Postup : 2019/2628(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0229/2019

Předložené texty :

B8-0229/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 28/03/2019 - 8.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0327

<Date>{25/03/2019}25.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0229/2019</NoDocSe>
PDF 160kWORD 58k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreSuite>předložený na základě prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku</TitreSuite>

<TitreRecueil>v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o mimořádné situaci ve Venezuele </Titre>

<DocRef>(2019/2628(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä</Depute>

<Commission>{ALDE}za skupinu ALDE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0225/2019

B8‑0229/2019

Usnesení Evropského parlamentu o mimořádné situaci ve Venezuele

(2019/2628(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na svá předchozí usnesení o Venezuele, zejména na usnesení ze dne 3. května 2018 o volbách ve Venezuele[1], usnesení ze dne 5. července 2018 o migrační krizi a humanitární situaci ve Venezuele a na jejích pozemních hranicích s Kolumbií a Brazílií[2] a usnesení ze dne 25. října 2018[3] a 31. ledna 2019[4] o situaci ve Venezuele,

 s ohledem na nedávná prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku vydaná jménem EU o situaci ve Venezuele,

 s ohledem na poslední závěry Rady,

 s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu,

 s ohledem na venezuelskou ústavu, a zejména na její článek 233,

 s ohledem na zprávu organizace Amnesty International ze dne 20. února 2019[5],

 s ohledem na prohlášení Limské skupiny, zejména prohlášení ze dne 25. února 2019[6],

 s ohledem na sdělení generálního tajemníka Organizace amerických států ze dne 20. dubna 2018 o zhoršující se humanitární situaci ve Venezuele[7] a na společné prohlášení členských států Organizace amerických států o Venezuele ze dne 24. ledna 2019[8],

 s ohledem na předběžná opatření Meziamerické komise pro lidská práva (IACHR) na ochranu Juana Guaidóa,

 s ohledem na aktuální informace, které ústně přednesl vysoký komisař OSN pro lidská práva dne 20. března 2019 o situaci v oblasti lidských práv v Bolívarovské republice Venezuela,

 s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Venezuela čelí hluboké humanitární krizi, nedostatku léků a potravin, situaci, kdy dochází k hromadnému porušování lidských práv, hyperinflaci, politickému útlaku, korupci a násilí; vzhledem k tomu, že se vážně zhoršily životní podmínky a 87 % obyvatelstva nyní žije v chudobě;

B. vzhledem k tomu, že nedávné celostátní výpadky proudu, které stále ovlivňují některé státy, přispívají k dalšímu dramatickému zhoršování situace v oblasti zdravotnických služeb a zásobování potravinami a vodou; vzhledem k tomu, že panují obavy, že v následujících dnech dojde k dalším selháním rozvodné sítě elektřiny a zásobování vodou, a vzhledem k tomu, že režim nemůže svému vlastnímu obyvatelstvu tyto služby zaručit;

C. vzhledem k tomu, že nedostatek elektřiny ještě více prohloubil dramatickou krizi ve venezuelských nemocnicích, které kromě toho, že mají nedostatek léků, postrádají rovněž investice a údržbu; vzhledem k tomu, že ve veřejných nemocnicích během výpadku proudu zemřely desítky lidí;

D. vzhledem k tomu, že hrozí, že již tak omezené dodávky potravin ve Venezuele budou znehodnoceny; vzhledem k tomu, že lidé se potýkají s tím, aby získali vodu, potraviny a léky;

E. vzhledem k tomu, že výpadky jsou důsledkem špatného řízení, nedostatečné údržby a korupce nezákonného režimu Nicoláse Madura;

F. vzhledem k tomu, že podle vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) od roku 2015 opustilo zemi více než 2,7 milionu Venezuelanů a do konce roku by tento počet mohl vzrůst na 5 milionů, pokud se krize bude dále prohlubovat;

G. vzhledem k tomu, že obyvatelstvo Venezuely čelí nebývalé sociální a hospodářské krizi, jakož i krizi demokracie, v jejichž důsledku více než 3 miliony Venezuelanů zemi opustily a míra inflace překročila 1 650 000 %; vzhledem k tomu, že více než 1 milion dětí již nenavštěvuje školu;

H. vzhledem k tomu, že pokračují střety podél hranic s Brazílií a Kolumbií; vzhledem k tomu, že pozemní a námořní hranice Venezuely s Kolumbií, Brazílií a ostrovy Aruba, Bonaire a Curaçao jsou účinně uzavřeny;

I. vzhledem k tomu, že na několika místech podél hranic s Kolumbií a Brazílií byla shromážděna mezinárodní pomoc a čeká na vstup do země; vzhledem k tomu, že Nicolás Maduro opakovaně mezinárodní pomoc odmítl, což umožnilo, aby část této pomoci přišla nazmar, a tudíž se zvětšila nouze obyvatelstva a vzrostlo napětí na hranicích;

J. vzhledem k tomu, že Nicolás Maduro si dne 10. ledna 2019 nezákonně a v rozporu s ústavním pořádkem uzurpoval před Nejvyšším soudem prezidentské pravomoci;

K. vzhledem k tomu, že Evropský parlament a významná část mezinárodního společenství dne 31. ledna 2019 uznaly Juana Guaidóa za legitimního prozatímního prezidenta Venezuely, ale Maduro si ponechává kontrolu nad ozbrojenými silami a státními institucemi;

L. vzhledem k tomu, že Španělsko, Francie, Německo, Nizozemsko, Spojené království, Rakousko, Švédsko, Dánsko, Portugalsko, Finsko, Lucembursko, Lotyšsko, Litva, Česko a Estonsko uznaly Guaidóa za prozatímního prezidenta poté, co úřadující prezident Nicolás Maduro neprojevil úmysl vypsat nové volby; vzhledem k tomu, že nyní uznává Guaidóa za prozatímního prezidenta více než 50 zemí, včetně 24 členských států EU;

M. vzhledem k tomu, že žalobkyně Mezinárodního trestního soudu zahájila dne 8. února 2018 předběžné přezkoumání situace ve Venezuele;

N. vzhledem k tomu, že Unie v posledních dvou letech vyčlenila na humanitární a rozvojovou pomoc Venezuele více než 67 milionů EUR a je připravena tuto pomoc rozšířit;

O. vzhledem k tomu, že protesty ve Venezuele pokračují, zejména v Caracasu; vzhledem k tomu, že zesilují útoky na civilisty, příslušníky opozice a zákonodárce a jejich zastrašování, jak ze strany bezpečnostních složek, tak nelegálních ozbrojených skupin;

P. vzhledem k tomu, že videozáznamy, které odhalil bývalý důstojník a poručík letectva Ronald Dugarte a jež byly předloženy Organizaci amerických států, podrobně popisují a dokládají případy mučení zaznamenané mezi prosincem 2018 a únorem 2019, které představují zločiny proti lidskosti;

Q. vzhledem k tomu, že od začátku roku 2019 bylo zadrženo 40 novinářů v rámci rozrůstajících se zásahů proti nesouhlasným názorům a svobodě tisku, k nimž dochází několik let, ale od 10. ledna 2019 zesílily;

R. vzhledem k tomu, že dne 21. března 2019 zadržela venezuelská zpravodajská policie předsedu kabinetu Juana Guaidóa, Roberta Marrera, a násilně vnikla do domu Sergia Vergary, člena Národního shromáždění za stát Táchira, aniž by respektovala jeho poslaneckou imunitu;

S. vzhledem k tomu, že kubánské policejní síly a vojenská zpravodajská služba jsou strategickým prvkem, který umožňuje, aby Madurův nezákonný režim přetrvával;

T. vzhledem k tomu, že v sobotu 23. ledna dorazily na Mezinárodní letiště Simóna Bolívara v Maiquetíi dva letouny ruského letectva s minimálně sto vojáky na palubě, a vzhledem k tomu, že akce tohoto typu se v posledních měsících opakovaly;

1. vyjadřuje hluboké znepokojení nad vážnou humanitární krizí ve Venezuele, která má hluboký škodlivý dopad na životy obyvatel této země;

2. podporuje Juana Guaidóa, prozatímního prezidenta v souladu s článkem 233 venezuelské ústavy, a vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby společně se všemi členskými státy uznala Juana Guaidóa za legitimního prozatímního prezidenta Bolívarovské republiky Venezuela a podpořila jeho plán na dosažení nových svobodných, transparentních a důvěryhodných prezidentských voleb a obnovy demokracie; vítá skutečnost, že významná část mezinárodního společenství a většina členských států EU již toto nové prozatímní prezidenství uznaly; vyjadřuje politování nad tím, že v této věci nebyl v Radě nalezen společný postoj;

3. vyjadřuje plnou podporu Národnímu shromáždění, které je v současnosti jediným legitimním a demokratickým orgánem Venezuely a jehož pravomoci je nutné obnovit a respektovat, včetně výsad a zajištění bezpečnosti jeho členů;

4. znovu opakuje svou výzvu k plnému uznání diplomatických zástupců jmenovaných legitimním prozatímním prezidentem Bolívarovské republiky Venezuela Juanem Guaidóem za velvyslance v EU a jejích členských státech; vítá skutečnost, že Rada guvernérů Meziamerické rozvojové banky (IDB) a Společnost pro meziamerické investice (IIC) uznaly Ricarda Hausmanna jako guvernéra Venezuely v těchto subjektech;

5. je zděšen nedávnou vážnou elektroenergetickou krizí způsobenou špatným řízením, nedostatečnými investicemi a korupcí, jež vyvrcholila celostátním výpadkem elektřiny na začátku března 2019, který trval více než 100 hodin, dále prohloubil humanitární krizi a vedl k řadě úmrtí, způsobil chaos v celé zemi, ochromil letiště a nemocnice, odpojil telefonní a internetové služby a odstavil dodávky vody;

6. odsuzuje blokádu naléhavě potřebných dodávek humanitární pomoci ze strany nezákonného Madurova režimu; opakuje, že humanitární pomoc musí bez překážek vstoupit do země a dostat se k potřebným, kteří žijí v podmínkách extrémní zranitelnosti; odsuzuje akce Madurova režimu dne 23. února 2019, které zabránily vstupu humanitární pomoci, kterou poskytlo několik zemí a jež byla shromážděna na hranicích s Kolumbií a Brazílií, a dokonce zašly až tak daleko, že ji zničily;

7. podporuje členy venezuelské armády, kteří během této krize odmítli použít represi vůči civilnímu obyvatelstvu a dezertovali; uznává práci kolumbijských orgánů v oblasti ochrany a péče o tyto vojáky kritické vůči režimu; vybízí příslušníky vojenských sil, zejména ty, kteří mají vysoké postavení velitelů, aby odmítli plnit rozkazy, které zahrnují porušování lidských práv, a aby podporovali ústavní cestu vedenou prozatímním prezidentem Juanem Guaidóem;

8. velmi vítá a důrazně podporuje úsilí mezinárodních organizací, jako je Mezinárodní výbor Červeného kříže, Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) a Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), stejně jako dalších nevládních organizací, které pomáhají venezuelským migrantům a uprchlíkům v sousední Kolumbii a Brazílii a dalších zemích;

9. vyjadřuje hluboké znepokojení nad zprávami, které dokládají, že přítomnost organizovaného zločinu ve Venezuele, jeho rozšiřování a přeshraniční působení, zejména zaměřené na Kolumbii, ohrožují stabilitu regionu;

10. žádá, aby byly obnoveny a respektovány pravomoci demokraticky zvoleného Národního shromáždění; žádá, aby byla respektována ústavně stanovená imunita, svoboda a bezpečnost všech členů Národního shromáždění a jeho předsedy Juana Guaidóa;

11. odsuzuje razie Madurových bezpečnostních služeb a zadržování předsedy kabinetu prozatímního prezidenta Juana Guaidóa, Roberta Marrera, stejně jako nedávné násilné vniknutí do domu člena Národního shromáždění Sergia Vergary; vyzývá k okamžitému propuštění Roberta Marrera; odsuzuje únos člena Národního shromáždění Juana Requesense a vyzývá k jeho propuštění;

12. bere na vědomí, že byla z iniciativy Evropské unie zřízena Mezinárodní kontaktní skupina, jejímž cílem je vytvořit podmínky pro předčasné prezidentské volby a usnadnit poskytování humanitární pomoci; naléhavě žádá, aby tato iniciativa sloužila jako účinný mechanismus pro dosažení hmatatelných výsledků v krátkodobém horizontu, zejména v návaznosti na mimořádnou situaci v celé zemi, jež nastala v uplynulých týdnech, a na schůzi konanou v Montevideu dne 7. března; vyzývá Mezinárodní kontaktní skupinu, aby zabránila tomu, aby ji Madurův režim využíval jako strategii pro odklad řešení krize, a aby urychleně prozkoumala způsoby, jak řešit naléhavé potřeby venezuelského obyvatelstva a zvýšit podporu venezuelských uprchlíků, kteří uprchli do jiných zemí v regionu i mimo něj; poukazuje na to, že Mezinárodní kontaktní skupina musí být ve shodě s postoji Evropského parlamentu stanovenými v jeho usneseních a spolupracovat s Limskou skupinou, neboť je to regionální aktér, který vedl opozici proti Madurovu režimu;

13. opakuje svou podporu mírovému a demokratickému řešení politické krize; trvá na tom, že jediným řešením pro tuto zemi jsou svobodné, transparentní a důvěryhodné prezidentské volby, založené na pevně stanoveném harmonogramu, spravedlivých podmínkách pro všechny účastníky a transparentnosti, které se uskuteční za přítomnosti důvěryhodných mezinárodních pozorovatelů;

14. uznává význam Limské skupiny a úsilí jejích členských zemí coby regionálního mechanismu usilujícího o demokratické řešení krize pod vedením Juana Guaidóa jako legitimního prozatímního prezidenta Venezuely;

15. upozorňuje na umocněnou uprchlickou a migrační krizi v celém regionu a oceňuje úsilí a solidaritu, které projevují sousední země, a žádá Komisi, aby s těmito zeměmi nadále spolupracovala nejen poskytováním humanitární pomoci, ale také poskytováním více prostředků a prostřednictvím rozvojové politiky;

16. opakuje, že příčinou humanitární krize je krize politická; důrazně naléhavě žádá venezuelské orgány, aby zajistily okamžité ukončení všech forem porušování lidských práv a porušování práv civilistů a plné dodržování veškerých lidských práv a základních svobod, mimo jiné svobody projevu, tisku a shromažďování;

17. rozhodně odsuzuje tvrdé represe vůči těm, kteří se staví proti režimu a odsuzují jej, včetně příslušníků vojenských sil, lékařů, státních zaměstnanců, politických oponentů, akademiků a studentů, soudců, členů původních společenství, např. kmene Pemón, a členů organizací občanské společnosti, stejně jako odsuzuje násilí, které vyústilo v zabíjení a přineslo oběti; vyjadřuje solidaritu s venezuelským lidem a upřímnou soustrast rodinám a přátelům obětí; naléhavě žádá faktické venezuelské orgány, aby ukončily všechny formy porušování lidských práv, pohnaly odpovědné osoby k odpovědnosti a zajistily plné dodržování všech základních svobod a lidských práv;

18. naléhavě vyzývá k okamžitému propuštění všech politických vězňů, včetně laureáta Sacharovovy ceny Leopolda Lópeze a řady novinářů, z nichž někteří jsou občané EU;

19. rozhodně podporuje výzvu generálního tajemníka OSN k nezávislému a úplnému vyšetření případů obětí na životech; připomíná závazek EU k mnohostrannosti v rámci doktríny OSN jakožto kolektivní závazek, na němž se dohodly členské státy Organizace spojených národů s cílem zabránit humanitární katastrofě s většími důsledky; opakuje svou plnou podporu úloze Mezinárodního trestního soudu v boji proti beztrestnosti a v tom, aby pachatelé násilí a porušování lidských práv byli postaveni před soud, a podporu zahájení vyšetřování v návaznosti na předběžná přezkoumání trestných činů spáchaných Madurovým režimem, včetně těch, které představují vážné zločiny proti lidskosti;

20. naléhavě vyzývá Radu, aby neprodleně přijala další cílené sankce proti zástupcům nelegitimního venezuelského režimu odpovědného za porušování lidských práv a podrývání demokracie a právního státu a aby tyto sankce rozšířila i na jejich rodinné příslušníky; žádá Radu, aby zvážila uvalení sankcí na venezuelskou státní ropnou společnost PDVSA Holding;

21. naléhavě vyzývá mezinárodní společenství, aby přijalo veškerá nezbytná opatření k provedení „odpovědnosti za ochranu“, což je odpovědností všech členských států OSN, vzhledem ke zločinům proti lidskosti, které spáchal Madurův režim, a ke zhoršování krize v oblasti lidských práv;

22. naléhavě vyzývá vládu Kubánské republiky, aby se přestala vměšovat do poměrů Bolívarovské republiky Venezuela, neboť to ovlivňuje vztahy mezi Kubou a Evropskou unií;

23. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, legitimnímu prozatímnímu prezidentovi republiky a Národnímu shromáždění Bolívarovské republiky Venezuela, Mezinárodní kontaktní skupině, vládám a parlamentům zemí Limské skupiny, Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění a generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států.

[1] Přijaté texty, P8_TA(2018)0199.

[2] Přijaté texty, P8_TA(2018)0313.

[3] Přijaté texty, P8_TA(2018)0436.

[4] Přijaté texty, P8_TA(2019)0061.

[6] https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2019/02/lima-group-declaration-february-25-2019.html

[7] http://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=S-013/18

[8] https://usoas.usmission.gov/oas-member-states-issue-joint-statement-on-venezuela/

Poslední aktualizace: 27. března 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí