;

19. твърдо подкрепя призива на генералния секретар на ООН за независимо и пълно разследване на убийствата, за които се съобщава; припомня ангажимента на ЕС към многостранното сътрудничество, в рамките на доктрината на ООН, като колективен ангажимент, договорен от държавите – членки на ООН, за избягване на хуманитарна катастрофа с по-големи последици; отново изразява пълната си подкрепа за ролята на Международния наказателен съд в борбата срещу безнаказаността и за подвеждането под съдебна отговорност на извършителите на насилие и нарушения на правата на човека, както и за започването на разследване след досъдебното производство на престъпления, извършени от режима на Мадуро, включително някои, които представляват тежки престъпления срещу човечеството;

20. настоятелно призовава Съвета незабавно да приеме допълнителни целенасочени санкции срещу представители на нелегитимния режим на Венесуела, отговорни за нарушения на правата на човека и подкопаващи демокрацията и принципите на правовата държава, и да разшири тези санкции, така че да се включат и членовете на техните семейства; изисква Съветът да разгледа възможността за налагане на санкции на държавната нефтена компания на Венесуела PDVSA Holding;

21. настоятелно призовава международната общност да приеме всички необходими мерки за изпълнение на „отговорността за защита“, която е отговорност на всички държави – членки на ООН, пред лицето на престъпленията срещу човечеството, извършени от режима на Мадуро и влошаването на кризата с правата на човека;

22. настоятелно призовава правителството на Република Куба да прекрати намесата си в Боливарска република Венесуела, тъй като това влияе на отношенията между Куба и Европейския съюз;

23. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност, законния временен президент на републиката и Националното събрание на Боливарска република Венесуела, на Международната контактна група, на правителствата и парламентите на държавите от Групата от Лима, на Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея и генералния секретар на Организацията на американските държави.

 

[1] Приети текстове, P8_TA(2018)0199.

[2] Приети текстове, P8_TA(2018)0313.

[3] Приети текстове, P8_TA(2018)0436.

[4] Приети текстове, P8_TA(2019)0061.

[6] https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2019/02/lima-group-declaration-february-25-2019.html

[7] http://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=S-013/18

[8] https://usoas.usmission.gov/oas-member-states-issue-joint-statement-on-venezuela/

Последно осъвременяване: 27 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност